W. A. Eurenius & P. L. Quist / Eurenius & Quist

Fotoateljé som drevs av Wilhelm Abraham Eurenius (1830-1892) och Peter Ludvig Quist (1833-1924).
Fotografen och gravören Wilhelm Abraham Eurenius (1830-1892), var från 1850-talets mitt verksam i Stockholm. Här utförde han arbeten åt gravören Salmson, Georg Scheutz m. fl. i sin ateljé, mellan 1864-80 belägen på Regeringsgatan 18 i Stockholm.
Då dagerrotypin ersattes av panotypi och framför allt av fotografi, följde Wilhelm Abraham Eurenius. med i utvecklingen och är därför känd som en av Stockholms första och av samtiden mest anlitade fotografer. Han blev 1858 kompanjon med P. L. Quist och firman W. A. Eurenius & P. L. Quist, Hof-photografer arbetade i många år i den nämnda lokalen vid Regeringsgatan 18 samt 1881-- 92 i Hamngatan 18.

Källa: Nationalmuseum

Kommentarer


136131

På baksidan står det "Med en kär helsning till min dotter Sigrid. 1/6 79. Karin Posse." Ur samma album som #136128

Fotografens namn & adressEurenius & Quist
Kommentar
2013-08-09 09:20:14 Ann-Mari Bäckman
Det kan vara Katarina (Karin) Fredrika Charltta Aurora von Baumgarten född 1835, Växjö 1880 bodde familjen i Bergqvara, Bergunda, Småland enligt Sveriges Befolkning Posse, Karl Johan Knut 1826, Kalvsvik,Far, #136137 von Baumgarten, Katarina Fredrika Charotta Aurora 1835, Växjö Mor (Barn), Knut Arvid 1855, Klockrike #136135 ----------
134870

Okänd kvinna. Ur samma album som #134816 från Härnösand

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
134023

Okänd kvinna. Ur samma album som #134007 från Hälsingland

Fotografens namn & adressWolfenstein, Drottninggatan 33
133693

Denna bild finns i ett album märkt Ahlbaum och återfinns i Genelogiska Föreningens arkiv i Solna. På bilden står: Föreståndaren för Motala Mekaniska Werkstad, Captenen Otto Edv. Carlsund, afgick från M.M.W. den 31 Aug. 1870" På baksidan står Carlsund se Nord.Fambok.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
133385

Louis de Geer, 1818-1896. Sveriges förste statsminister 1876-1880. Hans namn är skrivet för hand på baksidan av bilden.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
133357

Okänd kvinna.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
132771

Okänd man. Ur samma samling som #132621.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
132220

Okänd herre. Från samma album som #132106.

Fotografens namn & adressWolfenstein, Fredsgatan 13
130713

Okänd man. Ur samma album som #130632 från Skåne.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
127370

Okänd herre. Från samma album som #127300.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
116154

Kung Oscar II, innan han blev kung. Handskriven notering framsida: HKH Kronp Oscar. Handskrivet på baksidan: Senare Oscar II. På baksidan också tryckt Kgl Hovleverantörsigillet. Bilden kommer från samma samling som t ex #115978, #115979 m.fl.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
111619

Prins August (1831-1873) se #96880, #91452, #94019. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
111618

Okänd herre. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
111617

Okänd herre. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
111616

Okänd herre. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
111555

Herr Güring, står det under kortet. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
111535

Axel R. Jansson 1869, står det på baksidan. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
111526

Knut Eklundh vid Kungl. Bohus Rgte, står det på baksidan. Borde vara: Kapten Karl Gustaf Knut Eklundh född 1848 i Tolg Småland. Källa: Sveriges Befolkning 1890. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2019-09-26 18:18:47 Per-Olof Eliasson
Anna Margareta Eleonora Holmboe var i sitt första äktenskap gift med Jonas Wessel, som byggde Dalslandsbanan till Norge. Anna Margareta Eleonora Holmboe dog på Stora Halängen i Dalskog.
2013-02-10 15:44:22 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är Karl Gustaf Knut Eklundh, född 1848, död 1913 (inte 1901) enligt SVAR/Arméns porträttsamling med samma foto. Han var verksam vid Bohusläns, Västgöta-Dals, Hallands och Kalmar regementen och hade kaptens grad år 1890, överstelöjtnant år 1900 och slutade som överste.
2010-12-15 09:22:30 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Överstelöjtnant Karl Gustaf Knut Eklundh var född i Tolg (G) 1848-12-26 som son till befallningsman C. P. Eklundh och E. C. Lindergren, Hällebol, Tolg. Han var gift 1886-04-07 med Anna Margareta Eleonora Holmboe, f. i Norge 1848, d. som änka i Dalskog (P) 1901, i hennes andra äktenskap. Knut Eklundh torde ha avlidet samma år. (Sveriges befolkning 1900, Sveriges dödbok, KGF:s databas).
110980

