Tillbaka

Genealogiska föreningens årsmöte 2024. Hybridmöte

Lördag 20 april - Lördag 20 april 2024 Kl. 10:00- 14:00 Genealogiska föreningen

Genealogiska föreningens föreningsstämma 2024. Handlingar på medlemssidorna på https://www.genealogi.net/ Dagordning med program finns i Släkt och Hävd nr 1 2024. Där finns även information om hur man anmäler sig till och betalar för en enkel lunchmåltid för den som deltar i stämman i GFs lokaler. Efter årsmöteförhandlingarna lunch och därefter kl 13.00 presenterar Peter Kristensson om Nättidningen Sveriges Historia.

Årsmöte Rikstäckande
NÄR
Lördag 20 april - Lördag 20 april 2024 kl. 10:00- 14:00
VAR
Digitalt och fysiskt Genealogiska föreningen, Löfströms Allé 7, Sundbyberg och på Zoom
KOSTNAD
Gratis för medlemmar
FÖR VEM
Endast medlemmar

https://www.genealogi.net/ Dagordning med program finns i Släkt och Hävd nr 1 2024. Där finns även information om hur man anmäler sig till och betalar för en enkel lunchmåltid för den som deltar i stämman i GFs lokaler. Efter årsmöteförhandlingarna lunch och därefter kl 13.00 presenterar Peter Kristensson om Nättidningen Sveriges Historia.

" startDate="2024-04-20" startTime="10:00" endDate="2024-04-20" endTime="14:00" timeZone="Europe/Stockholm" location=" Digitalt och fysiskt Genealogiska föreningen, Löfströms Allé 7, Sundbyberg och på Zoom" organizer="Genealogiska föreningen|fuerth.thomas@gmail.com" options="'Apple','Google','Outlook.com','Yahoo','MicrosoftTeams','Microsoft365'" listStyle="overlay" customCss="https://www.rotter.se/media/com_ssfkal/css/atcb.css" buttonStyle="custom" trigger="click" hideCheckmark language="sv" >