W. A. Eurenius & P. L. Quist / Eurenius & Quist

Fotoateljé som drevs av Wilhelm Abraham Eurenius (1830-1892) och Peter Ludvig Quist (1833-1924).
Fotografen och gravören Wilhelm Abraham Eurenius (1830-1892), var från 1850-talets mitt verksam i Stockholm. Här utförde han arbeten åt gravören Salmson, Georg Scheutz m. fl. i sin ateljé, mellan 1864-80 belägen på Regeringsgatan 18 i Stockholm.
Då dagerrotypin ersattes av panotypi och framför allt av fotografi, följde Wilhelm Abraham Eurenius. med i utvecklingen och är därför känd som en av Stockholms första och av samtiden mest anlitade fotografer. Han blev 1858 kompanjon med P. L. Quist och firman W. A. Eurenius & P. L. Quist, Hof-photografer arbetade i många år i den nämnda lokalen vid Regeringsgatan 18 samt 1881-- 92 i Hamngatan 18.

Källa: Nationalmuseum

Kommentarer


48589

Okänd kvinna från samma album som #48306.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
48422

Fröken Thérèse Cronstrand, dotter till kaptenen, sedermera majoren Magnus Cronstrand, kontrollör vid kanalbyggandet i Södertälje, död 1843. Thérèse Cronstrand blev sällskapsdam, vän och hjälpreda hos Carolina Tamm på Tvetaberg, följde henne när hon efter makens död flyttade till Stockholm och kom också att efter Carolina Tamms död att så länge hon levde umgås med Adolf Tamms familj. Exakta data saknas. (Tamm, C.: Pappas lydige son. Västervik 2000, Swedenborg, H.: Glimtar II. Stockholm 1931). Frå ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
48321

Okänd pojke från samma album som #48306.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
48171

Från samma album som #48118. Bilden föreställer Augusta Lilliehöök, f. Enell, se #48146.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
Kommentar
2010-05-05 12:58:34 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Augusta Lilliehöök &#134,. På söndagen avled i sitt hem i Stockholm fru Augusta Lilliehöök 88 år gammal. Den bortgångna var dotter till regementsskrivaren och godsägaren Gustaf Enell och hans maka, född Nordenskjöld, var född på Fluxerum i Karlstorps församling samt ingick 1878 äktenskap med sedermera marinöverdirektören Hugo Hjalmar Lillie-höök, som avled 1912. Den avlidna efterlämnar minnet av en sällsynt god människa, som aldrig sviktade i sitt intresse för den vida krets av släktingar och vänner, för vilka hon under många år kom att utgöra en självskriven medelpunkt. Den avlidna, som fick överleva sin make i 33 år och känna förlusten av sex söner, efterlämnar som närmast sörjande dottern, Ingeborg, gift med kammarherre Otto Taube von Block, sonhustrun, Maja Lilliehöök, barnbarn samt barnbarnsbarn. (Svenska Dagbladet 1945 17/6).
48170

Från samma album som #48118. Bilden föreställer Hugo Lilliehöök, se #48137.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
48167

Från samma album som #48118. Bilden föreställer Henrik Enell, se #48127.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
48165

Från samma album som #48118. Bilden föreställer Emma Enell, f. Öst, se #48126.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
48147

Från samma album som #48118. Handskriven text: Mariningenjören, sedermera marinöverdirektören Hugo Lilliehöök. (Se #48137).

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
48146

Från samma album som #48118. Handskriven text: Fröken Augusta Enell, sednare fru Lilliehöök. Augusta Emilia Ingeborg Enell var född på Fluxerum i Karlstorp 1857-01-26 och dog i Stockholm 1945-06-17. Dotter till regementsskrivare Anton Gustaf Enell och Hedvig Jaquette Nordenskjöld. Hon gifte sig i Stockholm 1878-09-17 med marinöverdirektören Hjalmar Hugo Lilliehöök, se #48137.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
48018

Handskriven text: Tilli Marlén. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2013-03-10 12:25:25 Svante Norr
Det är då Hedvig Karolina Eleonora Ottilia, f. 21/4 1866, d. 26/2 1883 (sarcoma, cancer). Tilli = Ottilia. Första dottern (och enda övriga barnet), Linnea Amalia, dog 1865, bara ett par veckor gammal.
2005-08-15 17:52:00 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Förmodligen är detta en dotter till stadsläkaren Hans Otto August Martin (#48016) och hans hustru Hedvig Amalia Charlotte Sasse (#48015) i Södertälje.
46348

Okänd man

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
39792

Okänd herre. Från samma album som #39566.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
Kommentar
2014-10-13 13:40:23 Pia O Tember
Det ser ut som Karl Ljungstedt.
2013-09-15 16:58:47 Ann-Mari Bäckman
Se #39788
39791

