Knut Victor Berg
Född:    -
Avliden: -
Norra begravningsplatsen 2:37
Solna kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (2)
Abraham Wilhelm Berg
Född - avliden: -
Anna Helena Berg
Född - avliden: -
Huvudinskription

Knut Victor Bergs
familjegraf
--------
Abr. Wilhelm Berg
och hans maka
Anna Helena Berg

Grafven underhålles
af kyrkogårdsnämnden

Pierre Nilsson 2017-09-08

Gravsten id #338973