ivar vennerstromAv Carl-Johan Ivarsson
Uppdaterad 2 november 1999

När förutvarande försvarsministern och redaktören Ivar Vennerström 1936 utsågs till landshövding i Värmlands län var det en äkta värmlänning som fick det höga uppdraget. Vennerström var inte bara född i Värmland, utan denna antavla visar at t han var mycket rotfast i landskapet med alla hittills kända anor inom dess gränser. Släktnamnet kommer från landshövdingens farfars mor som tillhörde smedsläkten Wennerström. I kyrkböckerna stavas namnet i regel så, medan landshövdingen själv stavade Vennerström.

Ivar Vennerströms anor har tidigare mycket översiktligt utretts av Bo Cider vid Emigrantregistret i Karlstad 1988 efter en förfrågan från Vennerströms dotter. Antavlan finns vid Emigrantregistret och var en utgångspunkt för denna utredning. Uppgifter om smedsläkten Wennerström har utforskats av Kerstin Risberg, Karlstad och finns som bilaga till Ciders utredning.

För utforskandet av anor i Sunne har Arne Linnaruds och Margit Olssons register till födda, vigda och döda i Sunne 1669-1793 varit ovärderliga och besparat åtskilligt letande i denna sockens omfångsrika ministerialböcker. Jag har vidare utnyttjat Gunnar Almqvists utomordentliga tryckta sammandrag till Fryksdals härads domböcker, Del I 1602-1700 (1987), Del II 1701-1725 (1993), Del III 1726-1740 (1998) men där finns säkert åtskilligt mer att hämta, liksom även på andra grenar.

Vennerströms raka fäderne till Jon Jonsson från Järnskog är ännu ett olöst mysterium. Upplysningar om honom, liksom kompletteringar av övriga delar av antavlan mottages synnerligen tacksamt, gärna via e-post eller via vanlig post: Västra Takene, Högbergsrud, 661 94 Säffle.

Källhänvisningar: (hfl)=husförhörslängd, (åu)=årtalsuppgift beräknad via levnadsålder enligt dödbok, (f,v,d) =uppgiften kontrollerad med födelse, vigsel och dödbok.


Proband

1 Ivar Theodor Vennerström, född 9/11 1881 i Edane, Brunskog sn, död 13/6 1945 i Karlstad. Landshövding i Karlstad. (f).
[ Far 2 ] [ Mor 3 ]

Ivar Vennerström avlade studentexamen i Karlstad 1900 och studerade därefter i Uppsala. Han anslöt sig tidigt till den unga arbetarrörelsen. "En medfödd fallenhet och böjelse för tidningsmannens yrke förde honom till journalistiken. Han började sin bana som medarbetare i Upsala Nya Tidning 1903-1906. Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen anlitade honom flitigt i sin agitationsverksamhet. 1906 inträdde han i Luleåtidningen Norrskensflammans redaktion. Två år varade denna värnplikt i rörelsens tjänst. Därefter kom han till Värmlands Folkblad i Karlstad, och efter att denna tidning under storstrejksåret nedlagts, företog han några utländska resor. 1912 förlade han sin verksamhet till Ådalen, där han i egenskap av redaktör för Nya Norrland på kort tid skaffade sig en enastående popularitet. Genom sin utomordentliga talekonst och eleganta penna blev han den obestridde ledaren för den snabbt växande arbetarrörelsen i Ångermanland. Själv radikal till sitt kynne fördes han av denna lättrörliga och snabbt reagerande arbetarbefolkning fram i främsta ledet av den vänstra flygeln inom partiet. Han invaldes 1914 i riksdagens II kammare och fäste inom kort uppmärksamheten vid sig genom sina inlägg inom riksdagsdebatterna. Redan 1911 hade han invalts i partistyrelsen. Vid partisprängningen 1917 gick han till oppositionen och var en av grundarna av vänsterpartiet. När det detta övergick till att bli kommunistiskt var Vennerström bland dem som icke kunde förneka demokratins grundsatser. Han uteslöts och blev nu en av de ledande männen inom det nya vänsterpartiet. När det detta om ett par år återförenades med det socialdemokratiska partiet var Vennerström en av de medverkande"(Svenska Folkrörelser, del I, sid 1107). Ivar Vennerström övergick 1927 till första kammaren. 1932 blev han försvarsminister i Per Albin Hanssons regering, och samtidigt lämnade han redaktörskapet för Nya Norrland. Han utsågs 1936 till landshövding i sitt födelselän Värmland.


