Länkar

Yrken

2023-01-25Håkan Skogsjö
Olof Strömberg redovisar båtsmän i Ångermanland och Medelpad.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Om smedsläkten Mähler, verksam i Sollefteå.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Registret omfattar idag huvudsakligen knektar från de fyra indelta skånska regementena: Skånska Dragonerna, Skånska Husarerna samt Norra och Södra Skånska (Infanteri-) regementena.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Soldatregistret samlar uppgifter om dragoner, soldater och båtsmän som verkat i Bohuslän under det yngre indelningsverkets tid, 1685-1901. Tummen ner för den egendomliga inställningen att i ena meningen be om andras hjälp med projektet och i nästa begära 100 kr/familj för att dela med sig av uppgifterna. Det rimmar illa med det ömsesidiga givande och tagande av information utan att blanda in pengar som av tradition finns inom forskningen - åtminstone så länge det gäller uppgifter om enstaka personer eller familjer. Rådet måste bli: Kräv en hundring av soldatregistret för varje familj ni delger dem.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Här finns möjligheter att söka bland över 200.000 indelta soldater (knektar, ryttare och båtsmän) som blivit registrerade inom de olika soldatregisterprojekt som finns runt om i Sverige. Men databasen, som tidigare funnits distribuerad via CD-skiva, fungerar bara som ett personregister. Den som önskar ytterligare uppgifter om soldaten måste vända sig till det lokala soldatregister där registreringen gjorts. Och då kostar det en liten avgift per soldat. Omständligt, tyvärr.
2022-04-19Lars Eriksson Eriksson
En webbaserad version av Bernhard Johansons register över fotografer verksamma i Sverige.

Annonser