Elisabet Liljegren
Född:    1867-10-02
Avliden: 1914-05-23
Norra begravningsplatsen 11C:97
Solna kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (1)
Alma Petri
Född 1871-10-04 avliden: 1927-01-27
Huvudinskription

ELISABET LILJEGREN
Överlöjtnant
af Frälsningarmen
ledare af dess
stam och Räddningsarbete

 2.10 1867  23.5 1914

Platta framför

Hennes trogna efterföljare
ALMA PETRI
 4 okt 1871  27 jan 1927
Stammens chef 1920-1927

Noteringar

Elisabet Liljegren född och död i Stockholm. Alma Petri född i Halmstad och död i Stockholm.

Pierre Nilsson 2018-07-17

Gravsten id #370351