Artiklar

Kändisar

Rotfast i Uppland. Om Anders Walls härstamning

Författare: Ingrid Ridbäck, Uppsala
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Finansmannen Anders Walls ursprung finns i den uppländska myllan, bland bönder, soldater och en och annan riksdagsman. Här utreds en del av hans fädernesläkt.

Skalden Bergklint som författare av mantalsuppgifter

Författare: Lennart Zielfelt (?)
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1950:2 sid. 116
Skalden Olof Bergklint (1733-1805) var bosatt i Gladsax socken i Kristianstads län. I denna korta artikel visas hur han följde författningen om att lämna mantaluppgifter på sitt eget lilla vis.

Några anteckningar om Bellmans förfäder i Norrbärke

Författare: Erik Hellerström
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1962, sid. 54-55
I denna korta artikel ger Hellerström några uppgifter kring skalden Carl Michael Bellmans mödernesläkt Furugren/Hermonius och dess ursprung i Furbo, Norrbärke socken i Dalarna.

Orientalisten Björnståhls fädernehärstamning

Författare: Nils Fredrik Beerståhl
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1962, sid. 113-122
Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779) var professor i österländska språk vid Lunds universitet. Han var född på officersbostället Rotarbo i Näshulta församling i Södermanland som son till fänriken Magnus Gabriel Björnståhl och Anna Regina Hjortsberg. I denna artikel utreder Beerståhl just släkten Björnståhl. Magnus Gabriel var son till rusthållaren Jakob Isaksson i Stora Skattegården, Åsle socken i närheten av Falköping.

Anteckningar om släkten Wallroth, Selma Lagerlöfs mödernesläkt

Författare: Erik Hellerström
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1962, sid. 166-173
Namnet Wallroth påträffas först i Eskilsäters socken på Värmlandsnäs, där trädgårdsmästaren Christoffer Evertsson Wallroth 1704 gifter sig med Ebba Norström. Wallroth bodde på Harjen vid Gårstad (Rosenborg). Här visar då Hellerström att denne Wallroths farfar var Christoffer, som före 1626 tjänade på Traneberg på det Eskilsäter närbelägna Kållandsö i Västergötland och senare var bosatt i Lerbäck där.

Viktor Rydbergs mormor och hennes härstamning

Författare: Martin Ivarsson
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1962, sid. 174-179
Här utreds släktförbindelser kring mormodern Hedvig Helena Hedenberg (död 1800). Hennes far Carl Robbert Hedenberg var fältväbel vid Kalmar regemente, och genom hans hustru Hedvig Eleonora Printzensköld, Viktor Rydbergs mormors mor, hade denne kopplingar till högadliga släkter.

Annonser