*** I ***

2 Emil Vennerström, född 6/1 1853 i Lerhol, Brunskog sn. Handlande i Edane, Brunskog sn. (f,hfl).
[ Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]

Han flyttade 1883 till Tröstad i Frykerud sn, och 1887 till Västra Glänne i samma sn.

Gift 23/2 1878 med 3 Christina Charlotta Magnusson, född 7/11 1847 i Tröstad, Frykerud sn. Bosatt i Edane, Brunskog sn. (f,hfl).
[ Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]


*** II ***

4 Johannes Wennerström, född 24/3 1822 i Brunsberg, Brunskog sn, död 1/2 1892 i Rinnforsen, Boda sn. Mjölnare i Rinnforsen, Boda sn. (f,v,d).
[ Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Efter att ha gift sig bodde han med familjen i Stöpafors, Sunne sn. 1848 flyttade han till Svensby i Västra Ämtervik sn, 1850 till Lerhol i Brunskog sn och 1859 slutligen till Rinnforsen i Boda sn.

Gift 26/12 1845 i Sunne sn med 5 Katarina Olsdotter, född 8/8 1823 i Högforsen, Sunne sn. Bosatt i Rinnforsen, Boda sn. (f,v).
[ Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

6 Magnus Svensson, född 15/4 1806 i Västra Glänne, Frykerud sn, död 12/5 1871 i Tröstad, Frykerud sn. Hemmansägare i Tröstad, Frykerud sn. (f,v,d).
[ Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Gift 2/7 1837 i Västra Ämtervik sn med
7 Maria Bengtsdotter, född 14/3 1814 i Perstorp, Västra Ämtervik sn, död 15/12 1884 i Tröstad, Frykerud sn. Bosatt i Tröstad, Frykerud sn. (f,v,d).
[ Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]


*** III ***

8 Jon Jonsson, född 1787 i Järnskog sn, död 13/6 1867 i Brunsberg, Brunskog sn. Hjälpsmed, eldvaktare i Brunsberg, Brunskog sn. (hfl,v,d).
[ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Bodde efter giftermålet vid Åmots bruk, Brunskog sn, innan han 1817 flyttade till Brunsberg.

Gift 20/12 1812 i Brunskog sn med

9 Stina Nilsdotter Wennerström, född 24/4 1787 i Norums bruk, Nyed sn, död 9/6 1861 i Brunsberg, Brunskog sn. Bosatt i Brunsberg, Brunskog sn. (f,v,d).
[ Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

10 Olof Eriksson, född 25/12 1780 i Högforsen, Sunne sn, död 14/10 1864 i Högforsen, Sunne sn. Bonde i Högforsen, Sunne sn. (f,d).
[ Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Gift med
11 Kerstin Elofsdotter, född 30/12 1782 i Röberg, Sunne sn, död 24/4 1873 i Högforsen, Sunne sn. Bosatt i Högforsen, Sunne sn. (f,d).
[ Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

12 Sven Eriksson, född 3/4 1762 i Västra Glänne, Frykerud sn, död 29/3 1815 i Västra Glänne, Frykerud sn. Bonde och kyrkvärd i Västra Glänne, Frykerud sn. (f,v,d). [ Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Gift 31/5 1796 i Frykerud sn med 13 Maria Halvardsdotter, född 16/1 1773 i Norra Nolby, Frykerud sn, död 12/2 1857 i Tröstad, Frykerud sn. Bosatt i Västra Glänne, Frykerud sn. (f,v,d). [ Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

14 Bengt Olsson, född 21/6 1784 i Perstorp, Västra Ämtervik sn, död 2/4 1847 i Perstorp, Västra Ämtervik sn. Bonde i Perstorp, Västra Ämtervik sn. (f,v,d). [ Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Gift 19/4 1808 i Frykerud sn med 15 Stina Halvardsdotter, född 6/1 1785 i Norra Nolby, Frykerud sn, död 21/3 1860 i Perstorp, Västra Ämtervik sn. Bosatt i Perstorp, Västra Ämtervik sn. (f,v,d). [ Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]


