Vilket DNA-test ska jag välja?

Den vanligaste frågan från den som är nybörjare inom DNA-släktforskning är "Vilket DNA-test ska jag välja?" Och det enkla svaret är: "Det beror på…"

Det beror på vilket syfte du har med att göra ett DNA-test i din släktforskning. För att försöka hjälpa till i valet av DNA-test presenterar jag här nedan ett "test av tester".

Det finns flera företag som gör DNA-tester för släktforskare, men för enkelhetens skull fokuserar jag här bara på Family Tree DNA i Houston, Texas. Detta dels för att det är absolut vanligast bland svenska släktforskare att testa sig hos dem och dels för att de har det bredaste utbudet av DNA-tester för släktforskning.

Det finns tre typer av DNA-test. Dessa testar olika delar av ditt DNA:

Testet Family Finder ( s.k. "autosomalt" DNA)
Med detta kan du hitta nu levande släktingar (upp till 5-10-männingar) via alla grenar i ditt anträd. Andra testade personer, som DNA visar att du är släkt med, visas i en lista tillsammans med kontaktuppgifter (normalt brukar man få träff på 100-500 släktingar).

Testet Y-DNA
Här hittar du andra testade personer som är släkt med din raka fädernelinje via sin raka fädernelinje. Du får även reda på hur din rakt uppstigande fädernelinje migrerat från Afrika för 100 000 år sedan till där du finns idag. Endast män kan testa Y-DNA då kvinnor saknar den s.k. Y-kromosomen.

Testet mtDNA
Här hittar du andra testade personer som är släkt med din raka mödernelinje via sin raka mödernelinje. Du får även reda på hur din rakt uppstigande kvinnolinje migrerat från Afrika för 100 000 år sedan till där du finns idag. Både kvinnor och män bär på mtDNA och kan alltså testa detta.

Vart och ett av testerna har sina förtjänster, beroende på ditt syfte. Jag har här betygsatt testernas användbarhet från 1 till 5, där 5 är bäst.

Syfte Family
Finder
YDNA mtDNA Kommentar
Kontrollera ett släktskap som hittats i skriftliga källor i äldre tid betyg1.png betyg5.png betyg4.png Nyckeln är att hitta raka mans- eller kvinnolinjer från det släktskap som ska undersökas.
Undersöka om två nutida personer är syskon/halvsyskon betyg5.png betyg5.png betyg3.png YDNA om båda är män och mtDNA om båda är kvinnor
Hitta okänd fader inom 2-3 generationer betyg5.png Se nedan Se nedan Bäst är om man har en misstänkt, vars släktingar man kan testa. Men man kan ha tur även utan en misstänkt.
Hitta okänd fader längre än 2-3 generationer tillbaka
Om barnet till den okände fadern var en pojke som har manliga ättlingar
betyg3.png betyg5.png betyg0.png Bäst är om man har en misstänkt, vars släktingar man kan testa. Men man kan ha tur även utan en misstänkt.
Hitta okänd fader längre än 2-3 generationer tillbaka
Om barnet till den okände fadern var en pojke som inte har manliga ättlingar
betyg3.png betyg0.png betyg0.png Bäst är om man har en misstänkt, vars släktingar man kan testa. Men man kan ha tur även utan en misstänkt. 
Hitta okänd fader längre än 2-3 generationer tillbaka
Om barnet till den okände fadern var en flicka
betyg3.png betyg0.png betyg0.png Bäst är om man har en misstänkt, vars släktingar man kan testa. Men man kan ha tur även utan en misstänkt.
Hitta nu levande släktingar, 3-15-männingar betyg5.png betyg2.png betyg1.png  
Kartlägga släktgrenar i tiden före skriftliga källor betyg0.png betyg5.png betyg4.png Nyckeln är att hitta raka mans- eller kvinnolinjer
Verifiera din pappersforskning betyg2.png betyg5.png betyg4.png Kräver tester av många personers YDNA och mtDNA för att verifiera flera grenar
Ta reda på sin haplogrupp som kvinna betyg0.png betyg0.png betyg5.png Välj testnivån fullSequence
Ta reda på sina haplogrupper som man betyg0.png betyg5.png betyg5.png Välj minst YDNA37 (men helst YDNA67) samt för mtDNA välj testnivån fullSequence
Få ledtrådar till släktens geografiska ursprung betyg4.png betyg1.png betyg1.png Arvet av DNA är mestadels slumpmässigt, så det reflekterar inte alla delar av släkten
Kartlägga hur släktens raka fäderne- och mödernelinje förflyttat sig från ursprunget i Afrika för hundratusen år sedan till idag  betyg0.png betyg5.png betyg4.png  
Söka biologiska föräldrar till adopterad pojke betyg5.png betyg3.png betyg2.png  
Söka biologiska föräldrar till adopterad flicka betyg5.png betyg0.png betyg2.png  
Få fram ett helt släktträd ur ditt DNA betyg0.png betyg0.png betyg0.png Det går inte att få fram ett färdigt släktträd ur ditt DNA. Krävs alltid pappersforskning i botten.
Få veta hur stor andel Neanderthalgener du har i ditt DNA betyg3.png betyg0.png betyg0.png Grov uppskattning kan fås. Testet Geno2 från National Geographic ger troligen aningen högre säkerhet.
Ha roligt och få nya släktingar betyg5.png betyg5.png betyg5.png Du får garanterat nya släktingar och gör nya spännande upptäckter!

