Länkar

Landskap

2019-10-20Conny Andersson
2019-08-27Håkan Skogsjö
Hembygdsföreningen i Hultsfred presenterar här torp och backstugor i trakten. Uppgifterna är hämtade från en sedan länge slutsåld bok av Rune Frode och inskrivningsarbetet har gjorts inom ramen för EU-projektet Lotus.
2019-08-27Håkan Skogsjö
Peter Rydén samlar information om Tabergs bergslag: socknarna Barnarp, Månsarp och Sandseryd. Här finns främst historisk information samt en del fotografier. Bl.a. en konstruerad flyttningslängd under utbyggnad för framför allt Månsarps socken.
2019-08-27Håkan Skogsjö
Detta är arkivet för alla som forskar om Stockholm och Stockholmssläkter. Arkivet fungerar också som landsarkiv för Stockholms län.
2019-08-27Håkan Skogsjö
Här finns följande äldre verk om Dalsland publicerade i fulltext: - Grefskapet Dal af Anders Lignell (1851). - Från en gammal svensk småstad av Gustaf Björlin (1918). - Nya svenska resebilder av N. P. Ödman (1907) (utdrag). - Beskrifning öfver Färglanda Pastorat av Johan Hammarin (1844). - Antiqvariska Anteckningar om Tydje socken (ca 1844). - Sockenbibliotek av J. Lundberg (1844). - Tal för Grinstads Menighet på Dals Land av Carl Manderfelt (1799). - En åttiårings minnen af Aug. Edv Lilliestierna (1875). Dessutom två nyare arbeten: - Indelta soldater för Järbo rote av Ulf Dolling. (1996) - Fattigvården i Järbo socken av Ingalill Regeskog. (1984)
2019-08-27Håkan Skogsjö
Medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund som verkar i Trollhättan med omnejd.

Annonser