Bilder i album #24913

Kommentarer

24913

ANNA Brita Sellstedt född 1817 i Selånger gift med Länsman Anders Tjernberg bosatt i Skön. Första bild i ett album från Timrå.

Fotografens namn & adressNils Björsell, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-01-01 12:16:36 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Anna Brita Sellstedt var född i Selånger (Y) 1817-04-27 och dog i Skön (Y) 1904-12-14. Hon var gift i Selånger 1859 med kronofogden Anders Tjernberg, f. 1813, d. 1859. (Sveriges dödbok, Fam. Search Marriages, Begr. i Sverige).
24914

Okänt par. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
24915

Okända män. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressSven Nilsson, Storgatan 18
24916

Okänd familj. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
Kommentar
2013-02-02 12:02:09 Anders Nylander, Sundsvall
Kan pojken längst till höger vara Gustaf Adolf Jakobsson se bild #37314 m.fl. samt syskon och mor
24917

Okänd kvinna. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf & Co., Klarabergsgatan 52 A
24918

Okänd präst. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf & Co., Klarabergsgatan 52 A
Kommentar
2007-08-01 22:39:21 Ingrid Norberg
Signe Maria på #37312 och Thalmai Katarina på #37317 var hans döttrar. Källa: Härnösands stifts herdaminne
2004-10-11 21:31:51 Ingrid Norberg
Gabriel Otto Håkansson, född 13 juli 1826 i Sörfors, Umeå landsförsamling AC, död 4 december 1889. Gift med Anna Sofia Norberg (1843-1924). Student i Uppsala 1845, prästvigd 1851. Verksam i Boteå, Sidensjö, Nordingrå, Alnö, Gudmundrå, Arnäs och Gideå - alla i Y län. Kyrkoherde i Skön Y från 1868. Inspektor för Sundsvalls Högre Allmänna Läroverk 1879. Källor: Härnösands stifts herdaminne och Reinhold Olsson: Ur Skönsbygdens Historia, Sundsvall 1947 med samma foto.
24919

Okänd präst. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2019-09-24 20:24:13 Annika Brune
Jag kan bekräfta övriga inlägg - detta är min morfar Stig’s farfar Paul , som andra här ovan har påpekat.
2013-09-09 19:47:10 Ingrid Norberg
Sönerna PAUL Emanuel, #137069 och Ernst HERMAN, #137055. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:28:08 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:38:32 Christer Wagenius
Ja det är rätt att kvinnan på bild 24920 är Ulla Amnéus, min farfars mor
2004-01-31 22:56:31 Anders Nylander
Kan kvinnan på bild #24920 vara hustrun Ulrika Maria Amnéus. Dom är placerade i albumet bredvid varandra.
2004-01-31 16:20:55 Ingrid Wikberg
Paul Wagenius föddes av fattiga föräldrar i Forsta by, Lockne socken den 13 april 1839. Ansågs som barn ha gott läshuvud och sattes av välvilliga släktingar i elementarläroverket i Östersund i början av 1851. Underhölls där genom sammanskott och bidrag av barmhärtiga människor i Östersund bland dem i synnerhet de ädla makarna landssekreteraren Thomée och hans fru, f. Göransson, till vårterminens slut 1854. Blev på hösten samma år informator hos handl. Er. Andersson i Östersund och biträdde därvid även handeln och annat arbete, tills avgångsexamen vid läroverket avlades i slutet av vårterminen 1860. Avlade jämte Ol.Bergner från Berg m fl studentexamen i Uppsala i sept. samma år. Informator och predikobiträde i Hede och Vemdalen till slutet av 1861. Studerade teologi i Uppsala under 1862-1863. Prästvigdes i Härnösand den 31 januari 1864 och missiverades som pastorsadjunkt i Rävsund. Vice pastor i Hafverö ¼ 1865- 1/5 1869. D:o i Vibyggerå under sommaren samma år. Vice komminister i Ullånger till 1/5 1870. Ord. Komminister i Njurunda 1/5 1870- 1/11 1871, d:o i Timrå 1/11 1871- 1/5 1882. Kyrkoherde i Fors 1/5 1882- 1/5 1892, då samma befattning tillträddes i Berg. Patoralexamen 1875. Prost i Jämtlands södra kontrakt 7/3 1898. Ledamot av Vasaorden 1902. Hade den 31 sistlidne januari ( 1914) tjänstgjort som präst under 50 år. Gift den 10/7 1870 med Ulrika (Ulla) Maria Amnéus, kyrkoherdedotter i Hafverö, död den 16/8 1899. Barn: Johannes född 1871- död 1883, Anna Märta född 1872, Paul Emanuel, distr.lantmätare född 1874, Per Harald, löjtnant och vapenofficer, född 1875, Ernst Herman , folkskollärare född 1879 och Axel Theodor, byggnadsritare i USA, född 1881. Avskrift ur tidskriften BERGVIND 1914
2004-01-10 21:38:06 Ingrid Norberg
Sonen Harald finns på #27238 och sonen Axel på #27245.
2003-11-22 23:27:45 Ingrid Norberg
Detta är Paul Wagenius, född 13 april 1839 i Lockne Z, död 25 januari 1924 i Frösö Z. Gift 1870 med Ulrica (ULLA) Maria Amnéus (1838-1899). Studier i Uppsala, prästvigd 1864 i Härnösand. Komminister i Njurunda Y och Timrå Y, kyrkoherde från 1882 i Fors Z och från 1892 i Berg Z. Källor: Svenskt Porträttgalleri X:11 med samma foto och Härnösands Stift 1894-1994.
24920

Okänd kvinna, möjligen hustru till prästen på bild #24919. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2013-09-09 19:52:17 Ingrid Norberg
Maken Paul Wagenius, #24919. Sönerna Ernst HERMAN #137055, PAUL Emanuel #137069, Per HARALD #27238 och AXEL Teodor #27245. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:29:47 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:32:52 Christer Wagenius
Ja, det är min farfars mor, Ulla Wagenius född Amnéus. Min far Stig Wagenius var son till Herman Wagenius, som var son till Paul och Ulla.
2004-06-06 23:03:14 Christer Amnéus
Hon liknar verkligen Ulrika (Ulla) Maria Amnéus i vår släktbok på sidan 193 under Familj E. boken heter AMNÉUS FAMILY , 1650-1995 och är en amerikansk utgåva.
24921

Okänd kvinna. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlex. Gylfe
24922

Okänd kvinna. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
24925

Okänd kvinna. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressDaniel Nyblin
24926

Okänd man, placerad vid bild #24925 i albumet. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressDaniel Nyblin
24927

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressDaniel Nyblin
24928

Okänd kvinna, placerad intill bild #24927 i albumet. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
24929

Okänd kvinna. Originalbilden har endast ett format av 25 x 38 mm. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
24930

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-11-12 20:35:56 Frank Felton
Samma foto som #22318, men i beskuren variant.
24931

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2013-12-29 06:43:41 Agneta Åhrberg
Apotekare Rolf Julius Balkenhausen. Född 20 maj 1850 i Ronneby. Apotekare i Norrtälje från 1888. Bild och biografi publicerad i Svenskt Porträttgalleri, XVIII Apotekare, 1907, s. 9. [http://runeberg.org/spg/18/0015.html Projekt Runeberg]
2005-05-01 10:12:28 Gudrun Dahl
Apotekare Rolf Balkenhausen, se bild #9476
24932

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
24933

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y. På en dubblett står det Provinsialläkaren John Edvard Odén född 4/11 1865 i Katarina (AB) död 30/7 1927 i Timrå (Y)

Katalog:Eric Gravé
Fotografens namn & adressEric Gravé
24934

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressHj. Sjöman
24935

Georg Bucht står det på baksidan. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressHj. Sjöman
Kommentar
2013-09-07 22:23:49 Gunhild Svenonius
Släktföreningen Bucht/Boucht har bytt adress på internet och hittas nu på http://www.site4u.se/bucht/
2003-11-25 15:49:41 Peter Karlsson
Det ser ut att vara samme Georg Bucht som finns på bild från 1896 (med sin familj) på hemsidan för släktföreningen Bucht/Boucht, se vidare på http://www.bucht-boucht.com/pres1.htm

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv