Av Henrik Mosén, Lund

UPPLAGA 25 MAJ 1998. Först får jag på denna del tacka framför allt Kerstin Jonmyren (kj) i Burgsvik för uppgifter om bl a Sutarve och Botarve, samt för lästips, uppgifter och allmänt trevligt bemötande Åke Carlsson i Holmsjö (åc), Helge Johansson i Uppsala (hj) och Claes Wenell i Malmö. Efter att ha sett antavlan har även Lars-Olov Eriksson i Skärholmen bidragit med kommentarer och uppgifter (se anorna 78 och 79).

Sedan måste jag skänka en tanke till alla dem som har skrivit sockenböcker för olika socknar på Gotland... Sockenböcker av intresse för egen del är "Boken om Garde" av David Gadd (Garde), Visby 1954; "Boken om Gerum", Visby 1993; "Boken om Levide", Visby 1989 (Lev) samt en bok kallad "Öja - anteckningar om en sockens historia" av Cedergren. En bok om Vamlingbo och Sundre socknar är under utarbetande vad jag förstår. Ett lämpligt studieobjekt för den som har släkt i dessa socknar när den väl kommer ut.

Slutligen har jag även tagit uppgifter ur Visby stifts herdaminne (hm), som är en underhållande läsning om än inte alltid så genealogiskt fullständig och korrekt.

Det hela framvisas här i halvfärdigt skick med med DISGEN-layout. Kompletteringar och rättelser mottages tacksamt: Henrik Mosén, L Fiskareg 14 B 2 tr, 222 22 Lund, tel. 046 - 13 89 13.

Observera!

Vill du veta om ett namn, ort eller yrke omnämns i antavlan, använd din web-läsares sökfunktion. På en bråkdel av en sekund får du svaret.


Proband

1
Olof Olofsson. Född 8/8 1842 i Stora Sutarve, Hamra sn, död där 13/3 1878.
Arbetare, möbelsnickare. Levde på Stora Sutarve grund, Hamra sn.
Gift (baptist) med --. (Far 2, Mor 3) -- Kristina* Maria Pettersson. Christina. Född 1846 i Långlöt sn. Död 1926.
Alla barn antecknas i hfl som oäkta barn till Kristina, som i sin tur står som piga hos ovannämnde Olof Olofsson (som ska vara far till alla barnen). Anledningen till "oäktheten" var, vad jag förstår, att Olof Olofsson som sina syskon var baptist.
Enligt min farmor flöt hon och hennes far iland på hennes blivande makes gård Stora Sutarve efter en storm.


Generation I

2 f
Olof Larsson. Född 13/6 1793 i Sutarve, Hamra sn. Döpt 16/6 1793 i Hamra sn, död 30/6 1859 i Stora Sutarve.
Husbonde på 3/16 St Sutarve. Levde i Stora Sutarve, Hamra sn. Gift 1:o 7/11 1817 i Hamra sn med --. Husbonde, husbondedotter från När. Gift 2:o 7/11 1834 i Hamra sn med efterföljande ana. (Barn 1, Far 4, Mor 5)
-- Lisa Jönsdotter. Husbondedotter från När sn. Född 24/11 1789 i När sn .

3 m
Anna Maria Hansdotter. Född 13/8 1809 i Sippmanna, Vamlingbo sn. Döpt 14/8 1809 i Vamlingbo sn. Död av ålderdomssvaghet 29/7 1889 i Stora Sutarve, Hamra sn. Från Vamlingbo 1833 /flytt/. Gift 7/11 1834 i Hamra sn med föregående ana. (Barn 1, Far 6, Mor 7)


Generation II

4 ff
Lars Larsson. Född 28/10 1751 . Död 19/7 1821 i St Sutarve, Hamra sn. Begravd 26/7 1821 i Hamra sn. Död av bröstfeber.
Husbonde. Levde i Stora Sutarve, Hamra sn. Gift 1/11 1778 i Öja sn med efterföljande ana. (Barn 2, Far 8, Mor 9)

5 fm
Ingrid Olofsdotter. Född 21/4 1759 i Botarve, Öja sn. Döpt 26/4 1759 i Öja sn. Död 23/2 1820 i Sutarve, Hamra sn. Död av hetsig feber. Gift 1/11 1778 i Öja sn med föregående ana. (Barn 2, Far 10, Mor 11)

