Detta register innehåller släkter som har publicerats i verk som finns på de flesta bibliotek i Sverige. Grundambition är att få med alla släkter som finns med i genealogiska standardverk, dvs kalendrar och tidskrifter. Däremot är inte släktböcker som enbart behandlar en släkt medtagna. Efter varje namn i registret står den tidigaste nämnda orten följd av länsbokstav. Därefter kommer referenser till olika verk - se listan på förkortningar nedan. Risken för felaktigheter är naturligtvis inte noll. Kontakta mig om du hittar något fel. Har du ytterligare släkter, som står med i någon kalender, så når du mig på plinder@ibm.net.


Sida 4 av 117 Resultat 76 - 100 av 2902

 Id  Namn  Ort & län  Referens
76 Apiarie (Stockholm) ÖÄ10
77 Appelberg (Varberg/N) ÖÄ7 SSK 1914/18/30/76
78 Appellöf SSK 1917
79 Appeltofft SSK 1918/36/67/92
80 Appeltoft (Halmstad/N) ÖÄ1/5
81 Arbman (Arboga/U) SSK 1914/18/27/43/78
82 Arbman (Arbrå/X) ÖÄ2
83 Arborelius SSK 1914/18/30
84 Arenander (Arnö/C) SSK 1980
85 Arenander/se även Engstedt
86 Arenius ÖÄ7
87 Areschog (Simrishamn/L) ÖÄ10
88 Areskog ÖÄ10
89 Aresschoug ÖÄ10
90 Arfvisson (Marstrand/O) ÖÄ8
91 Arfwedson (Stockholm) ÖÄ2
92 Arfwedson (Stockholm) ÖÄ6; LE SSK 1912-16/19/36/43/50/62/76
93 Arhusiander SSK 1912/13/15-16/19/38
94 Arnander se Arenander
95 Arnberg (Axberg/T) ÖÄ3 SSK 1943
96 Arnberger (Kumla/T) SSK 1967/78/95
97 Arnell (Själevad/AC) SSK 1915-16/27
98 Arnholm
99 Arosenius (Rångedala/P) AN 2 SSK 1917/27/43
100 Arosin/se Martin

Sida 4 av 117 Resultat 76 - 100 av 2902

Sök i Svenskt släktregister


Avancerad sökning

Förkortningar

AN = Anrep, Svensk slägtkalender 1-3,
1872-1875
ANS = Ahlström, Norrländska släkter, 1890
GG = Swartz, Genealogica Gothica, 1930-32
HG = Hallgren, Gotländska slägter
KG = Kinberg, Gotländska släkter
LE = Leijonhufvud, Ny svensk släktbok,
1906
NG = Nyberg, Gotländsk släktbok, 1938
PHT = Personhistorisk Tidskrift (periodical)
ShF = Släkthistoriskt Forum (tidskrift/periodical)
SoH = Släkt och Hävd (tidskrift/periodical)
SSK = Svenska släktkalendern
ÖÄ = Örnberg, Svenska Ättartal 1-14, 1885-1908