Litteratur-sök

Anteckningar om släkten Gripenberg

Författare: Lennart Gripenberg
Tryckår: 1927
Antal sidor: 122
Stamfader för släkten hette ursprungligen Johan Wittman och adlades 1678 Gripenberg. Ätten fick sitt fäste i Finland redan i hans egen tid, då han 1671 överflyttat till Finland. En känd ättling är skalden Bertel Gripenberg, och en dikt av honom inleder boken. Här skildras ättemedlemmarna fram till 1900-talets början
2012-11-18
Finns i: Adel | Finland