Åke Andersson
Född:    1945
Avliden: 2018
Badelunda kyrkogård Kv. 05:046
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

ÅKE ANDERSSON
1945   2018

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406828