Kurt Andersson
Född:    1940-04-10
Avliden: 2018-06-30
Badelunda kyrkogård Kv. 06:075
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

Kurt Andersson
10/4 1940   30/6 2018

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406827