Karin Johansson Reuterwall
Född:    1933-08-08
Avliden: 2018-09-19
Badelunda kyrkogård Kv. 06:028
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

Vår kära mamma och farmor
Karin Johansson
f. Reuterwall
8.8 1933   19.9 2018

Oändligt älskad
För evigt saknad

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406829