Artiklar

Judar

Hur jag fann mina östjudiska rötter

Författare: Carl Henrik Carlsson, Uppsala
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 9
Att forska i judiska släkter är svårt. Men inte omöjligt. Det visar den här artikeln, som ger många tips och råd i hur man spårar judiska förfäder - med bland annat Internet.

Resande-anor

Författare: Bo Lindwall och Lars Lindgren
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1992, sid. 71-104
Resandefolket, eller rommano, gemenligen kallade tattare, zigenare, skojare eller kältringar, har sin speciella historia i det svenska samhället. Under ett flertal år har arbetet med att försöka kartlägga de svenska resandesläkternas historia pågått. Lars Lindgren och Bo Lindwall presenterar här en resande-antavla, med de speciella metod- och källproblem som uppstår vid forskning kring resandesläkter. Släktnamn som förekommer är Lindgren, Lindberg, Rosengren, Hult, Fogelqvist, Lindström, Laurin, Klosterman, Linck, Lundström, Klarin, Österman, Rolin, Holm, Hultin och Bergman.

Släkten Felländers ursprung

Författare: Carl Henrik Carlsson, Uppsala
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -99, sid. 67
Den judiska släkten Felländer inkom till Sverige under andra hälften och 1800-talet och etablerade sig i Karlstad. Här utreds släktens rysk-polska ursprung.

Släkten Gottfarb från Rajgrod, Polen

Författare: Carl Henrik Carlsson, Uppsala
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 307
Släkten härstammar från en bagare i Rajgrod, men har numera spritt sig över världen, till Sverige, USA och Israel. Flera släktmedlemmar föll offer för nazisternas folkmord.

Adelsohn & Co. Metronymika bland judiska släktnamn

Författare: Carl Henrik Carlsson
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001:2-3 sid. 303
Carl Henrik Carlsson, välbekant expert på judisk släktforskning, redogör här för hur metronymika (modersnamn) är vanligare bland judiska släkter än bland icke-judiska och vad detta kan bero på.

Isaac Leman och hans släkt

Författare: Martin Ivarsson
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1951:3 sid. 269
Artikeln handlar om den judiska göteborgssläkten Leman, vars äldste säkert kände anfader avr bankiren Leib Leman, som uppges ha dött i Amsterdam i början av 1800-talet. Hans änka Simonette flyttade med sina tre yngsta barn till Göteborg omkring 1820. Dessa barn var sonen Isaac, f 1799, och hans systrar Pauline, f 1801, och Rosette, f 1807. En intresant artikel, särskilt för den som inte vet så mycket om judiska sedvänjor vad gäller namn och annat.