Artiklar

Kändisar

Vem var Thorilds hustru?

Författare: Pontus Möller
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1953:2, sid. 234-238
Filosofen, skalden och kritikern Thomas Thorild (1759-1808) slutade sina dagar som välbeställd professor och bibliotekarie vid universitetet i Greifswald. Han tvingades att lämna Sverige, och i sällskap hade han en kvinna som han efter ankomsten gifte sig med. Hon kallas i källorna Gustava von Kowsky eller Gustava Karlin och skall ha varit prästdotter. Hennes ursprung är ett mysterium och det tycks vara så att hon medvetet lämnat felaktiga uppgifter om sin börd. Här redogörs för fallet men någon lösning kan inte presenteras.

Annonser