Länkar

Arkiv

2023-01-30Håkan Skogsjö
Information den centrala institutionen för emigrantforskning i Sverige.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Officiell information om Danmarks statliga arkivväsende: Riksarkivet och landsarkivet och en del andra institutioner.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Huvuddelen av Stadsarkivets innehåll består av Lunds kommuns handlingar, men där finns också Föreningen Arbetarrörelsens arkiv i Lundabygden, vars olika arkiv finns deponerade i Stadsarkivet sedan mitten av 1970-talet, samt ett 150-tal enskilda arkiv med anknytning till Lund som har lämnats in till Stadsarkivet i form av gåva eller deposition.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Statlig myndighet som ägnar sig åt dialekter, folkminnen, ortnamn och personnamn. I myndigheten ingår Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå samt Dialektavdelningen, Folkminnesavdelningen, Fonogramenheten och Namnavdelningen i Uppsala.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Riksarkivets sidor med information om det svenska statliga arkivväsendet: riksarkivet, landsarkiven, krigsarkivet. Och mycket mer, som exempelvis om Svenskt Diplomatarium och Sveriges flagga samt numera också den Nationella arkivdatabasen (NAD).