Nationalitetsmatriklarna är en sorts "husförhörslängd" över svenskar och svenskättlingar i respektive konsulats ansvarsområde. Nationalitetsmatriklarna ger mer eller mindre utförlig information om de enskilda utvandrarna, deras äktenskap, barn, adresser, flyttningar, dödsfall o.s.v.

I denna databas kan du söka bland 21853 personer från 35 olika konsulat.