Artiklar

Adelsohn & Co. Metronymika bland judiska släktnamn

Författare: Carl Henrik Carlsson
Tryckår: 2001
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001:2-3 sid. 303
Webbaddress: Website Title
Carl Henrik Carlsson, välbekant expert på judisk släktforskning, redogör här för hur metronymika (modersnamn) är vanligare bland judiska släkter än bland icke-judiska och vad detta kan bero på.
2012-11-09
Finns i: Personnamn | Judar

Annonser