Tillbaka

Judiska herrgårdar i Sverige Mia Kuritzén Löwengart berättar om sin pilotstudie. Hybridmöte

Måndag 27 november 2023 Kl. 18:30 Judiska släktforskningsföreningen i Sverige

Måndag den 27 november klockan 18.30. Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell


Ända fram till 1854 var det förbjudet för ”mosaiska trosbekännare” att bo på landsbygden eller i andra städer än Göteborg, Stockholm, Norrköping och Karlskrona. Min pilotstudie har visat att trots detta ägdes åtminstone 25 herrgårdar i Sverige  av judar innan dess, från 1760-talet och framåt. Syftet med denna pilotstudie har varit att identifiera och systematiskt kartlägga judiska herrgårdar i Sverige och att skapa förutsättningar för att vidare undersöka svenska judiska familjer som herrgårdsägare; deras liv på herrgårdarna och den materiella kultur de omgav sig med, framför allt i form av byggnader och samlingar.


I föreläsningen redovisar Mia Kuritzén Löwengart statistik angående: antalet judiska herrgårdar i Sverige och hur det utvecklades över tid; herrgårdarnas geografiska spridning; och hur lång ägarlängden var, med mera.


Med utgångspunkt i olika källor berättar Mia Kuritzén Löwengart även mer om och visar bilder från enskilda herrgårdar, som är mer eller mindre kända för sina judiska ägare, och resonerar kring vilka olika drag som karaktäriserar dem. 

Möte Rikstäckande Stockholm
NÄR
Måndag 27 november kl. 18:30
VAR
Digitalt och fysiskt Sensus Lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och på Zoom.
KOSTNAD
Gratis för medlemmar
FÖR VEM
Öppet för alla

Eva Prevell


Ända fram till 1854 var det förbjudet för ”mosaiska trosbekännare” att bo på landsbygden eller i andra städer än Göteborg, Stockholm, Norrköping och Karlskrona. Min pilotstudie har visat att trots detta ägdes åtminstone 25 herrgårdar i Sverige  av judar innan dess, från 1760-talet och framåt. Syftet med denna pilotstudie har varit att identifiera och systematiskt kartlägga judiska herrgårdar i Sverige och att skapa förutsättningar för att vidare undersöka svenska judiska familjer som herrgårdsägare; deras liv på herrgårdarna och den materiella kultur de omgav sig med, framför allt i form av byggnader och samlingar.


I föreläsningen redovisar Mia Kuritzén Löwengart statistik angående: antalet judiska herrgårdar i Sverige och hur det utvecklades över tid; herrgårdarnas geografiska spridning; och hur lång ägarlängden var, med mera.


Med utgångspunkt i olika källor berättar Mia Kuritzén Löwengart även mer om och visar bilder från enskilda herrgårdar, som är mer eller mindre kända för sina judiska ägare, och resonerar kring vilka olika drag som karaktäriserar dem. 

" startDate="2023-11-27" startTime="18:30" endDate="2023-11-27" endTime="18:30" timeZone="Europe/Stockholm" location=" Digitalt och fysiskt Sensus Lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och på Zoom." organizer="Judiska släktforskningsföreningen i Sverige|fuerth.thomas@gmail.com" options="'Apple','Google','Outlook.com','Yahoo','MicrosoftTeams','Microsoft365'" listStyle="overlay" customCss="https://www.rotter.se/media/com_ssfkal/css/atcb.css" buttonStyle="custom" trigger="click" hideCheckmark language="sv" >

Kommande evenemang Judiska släktforskningsföreningen i Sverige