Artiklar

Släkt- och äktenskapsband inom prästeståndet 1642-1686

Författare: Cecilia Ihse
Tryckår: 2006
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -06 sid. 173-196
Webbaddress: Website Title
Riksdagarna på 1600-talet var inte bara en politisk arena där viktiga beslut fattades, utan också en social plattform där makt kunde byggas, inte minst genom olika släktskapsband.
2012-11-09
Finns i: Präster | Historia

Annonser