Detta register innehåller släkter som har publicerats i verk som finns på de flesta bibliotek i Sverige. Grundambition är att få med alla släkter som finns med i genealogiska standardverk, dvs kalendrar och tidskrifter. Däremot är inte släktböcker som enbart behandlar en släkt medtagna. Efter varje namn i registret står den tidigaste nämnda orten följd av länsbokstav. Därefter kommer referenser till olika verk - se listan på förkortningar nedan. Risken för felaktigheter är naturligtvis inte noll. Kontakta mig om du hittar något fel. Har du ytterligare släkter, som står med i någon kalender, så når du mig på plinder@ibm.net.


Sida 5 av 117 Resultat 101 - 125 av 2902

 Id  Namn  Ort & län  Referens
101 Arpi SSK 1920-21/38
102 Arrhén (Linköping/E) ÖÄ4
103 Arrhén SSK 1950
104 Arrhenius (Målilla/H) ÖÄ4 SSK 1913/14/18/36/50/62/74
105 Arsenius (Husie/M) ÖÄ2
106 Arvedson (S:t Lars/E) SSK 1913/15-16/19/38/65
107 Arvidsson (Nyköping/D) ÖÄ8
108 Arwidsson (Finland) ÖÄ6
109 Aschan (Hägersta/E) ÖÄ2/6 SSK 1912-13/15/19/38/50/63/89
110 Aschan/se även D:son Aschan
111 Asker (Skåne) SSK 1913/14/18/30
112 Asker (Ullånger/Y) SSK 1913-14/18/30/36/65/89
113 Asklund (Aska, Slaka/E) SSK 1915-16/19/43
114 Aspegrén SSK 1938
115 Aspelin (Ystad/M) ÖÄ8
116 Aspelin SSK 1918/30/38/50
117 Aspling (Skeda/E) ÖÄ5
118 Asplund (Torsåker/Y) SSK 1915/19/43/67/84
119 Atmer (Stockholm) ÖÄ2 SSK 1962/82
120 Atterbom SSK 1918/30
121 Aulin (Kristianstad/L) ÖÄ5 SSK 1927
122 Aulin (Strängnäs/D) ÖÄ6
123 Aurelius (Örtomta/E) ÖÄ5 SSK 1914/18/30/38/76
124 Aurell (Högstena/R) SSK 1980
125 Aurell (Mariestad/R) ÖÄ8 SSK 1917/27/38/80

Sida 5 av 117 Resultat 101 - 125 av 2902

Sök i Svenskt släktregister


Avancerad sökning

Förkortningar

AN = Anrep, Svensk slägtkalender 1-3,
1872-1875
ANS = Ahlström, Norrländska släkter, 1890
GG = Swartz, Genealogica Gothica, 1930-32
HG = Hallgren, Gotländska slägter
KG = Kinberg, Gotländska släkter
LE = Leijonhufvud, Ny svensk släktbok,
1906
NG = Nyberg, Gotländsk släktbok, 1938
PHT = Personhistorisk Tidskrift (periodical)
ShF = Släkthistoriskt Forum (tidskrift/periodical)
SoH = Släkt och Hävd (tidskrift/periodical)
SSK = Svenska släktkalendern
ÖÄ = Örnberg, Svenska Ättartal 1-14, 1885-1908