Bror Jönsson
Född:    1893-03-04
Avliden: 1893-03-07
Halmstads kyrkogård kv. 2 nr 20
Svalöv kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Kågeröd-Röstånga församling
Huvudinskription

Lantbrukaren

Karl Jönssons

Son

Bror

 i Wasagården 4/3 7/3 1893

Noteringar

borttagen ifrån gravplatsen.

Gudrun Ahlberg 2012-03-27

Gravsten id #18509