Litteratur-sök

Källor

Böter och fredsköp : Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap XVI.

böterochfredsköp_field_bild
Författare: Olof Holm, Georg Hansson, Christer Kalin
Tryckår: 2016
Antal sidor: 328
ISBN: 91-87276-27-5

Läs mer

Boken om Odensvi (Kalmar län)

Författare: Odensvi Hembygsförening
Tryckår: 2012
Antal sidor: 392

Läs mer

Gustafs, W - Utdrag ur domböcker 1544-1686

Författare: Sven-Eric Dahlgren
Tryckår: 1996
Antal sidor: 154

Läs mer

Ölands kyrkböcker. Födda, vigda, döda (CD)

Författare: Karl-Axel Björklund
Tryckår: 2002

Läs mer

På häradsting

Författare: Lennart Landin
Tryckår: 1963

Läs mer

Axplock ur Bergmästarämbetet i Nya Kopparbergs m fl bergslags arkiv 1636-1768

Författare: Leif G:son Nygård
Tryckår: 2007
Antal sidor: 644

Läs mer