Okänd dam. Från samma album som #39566.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
Kommentar
2014-10-13 14:02:57 Pia O Tember
Tror att det här är någon utav systrarna Ljungstedt. Lovisa, Olivia, Maria eller Anna. Beor på vilket årtal kortet är taget.
2013-09-15 16:58:11 Ann-Mari Bäckman
Se #39788
39790

Okänd dam. Från samma album som #39566.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
Kommentar
2014-10-13 14:04:37 Pia O Tember
Tror att detta är en av systrarna Ljungstedt. Kan vara Louise, Olivia. Maria eller Anna.
2013-09-15 16:57:00 Ann-Mari Bäckman
Se #39788
39789

Okänd herre. Från samma album som #39566.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
Kommentar
2014-10-13 13:48:06 Pia O Tember
Mannen ser ut som Erik Kristian Ljungstedt född i köpinge 1811. Han är mkt lik Samuel Victor Ljungstedt som föddes i köpinge, kalmar län 1820. Han var depatementschef i fångvårdsanstalten vilket även Erik verkade vara. Victor Ljungstedt började som kamrer. Jag förmodar att de är bröder.
2013-09-15 17:00:43 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara fd departementschef Erik Kristian Ljungstedt född 1811, Köping, Öland? Se #39788
37520

På framsidan står det Överstinnan (oläsligt namn) Från samma bunt som #34663.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
Kommentar
2010-05-05 13:13:15 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Vår kära moder Hedda Karolina Nyblaeus, född Norström, afsomnade stilla och fridfullt Onsdagenen den 13 December 1911 i en ålder af nära 89 ½ år innerligt sörjd och saknad af oss, barnbarn, barnbarnsbarn, släktingar, vänner och trotjänare. Gustaf Nyblaeus Ebba Ericson Jeanne Nyblaeus Carl Ericson Jordfästningen äger rum Lördagen den 16 Dec. kl. 2 e.m. i Stora Grafkapellet å Norra Kyrkogården. Hedda Nyblaeus &#134,. På onsdagen afled fru Hedda Karolina Nyblaeus, änka efter f. d. öfversten och föreståndaren för gymnastiska centralinstitutet Gustaf Nyblaeus. Hon var vid sin bortgång nära 90 år gammal. Närmast sörjande äro sonen Gustaf, chef för Lifregementets husare och dottern Ebba, gift med generallöjtnanten frih. Carl Ericson. (Kugelbergs klippsamling).
2004-11-07 18:52:06 Monica Johansson
Det står Överstinnan Nyblaeus. I samma bunt finns fotot på översten Nyblaeus #36904
35049

Tillhör album #35027. Enligt bifogad notis: Auditör Alfred Grenander. Han har två ordnar på bröstet. Odaterad.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist
Kommentar
2004-08-10 22:25:31 Ingrid Norberg
Detta är Johan Magnus ALFRED Grenander, född 18 april 1824 i Skövde R, död 24 juli 1909 i Engelbrekt Stockholm A. Gift 1858 med Juliana (Julia) Charlotte Hvalström (1836-1909). Student- resp. teologexamen i Uppsala 1841, ekonomexamen 1842, examen till rättegångsverket 1848. Statstjänsteman. Auditör i Västgöta regemente 1850. Verksam inom bank- och försäkringsbranschen, bl a direktör för Bruksägarnes hypotekskassa och Städernas allmänna brandstodsbolag. Kommunal-, landstings- och riksdagspolitiker. På ståndsriksdagens tid tillhörde han borgarståndet och var senare ledamot av andra kammaren 1867-75 och 1879-81. Källor: Svenskt porträttgalleri delarna VII, XIX och XXV med samma foto samt Tvåkammarriksdagen 1867-1970 del 4.
31515

Ingår i fotosamlingen #31486. Okänd kvinna i folkdräkt. Under bilden: Skåne (Jerrestad). Det står också C.A. Söderman, Skulpt.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2010-12-05 13:32:40 Martin Bergman
Här kan man läsa om hur Wilhelm Abraham Eurenius gick till väga när han fotograferade personer i folkdräkt och uniformer. http://www.fotomuseetiosby.nu/Eurenius.html Vänligen Martin Bergman
31489

Ingår i fotosamlingen #31486. Okända människor i folkdräkter. Samma som #31488. Texten: "Wingåker, Södermanland" syns nedtill i bild. Handskrivet: "Södermanlänningar" på baksidan.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
31488

Ingår i fotosamlingen #31486. Okända människor i folkdräkter. Kvinnan stickar och har ett barn på ryggen. Handskrivet: "Balfolk" på baksidan.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
27463

På baksidan står: Haasum

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2004-01-17 19:53:45 Jan Jutefors Rockneby
Jämför med #27458 och #27462

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv