ROgerI amerikanska inbördeskriget (1861-65) deltog över 3 000 svenskar – de flesta på nordsstatssidan. Några kom att stiga högt i graderna – till exempel veckans svenskamerikan. Dessvärre fick hans karriär ett abrupt och dödligt slut.

Roger Weightman Hanson ("Old Flintlock") föddes den 27 augusti 1827 i Clark County, Kentucky. Hans föräldrar var domaren och advokaten Samuel Hanson (1786-1853) från Sverige och generalsdottern Matilda Calloway (1801-46). När Roger var 18 år valdes han till löjtnant vid frivilligregementet 4:e Kentucky. Regementet hade satts upp för att slåss i kriget mot Mexiko (1846-48). Efter slaget vid Cerro Gordo, nära Veracruz, i april 1847 omnämndes han för sin tapperhet. Efter kriget studerade han juridik i Lexington. Här kom han att duellera med en klasskamrat och blev skjuten i låret. Detta gjorde honom delvis förlamad för resten av livet.

När han återhämtat sig red han till Kalifornien, men hans häst dog när det var 30 mil kvar till San Francisco. Trots sitt skadade ben lyckades han ta sig dit till fots. Efter ett år återvände han till Kentucky och 1853 gifte han sig med Virginia Peters (1824-88). Han startade 1854 en juristfirma och valdes in i delstatssenaten i Kentucky. Han försökte 1857 bli vald till amerikanska representanthuset, men förlorade i valet.

När det amerikanska inbördeskriget bröt ut 1861 förklarade sig Kentucky neutralt och stannade kvar i unionen. Hanson utnämndes till överste i ett sydstatsregemente som han själv hade satt upp i Lexington. På pappret kom dock regementet från Tennessee beroende på Kentuckys neutralitetsförklaring. När nordstatstrupper marscherade in i Lexington kunde inte Hansons regemente återvända hem. Vid Fort Donelson togs regementet till fånga av nordstatstrupper under befäl av den blivande överbefälhavaren och presidenten Ulysses S. Grant.

Efter sju månader i fångenskap släpptes Hanson i en fångutväxling och han tog befälet över sitt gamla, återuppsatta, regemente. I december 1862 utnämndes han till brigadgeneral och fick, förutom sitt eget regemente, även befälet över infanteriregementena 4:e, 6:e och 19:e Kentucky samt 41:a Alabama och en del andra trupper.

I sitt första slag som general 2 januari 1863 sårades han dödligt vid ett anfall vid Murfreesboro (Stones River) i Tennessee när han träffades strax ovanför knäet av ett granatsplitter. Hans svåger försökte förgäves att stoppa blödningen och två dagar senare avled Hanson. Hans sista ord var "I die in a just cause, having done my duty". Han är begravd på Lexingtonkyrkogården i Kentucky.

Hansons bror, Charles S. Hanson, kom senare under kriget att som överstelöjtnant slåss för Nordstaterna i 20:e Kentucky frivilligregemente.

Bild: Kentucky Digital Library

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button