Christina Maria Pettersson Bruse
Född:    1819-07-11
Avliden: 1850-06-03
Döderhults kyrkogård Del 7 Nordväst om tornet
Oskarshamn kommun, Kalmar län
Karta
Förvaltning: Döderhults församling
Huvudinskription

HÄR

HVILAR STOFTET

EFTER

COOPVAERDIE CAPITAINEN

J. E. PETTERSONS

ÖMT ÄLSKADE MAKA

MARIE C. PETTERSON

FÖDD BRUSE

FÖDD

DÖDERHULTSVIK DEN 11 JULI 1819.

DÖD

DER SAMMASTÄDES DEN 3 JUNI 1850

ÖMT SÖRGD OCH SAKNAD

AF MAKA OCH TRENNE SMÅBARN

Sv PsBN 468 V: 13 V 14 

Adam Karlsson 2016-12-28

Gravsten id #312944