Håkan Skogsjö

42652
Den här bilden hör inte hemma i landskapet Åland. Dock vet jag inte säkert var den rätteligen ska placeras. Det finns en socken Åland i Uppland och där finns också en gård Svealund, men fotografen Törnqvist verkar av andra kort att döma ha varit verksam i Småland och Skåne. Men kanske någon har lösningen på detta problem?
13747
Artikeln om Moster Rolig finns också publicerad i Värmlandsrötter, klicka <A HREF=http://www.genealogi.se/varmland/artiklar/2003_4.htm>här</A>. Och visst finns en viss likhet mellan dem, tycker jag.
4436
Hon håller i en gitarr. Möjligen samma gitarr som finns på bild #25555, också den tagen av av E. Larsson. Kan gitarren ha ingått i fotografens rekvisita?
13325
Hej Yvonne. Du visste tydligen mer om Nils Nyström än vad du ursprungligen skrivit som bildtext. Notera att det i instruktionerna står: &#148,Det är viktigt att vara så utförlig som möjligt. Berätta allt du vet om personen eller personerna på bilden (namn, yrke, hemort, födelsetid och -plats, etc) och annat som kan vara av intresse vad gäller motivet.&#148, Särskilt orter (by och socken) är viktigt att ha med, eftersom många söker efter dessa med hjälp av sökfunktionen för att hitta bilder med anknytning till de egna trakterna.
27385
Runsten är en socken på Öland, och vapnet på baksidan är (om jag inte missminner mig) Ölands landskapsvapen. Bilden bör alltså placeras in under Runsten, Öland.
27238
Bilden ser ut att vara tagen på 1890-talet eller kanske kring sekelskiftet, och då kan personen knappast vara född så tidigt som 1839. Men enligt Hernösands stifts herdaminne av Leonard Bygdén (del 1, sid. 155) hade kyrkoherden i Berg Paul Wagenius en son Per Harald, född 1875, som blev kapten vid Jämtlands fältjägarregemente, som tidsmässigt skulle stämma väl in. En yngre bror till honom var Axel Teodor, född 1881, som blev »byggnadsritare i N. Amerika». Den nämnda dottern Anna var född 1872.
avHåkan Skogsjö, November 30, 2003
25790
Inte kan väl bilderna #25789 och #25790 föreställa samma person? Jag tycker de har olika ögon, näsa, mun och öron. Kort sagt, ingenting verkar överensstämma riktigt.
23513
Det finns ett årtal präglat i nedre högra hörnet (ser ut att stå 1908).
avhakan, November 10, 2003
24764
Leif, du ska inte ange Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök! på varje bild. I stället ska du lägga in dina kontaktuppgifter i Rötterkatalogen, som anvisningarna säger. // Redaktören
24689
Hej, notera skrivreglerna (i instruktionerna): »<B>Använd inte versaler.</B> I Porträttfynd skrivs all text med små bokstäver (gemener), också när texten på kortet är skriven med stora bokstäver (versaler). Exempel: Skriv &#148,Uppsala&#148, när det på bilden står &#148,UPSALA&#148,. Detta gäller både fotografens (ateljéns) namn och för ortnamn och gatuadresser. &#150, Undantag: Tilltalsnamn markeras med versaler (se under 10 nedan).»
15240
Om namnuppgiften är korrekt föreställer bilden CARL Leonard Prytz, född 1787, död barnlös 1868, major vid Bohusläns regemente, gift 1 med en Bagge, 2 med en Bronander och 3 med en Grodman, allt enligt Örnbergs ättartal, del 4, sid. 218.
avhakan, September 30, 2003
23116
Den verkar kunna vara tagen av Fotografiateliérn i Norsjö, jämför #23118 och #23119.
avHåkan Skogsjö, September 28, 2003
22976
Står det inte Kristina Nilsson på bilden?
avhakan, September 18, 2003
2561
Kvarsebo är en socken vid Norrköping.
avhakan, September 18, 2003
5804
Hans hustru Ingar Gunnarsdotter se #5651.
avhakan, September 18, 2003
5651
Per Gunnarsson se #5804.
avhakan, September 15, 2003
22301
Han finns också på bild #21445 och #5316.
avhakan, September 15, 2003
21445
Han finns också på bild #22301. Porträttlikheten är påfallande.
22315
Han är där identifierad som lantmätaren Bror Gustaf GILLIS Kuylenstierna, född 1842 i Hallen, Jämtland, död 1887 i Östersund, Jämtland.
14071
Hej, notera att det är viktigt att ange källor för de uppgifter som meddelas. När det gäller Porträttfynd gäller detta inte bara källor för exempelvis födelse- och dödsuppgifter utan lika mycket vad som ligger till grund för en identifiering. Det vore alltså bra med kompletterande uppgifter som berättar hur du vet att bildens Anna Berg är identisk med Altea Anna Berg, född 1878. (Notera också att tilltalsnamn markeras med versaler, inte med asterisk, som skapar problem för sökfunktionen.)
21690
Bilden behöver inte ha någon koppling till Tidaholm eller Västergötland. Förklaringen kan du läsa på bild #2774.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv