L. Larsson

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här114762

Det står Vallström ? i albumet. Ur samma album som #114735 från Indal

Fotografens namn & adressL. Larsson
95971

Okänd man. Ur samma album som #95931 från Gårdtjärn, Sättna

Fotografens namn & adressL. Larsson
25537

Okänd kvinna. Ur samma album som #5503 från Brattland Timrå.

Fotografens namn & adressL. Larsson
24920

Okänd kvinna, möjligen hustru till prästen på bild #24919. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2013-09-09 19:52:17 Ingrid Norberg
Maken Paul Wagenius, #24919. Sönerna Ernst HERMAN #137055, PAUL Emanuel #137069, Per HARALD #27238 och AXEL Teodor #27245. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:29:47 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:32:52 Christer Wagenius
Ja, det är min farfars mor, Ulla Wagenius född Amnéus. Min far Stig Wagenius var son till Herman Wagenius, som var son till Paul och Ulla.
2004-06-06 23:03:14 Christer Amnéus
Hon liknar verkligen Ulrika (Ulla) Maria Amnéus i vår släktbok på sidan 193 under Familj E. boken heter AMNÉUS FAMILY , 1650-1995 och är en amerikansk utgåva.
24919

Okänd präst. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2019-09-24 20:24:13 Annika Brune
Jag kan bekräfta övriga inlägg - detta är min morfar Stig’s farfar Paul , som andra här ovan har påpekat.
2013-09-09 19:47:10 Ingrid Norberg
Sönerna PAUL Emanuel, #137069 och Ernst HERMAN, #137055. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:28:08 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:38:32 Christer Wagenius
Ja det är rätt att kvinnan på bild 24920 är Ulla Amnéus, min farfars mor
2004-01-31 22:56:31 Anders Nylander
Kan kvinnan på bild #24920 vara hustrun Ulrika Maria Amnéus. Dom är placerade i albumet bredvid varandra.
2004-01-31 16:20:55 Ingrid Wikberg
Paul Wagenius föddes av fattiga föräldrar i Forsta by, Lockne socken den 13 april 1839. Ansågs som barn ha gott läshuvud och sattes av välvilliga släktingar i elementarläroverket i Östersund i början av 1851. Underhölls där genom sammanskott och bidrag av barmhärtiga människor i Östersund bland dem i synnerhet de ädla makarna landssekreteraren Thomée och hans fru, f. Göransson, till vårterminens slut 1854. Blev på hösten samma år informator hos handl. Er. Andersson i Östersund och biträdde därvid även handeln och annat arbete, tills avgångsexamen vid läroverket avlades i slutet av vårterminen 1860. Avlade jämte Ol.Bergner från Berg m fl studentexamen i Uppsala i sept. samma år. Informator och predikobiträde i Hede och Vemdalen till slutet av 1861. Studerade teologi i Uppsala under 1862-1863. Prästvigdes i Härnösand den 31 januari 1864 och missiverades som pastorsadjunkt i Rävsund. Vice pastor i Hafverö ¼ 1865- 1/5 1869. D:o i Vibyggerå under sommaren samma år. Vice komminister i Ullånger till 1/5 1870. Ord. Komminister i Njurunda 1/5 1870- 1/11 1871, d:o i Timrå 1/11 1871- 1/5 1882. Kyrkoherde i Fors 1/5 1882- 1/5 1892, då samma befattning tillträddes i Berg. Patoralexamen 1875. Prost i Jämtlands södra kontrakt 7/3 1898. Ledamot av Vasaorden 1902. Hade den 31 sistlidne januari ( 1914) tjänstgjort som präst under 50 år. Gift den 10/7 1870 med Ulrika (Ulla) Maria Amnéus, kyrkoherdedotter i Hafverö, död den 16/8 1899. Barn: Johannes född 1871- död 1883, Anna Märta född 1872, Paul Emanuel, distr.lantmätare född 1874, Per Harald, löjtnant och vapenofficer, född 1875, Ernst Herman , folkskollärare född 1879 och Axel Theodor, byggnadsritare i USA, född 1881. Avskrift ur tidskriften BERGVIND 1914
2004-01-10 21:38:06 Ingrid Norberg
Sonen Harald finns på #27238 och sonen Axel på #27245.
2003-11-22 23:27:45 Ingrid Norberg
Detta är Paul Wagenius, född 13 april 1839 i Lockne Z, död 25 januari 1924 i Frösö Z. Gift 1870 med Ulrica (ULLA) Maria Amnéus (1838-1899). Studier i Uppsala, prästvigd 1864 i Härnösand. Komminister i Njurunda Y och Timrå Y, kyrkoherde från 1882 i Fors Z och från 1892 i Berg Z. Källor: Svenskt Porträttgalleri X:11 med samma foto och Härnösands Stift 1894-1994.
12967

Okänd man. Ur samma album som #12946.