*** IV ***

18 Niklas Wennerström, född ../8 1752 i Uddeholms bruk, Norra Råda sn, död 1794 i Dömle nedre hammare, Nedre Ullerud sn. Smed i Dömle nedre hammare, Nedre Ullerud sn. (hfl,v).
[ Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Gift 15/7 1770 i Nedre Ullerud sn med

19 Katarina Nilsdotter, född 22/6 1747 i Forsmon, Nedre Ullerud sn, död 12/6 1791 i Dömle nedre hammare, Nedre Ullerud sn. Bosatt i Dömle nedre hammare, Nedre Ullerud sn. (f,v,d).
[ Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]

"Äreborne och dygdesamma(..)Levat väl och kristligen" (d)

20 Erik Olofsson, född 1755 i Högforsen, Sunne sn, död 22/4 1827 i Högforsen, Sunne sn. Bonde i Högforsen, Sunne sn. (hfl,v,d).
[ Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Ej i födelseboken.

Gift 26/12 1777 i Sunne sn med
21 Kerstin Nilsdotter, född 1/10 1753 i Bryggegården, Sunne sn, död 19/1 1837 i Högforsen, Sunne sn. Bosatt i Högforsen, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]

22 Elof Jonsson, född 2/2 1734 i Röberg, Sunne sn, död 16/1 1788 i Röberg, Sunne sn. Bonde i Röberg, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Gift 26/12 1775 i Sunne sn med
23 Ingeborg Nilsdotter, född 10/12 1744 i Tomthult, Sunne sn, död 15/9 1817 i Röberg, Sunne sn. Bosatt i Röberg, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]

24 Erik Nilsson, född 8/11 1724 i Västra Glänne, Frykerud sn, död 16/12 1796 i Västra Glänne, Frykerud sn. Bonde i Västra Glänne, Frykerud sn. (f,v,d).
[ Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

Gift 28/12 1747 i Frykerud sn med
25 Marit Ersdotter, född 1/7 1720 i Tröstad, Frykerud sn, död 20/12 1796 i Västra Glänne, Frykerud sn. Bosatt i Västra Glänne, Frykerud sn. (f,v,d).
[ Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]

Makarna avled med fyra dagars mellanrum, och begravdes samtidigt den 1/1 1797.

26 Halvard Nilsson, född 5/1 1739, död 26/3 1824 i Norra Nolby, Frykerud sn. Bonde i Norra Nolby, Frykerud sn. (hfl,d).
[ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Gift med
27 Annika Olsdotter, född 25/3 1748 i Norra Nolby, Frykerud sn, död 21/12 1829 i Norra Nolby, Frykerud sn. Bosatt i Norra Nolby, Frykerud sn. (f,d).
[ Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]

28 Olof Jonsson, född 27/9 1756 i Perstorp, Västra Ämtervik sn, död 2/1 1807 i Perstorp, Västra Ämtervik sn. Bonde och kyrkoföreståndare i Perstorp, Västra Ämtervik sn. (f,d).
[ Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Gift med
29 Katarina Bengtsdotter, född 13/12 1758 i Klaxås, Frykerud sn, död 26/2 1836 i Perstorp, Västra Ämtervik sn. Bosatt i Perstorp, Västra Ämtervik sn. (f,d). [ Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]

30 Halvard Nilsson = 26
[ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

31 Annika Olsdotter = 27
[ Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]


*** V ***

36 Olof Nilsson Wennerström, född 1727 i Rudskoga sn, död 9/9 1786 i Dömle nedre hammare, Nedre Ullerud sn. Hammarsmedsmästare, ålderman i Dömle nedre hammare, Nedre Ullerud sn. (hfl,d). [ Maka 37 ] [ Son 18 ]

"Fört en sedlig och kristnom anständig vandel"(d)

Gift med
37 Annika Svensdotter, född 1728 i Visnum sn. Bosatt i Dömle nedre hammare, Nedre Ullerud sn. (hfl).
[ Make 36 ] [ Son 18 ]

38 Nils Ryman, född 29/3 1720 i Hedegården, Övre Ullerud sn, död 18/11 1793 i Frykforsen, Stora Kil sn. Korpral i Forsmon, Nedre Ullerud sn. (f,d).
[ Far 76 ] [ Mor 77 ] [ Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Bodde de sista åren hos sin son vid Frykforsen.