Okänd man. Ur samma album som #110891 från Göteborg.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2010-12-03 00:49:26 Rustan Gandvik
Edouard von Schoultz. Professor och föreståndare vid Chalmersska Institutet 1853-1881. Föreståndare för Göteborgs Slöjdförenings skola. Kommunalman, riksdagsman m.m. Se artikel i Svenskt Porträttgalleri del XXV samt Sven Schånbergs minnesord i Chalma Mater del 2 (1864-1903) s319.
110793

Tillhör samma samling som #110754. Okänd kvinna

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
110759

Tillhör samma samling som #110754. Fredrik Sander

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-01-05 12:09:28 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Sander, Nils Fredrik, skald konstkännare, ämbetsman. Född d. 26 sept. 1828 i Vintrosa församling i Närike, tillhörande en gammal bondesläkt. - Aflade studentexamen i Uppsala 1848, fil.kan.-ex. 1855 och promoverades, efter att ha utgifvit en gradualdisputation: Om Carl XII:s krigare under fångenskapen i Ryssland efter slaget vid Pultava till freden i Nystad, 1857 till fil. doktor. Under studietiden anställd såsom lärare för öfverste B. v. Schinkels son, fick S. med sin lärjunge göra en resa till Italien vintern 1852-53, hvilken färd blef af betydelse för hans blifvande verksamhet. Efter hemkomsten belönades han sistnämnda år med Svenska Akademiens stora pris för diktcykeln: Den fallande stjärnan, Sånger till Selma (särskildt utgifna 1858). Utgaf gemensamt med R. v. Kraemer, C. R. Nyblom och C. G. Stranberg Qvartetten poetisk kalender 1854, samt 1856 ensam Karlavagnen, en diktsamling. S., som ämnat bereda sig för en docentur i estetik, ingick emellertid på tjänstemannabanan 1856 såsom e.o. i eklsiastikdepartementets expedition och tjänstgjorde såsom notarie i prästeståndet under de fyra sista ståndsriksdagarna. Af Vitt.hist. och ant. akad. utnämnd till Letterstedtsk stipendiat, anträdde han våren 1864 en resa, som räckte nära ett och ett halft år. S. tog vägen öfver Tyskland, Ungern och Konstantinopel till Grekland, där han vistades några månader i Aten, samt gjorde utflykter i det inre af landet. Därefter genomreste han Sicilien och Italien samt i sällskap med grefve C. Snoilsky Spanien och besökte under hemvägen Paris. Efter sålunda vid många främmande museer idkade konsthistoriska studier, ingick han såsom e. o. amanuens vid det nybildade Nationalmuseum 1866, där han, som 1869 förordnades till förste amanuens, i åtta år deltog i konstsamlingarnas ordande och bearbetande samt såsom t.f. intendent 1873 emottog för statens räkning de af Carl XV till staten testamenterade samlingarna. S. utgaf Sveriges nationalmuseum, dess byggnadshistoria, dess arkitektur och samlingarna 1866, äfvensom det grundläggande arbetet Nationalmuseum. Bidrag till tafvelgalleriets historia 1872-76. För litterära och konsthistoriska studier företog S. ytterligare utländska resor till Tyskland, Belgien och Holland 1869, till Petersburg och Moskva 1870, ånyo till Grekland och Italien 1875, O.s.v. - Befordrad till kopist i eklesiastikdepartementets expedition 1866, till protokollsekreterare i K. maj:ts kansli 1870 och t.f. kanslisekreterare 1874, lämnade han sin tjänst vid museet men förordnandes i stället 1875 till led. af museinämnden. 1880 fick han anbud att bli nationalmuseums intendent, men undanbad sig. 1882 blef S. kansliråd och byråchef i eklesiastikdepartementet, hvilken post han beklädde till 1893, 1884 hedersledamot af konstakademien och 1889 en af de aderton i Svenska akademien. ------ Under senare delen af sitt lif slog sig S. på studiet af den fornnordiska litteraturen och den nordiska mytforskningen och utgaf på detta område en mängd skrifter, några på tyska och franska. Död d. 30 maj 1900. - Ogift. (Sveskt boigrafiskt handlexikon II:417).
2010-11-26 22:19:11 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara kanslirådet Nils Fredrik Sander född 26/9 1828 i Vintrosa, Örebro län. Han dog 30/5 1900 enligt Rotemansarkivet

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv