Länkar

Landskap

2023-12-05
Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853-1934). Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.
2023-05-06Magnus Arnér
Sidan består av länkar till och bilder på fastebrev från Östergötland 1550-1730.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Här hittar du Almedalsbiblioteket, stads- och högskolebibliotek på Gotland. Du kan söka efter böcker om Gotland i bibliotekskatalogen och i Gotländska bibliografier. Här finns också datakataloger över specialsamlingarna Visby Läroverkssamling och Militärhistorisk samling. Ett omfattande länkregister leder vidare till Länsmuseum, Landsarkiv och ett stort antal kvalitetsgranskade gotländska informationskällor.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Rolf Carlsson redovisar uppgifter om soldater, torp och backstugor i Odensjö socken i Småland, men också bouppteckningar och en del annat.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Här finns bl. a. hembygdsföreningens bildarkiv och en del annat.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Värmlands Släktforskarförening ger utVÄRMLANDSRÖTTER, som är en dottertidning till NättidningenRÖTTER. Syftet är att hjälpa släktforskare med rötter i Värmland. Redaktör: Gunnar Jonsson, Säffle.