Svenska ortnamnSök bland 403 542 äldre och nyare ortnamn. Uppgifterna på är hämtade ur databaser hos Lantmäteriet i Gävle.
Ett mycket användbart hjälpmedel, exempelvis om du bara ser en liten del av ett ortnamn i en gammal handling.

Alla namn är kopplade till län, kommun och församling med den indelning som gällde 1999. Det framgår även
vad namnet avser, exempelvis om det är en gård eller en by, koordinater för platsen samt avstånd och riktning till närmaste tätort.