Artiklar

Personnamn

Så stavar du namnen. Sveriges släktforskarförbunds namnlista

Författare: Håkan Skogsjö, Mariehamn
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95

Förr i tiden kunde en persons namn stavas på olika sätt till och med i samma dokument. Så frågan är: hur ska vi stava förfädernas namn? Här ges svaret! Observera En andra upplaga av namnlistan trycktes i Släktforskarnas årsbok -99.

Soldatnamnen i Våla härad

Författare: Mats Wahlberg
Artikeln ingår i: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskift 1981

Smedsläktsnamn genom tiderna

Författare: Ulf Berggren
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Hammarberg, Jernström, Spik och Stålhandske. Det är alla gamla släktnamn bland smeder. Smederna har länge haft fasta släktnamn, och här skissas namnskickets historia.

Om namnbyten och namnlagar i Sverige

Författare: Rolf Linde
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1994, sid. 225-260
Artikeln har underrubriken »Ett litet kommittéarkiv betraktat i ett större sammanhang - 1918 års släktnamnsutredning». Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994 har titeln »Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren».

Så stavar du namnen. Sveriges släktforskarförbunds namnlista

Författare: Håkan Skogsjö, Mariehamn
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -99, sid. 25
Andra upplagan av Sveriges Släktforskarförbunds uppskattade namnlista, som visar den korrekta stavningen av förfädernas förnamn. Första upplagan kom 1995.

Om svenska familjenamn

Författare: Esaias Tegnér d.y.
Artikeln ingår i: Nord. tidskr. utg af Letterstedtska föreningen, bd 5.
Den första större studien av svenska efternamn.