Gift med
39 Kerstin Henriksdotter, född 1/2 1714 i Hedenskog, Brattfors sn, död 13/1 1787 i Sågen, Nedre Ullerud sn. Bosatt i Forsmon, Nedre Ullerud sn. (hfl,d).
[ Make 38 ] [ Dotter 19 ]

"Ärbara och sedesamma(..)Tillbragt sin tid i mycken stillhet" (d).

40 Olof Persson, född 8/5 1727 i Högforsen, Sunne sn, död 24/4 1791 i Högforsen, Sunne sn. Bonde i Högforsen, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 80 ] [ Mor 81 ] [ Maka 41 ] [ Son 20 ]

Gift 19/3 1750 i Sunne sn med
41 Margareta Ersdotter, född 24/10 1724 i Högforsen, Sunne sn, död 3/12 1795 i Högforsen, Sunne sn. Bosatt i Högforsen, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 82 ] [ Mor 83 ] [ Make 40 ] [ Son 20 ]

42 Nils Olofsson, född 27/7 1724 i Bryggegården, Sunne sn, död 11/6 1754 i Bryggegården, Sunne sn. Bonde i Bryggegården, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 84 ] [ Mor 85 ] [ Maka 43 ] [ Dotter 21 ]

Gift 26/12 1748 i Sunne sn med
43 Britta Bengtsdotter, född 27/12 1725 i Spelnäs, Sunne sn, död 14/4 1795 i Spelnäs, Sunne sn. Bosatt i Spelnäs, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 86 ] [ Mor 87 ] [ Make 42 ] [ Dotter 21 ]

44 Jon Elofsson Tåssman, född 3/12 1710 i Röberg, Sunne sn, död 31/3 1778 i Röberg, Sunne sn. Soldat i Röberg, Sunne sn. (f,v,d). [ Far 88 ] [ Mor 89 ] [ Maka 45 ] [ Son 22 ]

Gift 1/1 1731 i Sunne sn med 45 Marit Jönsdotter, född 1709, död 24/6 1783 i Röberg, Sunne sn. Bosatt i Röberg, Sunne sn. (hfl,v,d).
[ Make 44 ] [ Son 22 ]

Vid vigseln piga från Spelnäs.

46 Nils Olofsson, född 1704, död 19/3 1768 i Tomthult, Sunne sn. Bonde i Tomthult, Sunne sn. (hfl,v,d).
[ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Gift 26/12 1731 i Sunne sn med
47 Ingeborg Håkansdotter, född 21/2 1715 i Hedåsen, Sunne sn, död 18/3 1789 i Tomthult, Sunne sn. Bosatt i Tomthult, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 94 ] [ Mor 95 ] [ Make 46 ] [ Dotter 23 ]

48 Nils Månsson. Bosatt i Västra Glänne, Frykerud sn.
[ Maka 49 ] [ Son 24 ]

Gift med
49 Britta Eriksdotter. Bosatt i Västra Glänne, Frykerud sn.
[ Make 48 ] [ Son 24 ]

50 Erik Larsson. Bosatt i Tröstad, Frykerud sn.
[ Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Gift med
51 Marit Nilsdotter. Bosatt i Tröstad, Frykerud sn.
[ Make 50 ] [ Dotter 25 ]

54 Olof Pålsson, född 1697, död 10/10 1752 i Norra Nolby, Frykerud sn. Bonde i Norra Nolby, Frykerud sn. (åu,d).
[ Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Gift med
55 Karin Jönsdotter, född 1702, död 1/9 1792 i Norra Nolby, Frykerud sn. Bosatt i Norra Nolby, Frykerud sn. (hfl,d).
[ Make 54 ] [ Dotter 27 ]

56 Jon Olofsson. Bosatt i Perstorp, Västra Ämtervik sn.
[ Maka 57 ] [ Son 28 ]

Gift med
57 Kerstin Persdotter, född 9/2 1726, död 6/7 1810 i Perstorp, Västra Ämtervik sn. Bosatt i Perstorp, Västra Ämtervik sn. (hfl,d).
[ Make 56 ] [ Son 28 ]

58 Bengt Persson, född (döpt 24/5 1724) i Klaxås, Frykerud sn, död 6/4 1767 i Klaxås, Frykerud sn. Bonde och nämndeman i Klaxås, Frykerud sn. (f,d).
[ Far 116 ] [ Mor 117 ] [ Maka 59 ] [ Dotter 29 ]

