Detta register innehåller släkter som har publicerats i verk som finns på de flesta bibliotek i Sverige. Grundambition är att få med alla släkter som finns med i genealogiska standardverk, dvs kalendrar och tidskrifter. Däremot är inte släktböcker som enbart behandlar en släkt medtagna. Efter varje namn i registret står den tidigaste nämnda orten följd av länsbokstav. Därefter kommer referenser till olika verk - se listan på förkortningar nedan. Risken för felaktigheter är naturligtvis inte noll. Kontakta mig om du hittar något fel. Har du ytterligare släkter, som står med i någon kalender, så når du mig på plinder@ibm.net.


Sida 2 av 117 Resultat 26 - 50 av 2902

 Id  Namn  Ort & län  Referens
26 Ahnfelt SSK PHT 1905;1974
27 Ahnfelt ÖÄ2???
28 Ahnström (Trehörna/E) SSK 1914/18/27
29 Alexandersson (Visby/I) HG 1;KG;ÖÄ12 SSK 1913/14/15-16/19/36/43/50/78
30 Alfort (Torpa/E) SSK 1995
31 Alfvegren (Alva) SSK 1950
32 Alin (Lenhovda/G) ÖÄ4
33 Allmacher (Stockholm) ÖÄ9
34 Alm (Örebro/T) SSK 1927/43
35 Almark (Vrigstad/F) ÖÄ3
36 Almén (Almundsryd/G) ÖÄ4
37 Almén (Göteborg) ÖÄ8
38 Almén SSK 1912/13/15-16/19/36
39 Almgren (Levene/R) ÖÄ3
40 Almgren (Närke) SSK 1912/13/15-16/19/36
41 Almkvist ÖÄ7
42 Almlöf (Fogelås/R) ÖÄ8
43 Almlöf (Stockholm) ÖÄ3
44 Almquist (Almunge/C) ÖÄ2/5 SSK 1912-50/62/78
45 Almqvist (Ölmstad/F) ÖÄ2/7 SSK 1912/13/17/27/36/43/62/74/84
46 Almqvist ÖÄ7
47 Almstedt (Almby/T) ÖÄ5
48 Almström (Örebro/T) SSK 1912/13/14/18/20-21/38/50/65
49 Alnoor (Stockholm) ÖÄ9
50 Alrutz SSK 1912-14/18/30

Sida 2 av 117 Resultat 26 - 50 av 2902

Sök i Svenskt släktregister


Avancerad sökning

Förkortningar

AN = Anrep, Svensk slägtkalender 1-3,
1872-1875
ANS = Ahlström, Norrländska släkter, 1890
GG = Swartz, Genealogica Gothica, 1930-32
HG = Hallgren, Gotländska slägter
KG = Kinberg, Gotländska släkter
LE = Leijonhufvud, Ny svensk släktbok,
1906
NG = Nyberg, Gotländsk släktbok, 1938
PHT = Personhistorisk Tidskrift (periodical)
ShF = Släkthistoriskt Forum (tidskrift/periodical)
SoH = Släkt och Hävd (tidskrift/periodical)
SSK = Svenska släktkalendern
ÖÄ = Örnberg, Svenska Ättartal 1-14, 1885-1908