Detta register innehåller släkter som har publicerats i verk som finns på de flesta bibliotek i Sverige. Grundambition är att få med alla släkter som finns med i genealogiska standardverk, dvs kalendrar och tidskrifter. Däremot är inte släktböcker som enbart behandlar en släkt medtagna. Efter varje namn i registret står den tidigaste nämnda orten följd av länsbokstav. Därefter kommer referenser till olika verk - se listan på förkortningar nedan. Risken för felaktigheter är naturligtvis inte noll. Kontakta mig om du hittar något fel. Har du ytterligare släkter, som står med i någon kalender, så når du mig på plinder@ibm.net.


Sida 1 av 117 Resultat 1 - 25 av 2902

 Id  Namn  Ort & län  Referens
256 Béve/se Boivie
512 Cromnow/se Kromnow
769 Fischer (Linköping/E) ÖÄ6
1281 Jungbeck (Malmö/M) ÖÄ3
2817 Wåhlander (Norrköping/E) ÖÄ9
2 Abenius
770 Fischer (Stockholm) ÖÄ11
1026 Harkman (Haraker/U) ÖÄ10
1538 Linderoth/se Lindroth
3 Abrahamsson (Söderbärke/W) ÖÄ11
515 Cronhamn (Landskrona/M) ÖÄ3
1539 Lindfors (Ny Ed/S) ÖÄ10
1795 Nelson (Hov/E);SSK 1980;SoH 1994:10
2819 Wäsström (Västerås/U) ÖÄ3
260 Beyer/se även Beijer
1028 Harriesläkten/se Hanson med Prom och Brock (Lilla Harriesl)
1284 Juringius (Jönköping/F) ÖÄ6
1796 Nerén (Tortuna/U) ÖÄ6
2052 Rhodin (Råda/R) ÖÄ3/4
2564 Troilius (Leksand/W) ÖÄ2
5 Adelgren (Vimmerby/H) ÖÄ5
1285 Jüterbock (Stockholm) ÖÄ11
1797 Nerman (Halmstad/N)
2565 Troninius ÖÄ7
262 Billberg (Billeberga/M) ÖÄ10

Sida 1 av 117 Resultat 1 - 25 av 2902

Sök i Svenskt släktregister


Avancerad sökning

Förkortningar

AN = Anrep, Svensk slägtkalender 1-3,
1872-1875
ANS = Ahlström, Norrländska släkter, 1890
GG = Swartz, Genealogica Gothica, 1930-32
HG = Hallgren, Gotländska slägter
KG = Kinberg, Gotländska släkter
LE = Leijonhufvud, Ny svensk släktbok,
1906
NG = Nyberg, Gotländsk släktbok, 1938
PHT = Personhistorisk Tidskrift (periodical)
ShF = Släkthistoriskt Forum (tidskrift/periodical)
SoH = Släkt och Hävd (tidskrift/periodical)
SSK = Svenska släktkalendern
ÖÄ = Örnberg, Svenska Ättartal 1-14, 1885-1908