Artiklar

Den rätta platsen för Linköpings blodbad

Författare: Dag M. Hermfelt
Tryckår: 2006
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -06 sid. 63-98
Webbaddress: Website Title
Den 20 mars år 1600 avrättades fyra riksråd och en hög officer i Linköpings blodbad. Men var i staden avrättningarna skedde är omdiskuterat. Här framläggs nya rön - som kanske slutgiltigt löser gåtan.
2012-11-09

Annonser