Gert Alsenmyr
Född:    1936-01-05
Avliden: 2017-12-06
Badelunda kyrkogård Kv. 05:009
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

Rektor
Gert Alsenmyr
5.1 1936   6.12 2017

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406831