Artiklar

Kändisar

Skalden Johan Börjesson och hans släkt

Författare: Hugo Wingård
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1959, sid. 183-188
Denna skald tillhör väl inte de mest framträdande på den svenska parnassen sägs det i inledningen till denna artikel. Johan Börjesson föddes 1790 och avled 1866. Han var prost och kyrkoherde i Veckholm i Uppland och blev 1859 ledamot av Svenska Akademien. Skalden var bonde på Väddö i Tanums socken i Bohuslän. Johan Börjessons moder hette Agneta Didriksdotter Wingård och genom detta var biskop Johan Wingård i Göteborg hans morbror, samt ärkebiskopen Carl Fredrik af Wingård hans kusin.

Om C. B. Wadströms mödernesläkt (Blomberg) och närmaste anförvanter

Författare: Erik H. Berglöf
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1956, sid. 63-75
Carl Bernhard Wadström var bergsvetenskapsman och forskningsresande. Wadström var född i Norrköping. Hans moder hette Maria Helena Blomberg och tillhörde en släkt Blomberg från Jönköping.

Strindbergs mödernehärstamning

Författare: Erik Hellerström
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1956, sid. 105-110
Här redogörs i ganska översiktlig form om anorna till August Strindbergs mor Ulrika Eleonora Norling, f. 1823 i Södertälje, d. 1862 i Stockholm. Anorna finns i Uppland (Bro, Låssa, Hagby), Södermanland (Taxinge), Östergötland (Gryt) och Västmanland (Möklinta).

Frödings härstamning

Författare: Erik Hellerström
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1957, sid. 179-216
En utförlig antavla över skalden Gustaf Fröding (1860-1911). Här redovisas anor t.o.m. generation VIII. Skaldens morfar var ju som känt är biskopen Carl Adolph Agardh i Karlstad. Denne var, liksom hustrun, från Skåne och antavlan sönderfaller i ett värmländskt fäderne och ett skånskt möderne.

Herman Nilsson-Ehles antavla

Författare: Pontus Möller
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1953:1 sid. 145-170
Herman Nilsson-Ehle (1873-1949) var känd genetiker och professor i detta ämne i Lund, liksom även chef vid Sveriges utsädesförening vid Svalöf. Han var också känd som debattör och popularisator. Nilsson-Ehles anor återfinnes i Vemmenhögs och Skytts härader i Skåne.

Jöran Perssons föräldrar

Författare: Magnus Collmar
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1953:2, sid. 203-213
Jöran Perssons - alltså Erik XIV:s sekreterare och prokurator - far hette Per Jogansson och beskrev en märklig bana. Han var präst men också silverköpare vid Sala silvergruva och borgare i Stockholm. Här följs hans väg genom källorna. Han hade slutligen prästtjänst i Strängnäs stift. Hans hustru Anna Jönsdotter.

Annonser