Gift med
59 Abbelona Olsdotter, född 1730. Bosatt i Klaxås, Frykerud sn. (hfl).
[ Make 58 ] [ Dotter 29 ]

62 Olof Pålsson = 54
[ Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

63 Karin Jönsdotter = 55
[ Make 62 ] [ Dotter 31 ]


*** VI ***

76 Lindberg. Dragon.
[ Maka 77 ] [ Son 38 ]

Utomäktenskaplig förbindelse med
77 Britta Månsdotter. Bosatt i Hedegården, Övre Ullerud sn.
[ Make 76 ] [ Son 38 ]

80 Per Håkansson, född 13/9 1689 i Högforsen, Sunne sn, död 28/11 1750 i Högforsen, Sunne sn. Bonde i Högforsen, Sunne sn. (f,d).
[ Far 160 ] [ Maka 81 ] [ Son 40 ]

Gift med
81 Karin Olsdotter. Bosatt i Högforsen, Sunne sn.
[ Make 80 ] [ Son 40 ]

82 Erik Olofsson, född 1683, död 21/1 1754 i Högforsen, Sunne sn. Bonde i Högforsen, Sunne sn. (hfl,v,d).
[ Maka 83 ] [ Dotter 41 ]

Han beviljades vid vårtinget 1733 fasta på 1/6 i Högforsen, som han köpt 1730 19/9 av Mats Jonsson i Rådom. Vid vigseln dräng från Tosseberg.

Gift 26/12 1711 i Sunne sn med
83 Kerstin Olsdotter, född 1695. Bosatt i Högforsen, Sunne sn. (hfl,v).
[ Make 82 ] [ Dotter 41 ]

Vid vigseln piga från Högforsen.

84 Olof Nilsson, född 24/12 1689 i Bryggegården, Sunne sn, död 18/3 1770 i Bryggegården, Sunne sn. Häradsdomare, riksdagsman i Bryggegården, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 168 ] [ Maka 85 ] [ Son 42 ]

Han representerade Fryksdals härad i bondeståndet vid riksdagarna 1734 och 1740-41. Han var nämndeman 1729-1764 och blev häradsdomare 1743. Han beviljades vid vårtinget 1726 fasta på 1/6 av ½Bryggegården, som han 28/1 1724 tillbytt sig av sin bror Erik Nilsson i Röberg för sin hustru Kerstin Eriksdotters arvejord 1/5 av 1/9 i Tosseberg. 1739 beviljades han fasta på ytterligare 1/6, som han köpt av sin bror Sven Nilsson i Uddheden

Gift 28/12 1714 i Sunne sn med
85 Kerstin Eriksdotter, född 11/9 1690 i Tosseberg, Sunne sn, död 20/7 1773 i Bryggegården, Sunne sn. Bosatt i Bryggegården, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 170 ] [ Make 84 ] [ Son 42 ]

86 Bengt Arvidsson, född 1678ca, död 6/3 1741 i Spelnäs, Sunne sn. Bonde i Spelnäs, Sunne sn. (åu,d).
[ Maka 87 ] [ Dotter 43 ]

Han beviljades vid hösttinget 1739 fasta på 6/12 av 2/9 ur 1/3 i Spelnäs, varav han dels ärvt 2/12, dels 1717 8/3 köpt sin syster Marit Arvidsdotters 1/12 av hennes man Anders Persson i Spelnäs, dels 1717 6/9 köpt systern Karin Arvidsdotters 1/12, dels i april 1714 köpt av brodern Elof Arvidsson hans 2/12.

Gift med
87 Kerstin Svensdotter. Bosatt i Spelnäs, Sunne sn.
[ Make 86 ] [ Dotter 43 ]

88 Elof Månsson. Bosatt i Röberg, Sunne sn.
[ Maka 89 ] [ Son 44 ]

Gift med
89 Kerstin Nilsdotter. Bosatt i Röberg, Sunne sn.
[ Make 88 ] [ Son 44 ]

94 Håkan Hansson, född (döpt 2/11 1686) i Hedåsen, Sunne sn. Bonde i Hedåsen, Sunne sn. (f,v).
[ Far 188 ] [ Mor 189 ] [ Maka 95 ] [ Dotter 47 ]

