Nils Santaniemi
Född:    1932-05-28
Avliden: 2018-09-30
Badelunda kyrkogård Kv. 05:013
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

NILS
SANTANIEMI
28/5 1932
30/9 2018

Du styrde, Du ställde
Du ville oss väl
Du älskat oss alla
Av hela Din själ

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406830