Länkar

Yrken

2023-01-30Håkan Skogsjö
Handlar om svenskarna som kämpade för Finland i vinterkriget och fortsättningskriget. Bland annat finns biografiska uppgifter om de som stupade.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Förening som ordnar möten och symposier och ger ut skrifter samt har till uppgift att främja arbetet med ett nytt Göteborgs stifts herdaminne.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Sveriges Sjömanshusmuseum har som mål och syfte att visa hur ett typiskt sjömanshuskontor såg ut, och hur sjömanshusen tillkom och verkade fram till dess avveckling 1969. Museet visar också en utställning om Sveriges krigsseglare under andra världskriget, för att hedra de ca 2.000 personer som omkom till sjöss inom och utom Skagerackspärren, i lejdtrafiken och i allierad tjänst. Till sevärdheterna hör också en kaptenssalong och en manskapsskans. Museet har också en omfattande forskningsverksamhet och ett innehållsrikt arkiv med bl.a. mönstringslistor på mikrofiche och ett fartygshistoriskt arkiv.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Om Ljungby kompani vid Kronobergs regemente med uppgifter om soldaterna som tjänat vid kompaniet.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Löjtnant Evert Wahlbergs (avliden 1999) imponerande forskningar om soldaterna och soldattorpen vid Södermanlands regemente presenteras här i en databas. Sök uppgifter bland närmare 20.000 soldater och över 1000 soldattorp!
2023-01-25Håkan Skogsjö
Förening som riktar sitt intresse mot de smedsläkter som var knutna till järnbruken (alltså inte sockensmeder). Medlem i Sveriges Släktforskarförbund.