Han beviljades 1716 fasta på 1/3 av ½Hedåsen för sig sin bror Hans. (Fryksdals dombok 1716ht §91) Bröderna Håkan och Hans Hanssöner i Hedåsen har den 5 febr. (1728) avtalat om besittningen, att Håkan skall äga äldre torpet Hedåsen, inklusive Hans arvslott däri, och denne får torpet söder därom som de båda köpt av Erik Kristoffersson i Hedåsen, men då Håkan utlagt mera för denna lösen bör han få 1½ rd av Hans. (Fryksdals dombok 1728vt §61) han hade 8/4 1727 av sina syskon Anders, Per, Karin och Ingeborg köpt deras arvslotter i 2/3 av 1/12 i Hedåsen, och ärvt det övriga. Köpet uppbjöds på tinget 1729 (Fryksdals dombok 1729 småprotokoll).

Gift 26/12 1705 i Sunne sn med
95 Karin Nilsdotter, född 24/1 1686 i Sätter, Sunne sn, död 22/6 1751 i Hedåsen, Sunne sn. Bosatt i Hedåsen, Sunne sn. (f,v,d).
[ Far 190 ] [ Make 94 ] [ Dotter 47 ]

116 Per Persson, född 12/1 1700 i Klaxås, Frykerud sn, död 9/2 1754 i Klaxås, Frykerud sn. Bonde i Klaxås, Frykerud sn. (f,d).
[ Far 232 ] [ Mor 233 ] [ Maka 117 ] [ Son 58 ]

Gift med
117 Sigrid Nilsdotter, född 17/8 1700 i Backarna, Frykerud sn, död 9/6 1763 i Klaxås, Frykerud sn. Bosatt i Klaxås, Frykerud sn. (f,d).
[ Far 234 ] [ Mor 235 ] [ Make 116 ] [ Son 58 ]


*** VII ***

160 Håkan. Bonde i Högforsen, Sunne sn.
[ Son 80 ]

168 Nils. Bosatt i Bryggegården, Sunne sn.
[ Son 84 ]

170 Erik. Bosatt i Tosseberg, Sunne sn.
[ Dotter 85 ]

188 Hans Hansson. Bonde i Hedåsen, Sunne sn. (v).
[ Far 376 ] [ Maka 189 ] [ Son 94 ]

Han köpte 1684 Hedåsen av Jon Gunnarsson i Brårud för 38 rd och fick första uppbud vid vårtinget 1684 (Fryksdals dombok 1709vt §54). Nils Persson i Ulvsby bötar 6 mk för att han i dryckeslag slagit Hans Hansson i Hedåsen i huvudet, och 9 mk för att det skett under tingstiden. (Fryksdals dombok 1709vt §31). Han förordnade med hustrun Anna Larsdotter att sonen Håkan Hansson och dennes hustru Karin Nilsdotter, hos vilka de har sin skötsel, skall efter deras död äga hälften av lösegendomen sedan kostnaden för föräldrarnas begravning tagits ur oskiftat bo. (Fryksdals dombok 1723ht §62). Hans levde alltså då. När han dog är osäkert, eftersom Sunne döde har lucka för denna tid.

Gift 26/12 1675 i Sunne sn med
189 Ingeborg Eriksdotter. Bosatt i Hedåsen, Sunne sn. (v).
[ Make 188 ] [ Son 94 ]

Vid vigseln piga från Tjustersby, Sunne sn.

190 Nils. Bosatt i Sätter, Sunne sn.
[ Dotter 95 ]

232 Per Andersson. Bosatt i Klaxås, Frykerud sn.
[ Maka 233 ] [ Son 116 ]

Gift med
233 Anna. Bosatt i Klaxås, Frykerud sn.
[ Make 232 ] [ Son 116 ]

234 Nils Bengtsson. Bosatt i Backarna, Frykerud sn.
[ Maka 235 ] [ Dotter 117 ]

Gift med
235 Ingeborg. Bosatt i Backarna, Frykerud sn.
[ Make 234 ] [ Dotter 117 ]


*** VIII ***

376 Hans Andersson.
[ Son 188 ]

Hans Hansson i Hedåsen återgav vid Fryksdals vårting 1692 (§90) sin fader Hans Anderssons ord i en fråga rörande en gränstvist.


Forskare: © Carl-Johan Ivarsson. Adress: Västra Takene, Högbergsrud, SE-66194 Säffle, Sweden. Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger6 1999-11-01

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button