Länkar

Präster

2023-01-26Håkan Skogsjö
Förening som ordnar möten och symposier och ger ut skrifter samt har till uppgift att främja arbetet med ett nytt Göteborgs stifts herdaminne.

Annonser