Länkar

Militärer

2023-01-30Håkan Skogsjö
Handlar om svenskarna som kämpade för Finland i vinterkriget och fortsättningskriget. Bland annat finns biografiska uppgifter om de som stupade.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Om Ljungby kompani vid Kronobergs regemente med uppgifter om soldaterna som tjänat vid kompaniet.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Löjtnant Evert Wahlbergs (avliden 1999) imponerande forskningar om soldaterna och soldattorpen vid Södermanlands regemente presenteras här i en databas. Sök uppgifter bland närmare 20.000 soldater och över 1000 soldattorp!
2023-01-25Håkan Skogsjö
Olof Strömberg redovisar båtsmän i Ångermanland och Medelpad.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Registret omfattar idag huvudsakligen knektar från de fyra indelta skånska regementena: Skånska Dragonerna, Skånska Husarerna samt Norra och Södra Skånska (Infanteri-) regementena.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Soldatregistret samlar uppgifter om dragoner, soldater och båtsmän som verkat i Bohuslän under det yngre indelningsverkets tid, 1685-1901. Tummen ner för den egendomliga inställningen att i ena meningen be om andras hjälp med projektet och i nästa begära 100 kr/familj för att dela med sig av uppgifterna. Det rimmar illa med det ömsesidiga givande och tagande av information utan att blanda in pengar som av tradition finns inom forskningen - åtminstone så länge det gäller uppgifter om enstaka personer eller familjer. Rådet måste bli: Kräv en hundring av soldatregistret för varje familj ni delger dem.

Annonser