Länkar

Arkiv

2020-03-18Jan Elofsson
Vem är Jan. Jag är född 1943 på BB i Valdemarsvik. Bor mina första 10 år i Lottenborg, Gryt. Sedan i Lillebo, Gryt till 1959. Bor nu i Valdemarsvik. Mitt största intresse förutom barn, barnbarn och barnbarnsbarn är släktforskning. Har skrivit av kyrkböcker, födda, vigda döda i Gryt (1800-1946) Även församlingsböckerna 1890-1940. Inflyttade 1802-1930 Utflyttade 1802-1976 Emigranter 1873-1909 Valdemarsviks kyrkböcker födde, vigda och döda 1919-1946 In- och utflyttade 1919-1932 Församlingsboksutdrag 1920, 1930 Börrums kyrkböcker födde, vigda och döda 1921-1946 Har även forskat om den svåra snöstormen 29 och 30 Januari 1850 som krävde över 200 dödsoffer. Jag utför även uppdragsforskning
2019-08-27Håkan Skogsjö
Detta är arkivet för alla som forskar om Stockholm och Stockholmssläkter. Arkivet fungerar också som landsarkiv för Stockholms län.
2019-08-27Håkan Skogsjö
Riksarkivets sidor med information om det svenska statliga arkivväsendet: riksarkivet, landsarkiven, krigsarkivet. Och mycket mer, som exempelvis om Svenskt Diplomatarium och Sveriges flagga samt numera också den Nationella arkivdatabasen (NAD).
2015-05-08Håkan Skogsjö
Landsarkiv för Uppland och Södermanland (utom Stockholm och Stockholms län), Dalarna, Västmanland och Närke.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En av SVARs främsta uppgifter består i att göra de stora arkivsamlingarna tillgängliga för allmänheten. SVARs digitala forskarsal möjliggör sökandet av information om och ur statliga eller enskilda arkiv, information som är både person- och samhällsrelaterad. Här kan man forska om: Släkten, soldaten, emigranten, sjömannen, fabriksarbetaren, brottsmålen, fången, bilen och mycket mera. SVARs hemsida vänder sig till alla som är intresserade av information i det historiska arkivmaterialet, så som historiker, genealoger, men inte minst den breda allmänheten. SVAR riktar sig även till institutioner som högskolor, grundskolor, biblioteken och släktforskarföreningar med sina över 55.000 medlemmar.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Information den centrala institutionen för emigrantforskning i Sverige.

Annonser