Edvard Fredin
Född:    -
Avliden: -
Norra begravningsplatsen 7A:22
Solna kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (1)
N A Fredin
Född - avliden -
Huvudinskription

N. A. Fredin
familjegraf
Edvard Fredin

Pierre Nilsson 2018-05-30

Gravsten id #364448