Artiklar

Medeltiden

Medeltidsgenealogi

Författare: Hans Gillingstam
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/1986, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
En bra introduktion i ämnet medeltidsgenealogi. Fil. dr Hans Gillingstam, landets främste expert i ämnet, presenterar här metoderna och källorna liksom de hjälpmedel forskaren kan använda.

Om släktforskning i medeltida källor

Författare: Jan Liedgren
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 1998
En av Sveriges främste experter på medeltida släktforskning var arkivarie Jan Liedgren (1909-1995). I denna artikel, publicerad i Släktforskarnas årsbok 1998, ger han praktiska tips och råd till alla som vill försöka närma sig sina medeltida släktingar och förfäder via ett ofta bräckligt och ofullständigt källmaterial. Artikeln är också publicerad i Nättidningen RÖTTER och kan läsas här.

En Nordingråprost på 1300-talet

Författare: Carl Szabad, Enskede
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Medeltidens människor är för det mesta försvunna i historiens dunkel. Men ibland kan vi faktiskt med hjälp av de fåtaliga historiska dokumenten ana konturerna av enskilda individer.

Ängaätten

Författare: Hans Gillingstam, Solna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Den småländska frälseätt som numera brukar kallas Ängaätten är känd sedan slutet av 1300-talet. Äldste kände stamfader är häradshövdingen i Allbo Lasse Ölfsson, senare fogde i Värend.

Marsken Sten Pederssons (stjärna) ursprung

Författare: Hans Gillingstam, Solna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -99, sid. 217
Konung Karl Knutssons marsk Sten Pedersson (död tidigast 1452) tillhörde inte släkten Stallare, såsom vanligtvis påstås i litteraturen. Här utreds hans släktförhållanden.

Hjulstamålet i Tälje 1439

Författare: Magnus Olsson, Lund
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 179
Förnamnet Svante brukar sägas vara en kortform av ett vendiskt namn Svantepolk. Men kan det verkligen stämma? Ett mål om Hjulsta gods år 1439 bildar startpunkten för denna undersökning.