Artiklar

Genealogi och socialhistoria

Författare: Sten Carlsson
Tryckår: 1968
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1968, sid. 129-136
Webbaddress: Website Title
Föredrag hållet vid Genealogiska Föreningens sammanträde i Stockholm den 19 april 1967. Sten Carlsson, professor i historia i Uppsala, var en synnerligen mångsidig historisk forskare. Hans intressen spände från socialhistoria till genealogi och personhistoria. Här redovisas hur genealogin och socialhistorien kan mötas.
2012-11-09
Finns i: Historia

Annonser