Litteratur-sök

Studenter

Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595-1889

Författare: Erik Modin & E. N. Söderberg
Tryckår: 1889
Antal sidor: 350

Läs mer

Norrlands nation i Lund

Författare: Carl Sjöström
Tryckår: 1902
Antal sidor: 34

Läs mer

Östgöta nation i Lund 1668-1907

Författare: Ax. Setterdahl
Tryckår: 1913
Antal sidor: 526

Läs mer

Gävle gymnasiums matrikel 1669-1849

Författare: Arne Lenner och Erik Wikén (utg.)
Tryckår: 1969
Antal sidor: 235

Läs mer

Fjellstedtska skolans studenter. Biografisk matrikel

Författare: Arne Palmqvist och Sara Smedh
Tryckår: 1997
Antal sidor: 519

Läs mer

Kalmar nation i Lund 1670-1914

Författare: Carl Sjöström
Tryckår: 1915
Antal sidor: 242

Läs mer

Matrikel öfver Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1912

Författare: Herman Palmgren
Tryckår: 1913
Antal sidor: 343

Läs mer

Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961

Författare: Gösta Thimon
Tryckår: 1963
Antal sidor: 596

Läs mer

Smolandi Upsaliensis

Författare: Gösta Gideon Molin, Paul Wilstadius

Läs mer