En sådan här sammanställning är naturligtvis lite förenklad för att bli överskådlig för den som är nybörjare, men ger förhoppningsvis en bra grund när du ska välja dina första DNA-test.

För att få maximala nytta av dina test, kan du följa följande checklista:

  1. Välj ett eller flera tester
  2. Beställ på nätet hos Family Tree DNA
  3. Topsa dig med det testkit som kommer på posten och skicka sedan tillbaka det
  4. Gå med i projektet "Swedish DNA" hos Family Tree DNA, för att få hjälp att tolka ditt resultat och enkelt kunna jämföra dig med andra testade från samma område. (det finns förstås även andra "landsprojekt" om de passar dina rötter bättre)
  5. Titta på dina resultat och undersök de matchningar med andra testade som du får
  6. Dela med dig av ditt släktträd till dina matchningar för att försöka hitta var släktkopplingarna finns
  7. Försök hela tiden lära dig mer om vad dina resultat betyder och vad de säger om din släkt

Här finns mer nyttig information att läsa inför och efter ditt DNA-test:

  1. Facebook-gruppen DNA-anor, där alla vi som håller på med DNA-släktforskning träffas och diskuterar
  2. Bloggen Anfyndet och bloggen Gröna Stubben har flera bra artiklar om DNA-släktforskning. Och på min egen blogg finns en del tips och råd.

Det finns även andra företag som erbjuder DNA-tester för släktforskare. Här hittar du 23andMe och här hittar du AncestryDNA.

Jag vill vara tydlig med att jag inte har något som helst ekonomiskt samröre med företaget Family Tree DNA. Jag är bara en av de frivilliga administratörerna för projektet Swedish DNA. Och jag tycker DNA-släktforskning är så himla roligt!

×
Håll dig informerad

När du prenumererar på Rötterbloggen kommer vi att skicka dig ett e-post när ett nytt blogg-inlägg kommit så att du inte missar något.

I väntan på Karlstad
Klockaren, fabrikören och hejderidaren

Relaterade inlägg

 

Kommentarer 6

Patrick von Brömsen den lördag, 23 augusti 2014 10:12

Väldigt överskådligt och bra sammanställt!

Väldigt överskådligt och bra sammanställt! :D
Barbro Stålheim den lördag, 23 augusti 2014 21:27

Jätte bra Peter! Tack för denna överskådliga tabell!

Jätte bra Peter! Tack för denna överskådliga tabell!
Caroline Lundgren den tisdag, 09 december 2014 15:53

Så bra, jag gick in och kollade på hemsidan och blev inte klok på vad som skiljde mtDNA med den begränsade analysen och den fulla. Förstår att man får mer med den fullständiga till ett högre pris men inte vad det är som skiljer. Nån som vet?

Så bra, jag gick in och kollade på hemsidan och blev inte klok på vad som skiljde mtDNA med den begränsade analysen och den fulla. Förstår att man får mer med den fullständiga till ett högre pris men inte vad det är som skiljer. Nån som vet?
Birgith Gustafsson den tisdag, 13 mars 2018 16:24

Är medlem i MyHeritage. Är deras DNA-test samma som FamilyFinder?

Är medlem i MyHeritage. Är deras DNA-test samma som FamilyFinder?
Peter Sjölund den tisdag, 13 mars 2018 16:34

MyHeritage har nyligen omarbetat hela sitt system för DNA-tester, så att de numera är riktigt bra. Du får nästan lika många matchningar där som hos Family Tree DNA, och det bästa är att du kan överföra ditt resultat från DNA-testet hos MyHeritage till Family Tree DNA och för bara 19 dollar ta del av alla matchningar i FamilyFinder. Så testa dig gärna hos MH och för sedan över till FTDNA, så finns du i bägge databaserna.

MyHeritage har nyligen omarbetat hela sitt system för DNA-tester, så att de numera är riktigt bra. Du får nästan lika många matchningar där som hos Family Tree DNA, och det bästa är att du kan överföra ditt resultat från DNA-testet hos MyHeritage till Family Tree DNA och för bara 19 dollar ta del av alla matchningar i FamilyFinder. Så testa dig gärna hos MH och för sedan över till FTDNA, så finns du i bägge databaserna.
Jeanette Frenkman den torsdag, 08 november 2018 16:49

Hej! Jag ska beställa tester, av allmän nyfikenhet på min historia, men jag är främst intresserad av få information om min fars släkt bakåt flera generation då jag tror det finns en dele intressant där. Då jag som dotter inte kan beställa "Testet Y-DNA" för att hitta faderssläkt, vad kan jag göra då? Tacksam för din hjäp till en nyfiken nybörjare.
Vänligen, Jeanette

Hej! Jag ska beställa tester, av allmän nyfikenhet på min historia, men jag är främst intresserad av få information om min fars släkt bakåt flera generation då jag tror det finns en dele intressant där. Då jag som dotter inte kan beställa "Testet Y-DNA" för att hitta faderssläkt, vad kan jag göra då? Tacksam för din hjäp till en nyfiken nybörjare. Vänligen, Jeanette
Redan registrerad? Logga in här
Gäst
25 februari 2024

Captcha bild