Inom Swedpop (projektet för samordning och utveckling av historiska befolkningsdatabaser) har Riksarkivet (RA) åtagit sig att registrera Sveriges befolkning 1940.

Underlaget ska – precis som för Arkiv Digitals i fjol publicerade register – vara det material som levererades till Statistiska centralbyrån inför 1940 års folkräkning. I linje med övrig databasuppbyggnad inom SwedPop kommer emellertid registreringen nu att göras med vetenskaplig metod och krav på fullständighet. Den färdiga databasen kommer att bli ett standardverk i den vetenskapliga infrastrukturen, såväl för humaniora som för samhällsvetenskap, ekonomi och medicin.

Riksarkivet vill anlita förbundet

RA hyser stor tilltro till den kompetens som finns inom släktforskarrörelsen och vill därför anlita förbundet som huvudman för en del av denna registrering. Eftersom detta kan ge förbundet en välkommen intäktsförstärkning, är vi beredda att medverka, då med samma projektledare som för Namn åt de döda, Anders Berg.

Det är givetvis angeläget att arbetet med registrering av döda 1830–1859 bedrivs med oförminskad kraft och omfattning, men eftersom materialet för 1940 är betydligt mera lättillgängligt, tror vi att detta nya projekt kan vara lockande för dem som tycker att det är roligt att registrera men inte vill stöta på problem med läsning och tolkning av text på samma sätt som i fråga om registrering av 1800-talsmaterial.

Är du intresserad?

Vi söker alltså släktforskare som är intresserade av att medverka i en registrering av Sveriges befolkning 1940 och på så sätt både stödja förbundet och medverka till en ny, kvalitativt högtstående databas till glädje för bland annat släktforskningen. Vi hoppas att föreningarna sprider information om detta i medlemsleden och uppmanar till medverkan.

Riksarkivet har skapat en bokningssida län för län där man kan följa vilka församlingar som går att boka och vilka som redan är upptagna. Anmäl alltså ditt intresse och följ instruktionerna här:

https://sok.riksarkivet.se/om-soktjansten?infosida=registrera-1940

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button