Detta register innehåller släkter som har publicerats i verk som finns på de flesta bibliotek i Sverige. Grundambition är att få med alla släkter som finns med i genealogiska standardverk, dvs kalendrar och tidskrifter. Däremot är inte släktböcker som enbart behandlar en släkt medtagna. Efter varje namn i registret står den tidigaste nämnda orten följd av länsbokstav. Därefter kommer referenser till olika verk - se listan på förkortningar nedan. Risken för felaktigheter är naturligtvis inte noll. Kontakta mig om du hittar något fel. Har du ytterligare släkter, som står med i någon kalender, så når du mig på plinder@ibm.net.


Sida 1 av 117 Resultat 1 - 25 av 2902

 Id  Namn  Ort & län  Referens
256 Béve/se Boivie
512 Cromnow/se Kromnow
1024 Hanström SSK 1919/50
2304 Smerling SSK 1919/36
513 Crona SSK 1914/18/38
2 Abenius
1538 Linderoth/se Lindroth
1794 Neijber SSK 1912/13/14/18/30/38
2818 Wåhlin SSK 1912-14/18/30/50
1027 Harriesl) SSK 1950
1283 Jungstedt SSK 1912- 16/18/30/38/50/62/67
4 Abramson SSK 1914/18/30/50/78
260 Beyer/se även Beijer
516 Cronlund SSK 1936/62
1540 Lindfors SSK 1936
2308 Snöbohm SSK 1950
2820 Ydström SSK 1936
261 Biesért SSK 1917/20-21
1029 Hartelius SSK 1918/30
1798 Nerman/se Nehrman
1031 Hartman SSK 1967
1543 Lindham/se Ingelsbosl
8 Adlerz SSK 1913/17/30
1800 Nettelbladt SSK 1915-16/19/38
2312 Sommelius SSK 1912/13/15-16/19/38

Sida 1 av 117 Resultat 1 - 25 av 2902

Sök i Svenskt släktregister


Avancerad sökning

Förkortningar

AN = Anrep, Svensk slägtkalender 1-3,
1872-1875
ANS = Ahlström, Norrländska släkter, 1890
GG = Swartz, Genealogica Gothica, 1930-32
HG = Hallgren, Gotländska slägter
KG = Kinberg, Gotländska släkter
LE = Leijonhufvud, Ny svensk släktbok,
1906
NG = Nyberg, Gotländsk släktbok, 1938
PHT = Personhistorisk Tidskrift (periodical)
ShF = Släkthistoriskt Forum (tidskrift/periodical)
SoH = Släkt och Hävd (tidskrift/periodical)
SSK = Svenska släktkalendern
ÖÄ = Örnberg, Svenska Ättartal 1-14, 1885-1908