Fotografens namn & adressL. Larsson
9683

Okänd präst. Fotot ur samma loppmarknadsalbum som #6077 med anknytning till Vivstavarv i Timrå, Örnsköldsvik, Hälsingland och Göteborg.

Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2010-11-18 10:12:12 Ingrid Norberg
Se även #22317 och #110439.
2003-12-14 21:12:43 Ingrid Norberg
Detta är Johan August Immanuel (MANNE) Sundelin, född 19 januari 1841 i Vilhelmina AC, död 27 november 1909 i Stockholm. Gift 1864 med Fanny Catharina Gröndahl (1844-1909). Student i Uppsala, prästvigd 1863, teol dr 1897. Verksam i Jämtland och Ångermanland, komminister i Härnösand Y och kyrkoherde från 1879 i Jönköping F. Källor: Svenskt Porträttgalleri, X, Stockholm 1900 och Generalregister till Svenskt Porträttgalleri, Stockholm 1913, Härnösands stifts herdaminne och Svenska Stadsmonografier (Härnösand), Stockholm 1947 med välliknande foto.
2003-11-12 12:31:54 Anders Nylander
Finns även i samma album som #24913 från Timrå Y. Kartongtrycket på den bilden är L. Larsson Västra Boda.
9670

Okänd man. Fotot ur samma loppmarknadsalbum som #6077 med anknytning till Vivstavarv i Timrå, Örnsköldsvik, Hälsingland och Göteborg.

Fotografens namn & adressL. Larsson
9665

Okänd kvinna. Fotot ur samma loppmarknadsalbum som #6077 med anknytning till Vivstavarv i Timrå, Örnsköldsvik, Hälsingland och Göteborg.

Fotografens namn & adressL. Larsson
9509

Okänd kvinna, möjligen maka till #9508. Bilden ur ett loppmarknadsalbum från Örnsköldsvik #6077. Bilderna har anknytning till Örnsköldsvik, Vivstavarv i Timrå, Hälsingland och Göteborg.

Fotografens namn & adressL. Larsson
6086

Varvsdirektören och konsuln John Georg Ekströms (#6085) andra hustru, Hilda Maria Charlotta Heurlin, född 1831 i Stockholm, gift 1862. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressL. Larsson
6085

Varvsdirektören och konsuln John Georg Ekström född 1824 i Marstrand, inflyttade till Vivstavarv 1865 från Svartvik Y och flyttade 1889 till Stockholm. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2010-02-07 08:44:50 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1890 3/4). F. d. verkställande direktören för Vifsta varfs bolag i Medelpad, f. d. vice konsuln i Sundsvall för Nederländerna samt för Neapel och Sicilien, riddaren af vasaorden John Georg Ekström afled härdstädes den 3 dennes uti en ålder af nära 66 år. Konsul Ekström var född den 28 april 1824 i Marstrand, fadern var sjökapten och senare förvaltare å Majviken. Vid 15 år ålder erhöll han anställning å James Dicksons & komp. kontor och blef dervid i tillfälle att praktiskt sätta sig in i trävaruhandels olika grenar, men egnade sig dock särkilt åt trävarornas klassificering och skeppning. Efter 10 års tjenstgöring å kontoret i Göteborg erhöll han förvaltareplatsen vid Svartvik, vid hvilken han förblef till 1864. Sistnämnda år tillträdde Ekström verkställande direktörsbefattningen vid Vifsta varf, från hvilken han efter 25-årig verksamhet tog afsked den 1 juli 1889, dervid han efterträddes af sin son, hr Charles Ekström. Han blef 1852 konsul och utnämndes 1879 till riddare af vasaorden. Ekströms verksamhet utmärkte sig alltid för mycken hängifvenhet för den industri åt hvilken han egnat sig, hvarigenom han ock förstod att genom en likformighet i sorteringen ställa Vifsta varfs trävaror så högt, att de i utlandet anses vara de förnämsta, som skeppas från Sverige. Under hans förvaltning af Vifsta varfs bolag hafva utdelningarna vuxit och torde det vara få verkställande direktörer, som under år efter år kunnat tillhandahålla sitt bolags delägare 7 à 800 procents utdelning, såsom fallet under flera år varit i Vifsta varfs bolag. Mot sina arbetare var Ekström en mycket god husbonde, hvilket ock verkat, att Vifsta varfs arbetare oaktadt kraftiga ansträngningar varit en otacksam jordmån för arbetaragitatorer. Detta visade sig bäst vid den stora strejken i Sundsvallstrakten 1879, då ingen af Vifsta varfs arbetare strejkade. Gift två gånger, andra gången 1862 med Hilda Maria Charlotta Heurlin, dotter till kortfabrikören i Stockholm Samuel Heurlin och hans maka, född von Olthoff, efterlämnar Ekström enka samt barn och banrbarn. (Kugelbergs klippsamling).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv