Inga-Lisa Hedberg
Född:    1929-02-04
Avliden: 2017-12-09
Badelunda kyrkogård Kv. 03:930-AG
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

INGA-LISA
HEDBERG
4.2. 1929
9.12. 2017

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406826