6 mf
Hans Jakobsson. Född 6/11 1787 i Sippmanna, Vamlingbo sn . Döpt 7/11 1787 i Vamlingbo sn. Död 22/3 1837 i Sippmanna, Vamlingbo sn. Begravd 2/4 1837 i Vamlingbo sn. Död av lungsot, 49 år, 4 månader och 11 dagar gammal.
Husbonde (3/8 Sippmanna), sergeant. Levde i Sippmanna, Vamlingbo sn. Gift 1:o 8/11 1808 i Sundre sn med efterföljande ana. Gift 2:o 31/10 1816 i Vamlingbo sn med --. Hemma på Sippmanna med pigan LLH (Barn 3, Far 12, Mor 13)
-- Lena Lisa Hansdotter. Född 3/2 1793 i Alva sn .

7 mm
Katarina Persdotter. Född 23/5 1784 i Västergårda, Sundre sn . Död 26/6 1815 i Sippmanna, Vamlingbo sn. Begravd 2/7 1815 i Vamlingbo sn. Död av barnsbörd, 31 1/12 år gammal. Gift 8/11 1808 i Sundre sn med föregående ana. (Barn 3, Far 14, Mor 15)


Generation III

8 ff f
Lars Jakobsson. Född 13/10 1718 i Sutarve, Hamra sn (kj). Död 10/6 1777 i St Sutarve, Hamra sn. Begravd där 16/6 1777. Var i många år svager av lungsoten. I sin tid en stilla och saktmodig man. Död 59 år gammal.
Husman. Levde i Stora Sutarve, Hamra sn. Gift 1747 med efterföljande ana . (Barn 4, Far 16, Mor 17)

9 ff m
Anna Katarina Larsdotter. Från Magnuse, Levide sn /ehfl/.
Det finns bara en Lars i Magnuse, Levide socken vid den tiden och det är Lars Olofsson. Jag har satt honom som far till Anna Katarina. Se Boken om Levide, s 207, där hon anges vara dotter till Lars Olofsson och Anna Maria Christensdotter.
Född 22/12 1725 i Levide sn (ehfl). Gift 1747 med föregående ana . (Barn 4, Far 18, Mor 19)

10 fm f
Olof Larsson. Född o 1712 (edb, kj). Död 13/5 1773 i Botarve, Öja sn. Begravd där 23/5 1773. Död av lungsot och bröstsjuka, 60 år och 10 månader gammal. Begravd uti kyrkan emellan kvinnfolksraderna vid Lasses bänk.
Husbonde, kyrkvärd. Levde i Botarve, Öja sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 5, Far 20, Mor 21)

11 fm m
Ingrid Ingemundsdotter. Från Tum(m)elbos i Levide sn /fb1748/.
Född o 1718. Död 29/10 1788 i Botarve, Öja sn. Begravd där 12/11 1788. Död i 70:e åldersåret. Lades i kyrkan hos mannen /db/. En rask och husrådig kvinna /ehfl/. Gift med föregående ana. (Barn 5, Far 22, Mor 23)

12 mf f
Jakob Hansson. I lysningsnotis anges att han är kyrkvärdsson i Nore gård.
Död 26/10 1790 i Sippmanna, Vamlingbo sn. Begravd 4/11 1790 i Vamlingbo sn.
Husbonde. Levde i Sippmanna, Vamlingbo sn. Gift 1785 i Vamlingbo sn med efterföljande ana (utan datum). (Barn 6, Far 24, Mor 25)

13 mf m
Anna Kristina Johansdotter Falck. Född 12/8 1761 i Vamlingbo sn (hfl, fb saknas). Död 16/6 1840 i Sippmanna, Vamlingbo sn. Begravd 24/6 1840 i Vamlingbo sn. Död av ålderdomskrämpor, 78 år och 10 månader gammal.
Gift 1:o 1785 i Vamlingbo sn med föregående ana (utan datum).
Gift 2:o 29/11 1791 i Vamlingbo sn med --. Kyrkvärdssonen PPW, nämndemannadottern Falcks dotter. I attest 1791 står det: ".. imillan för detta Coopvardie Siöman(n)en ärl. och wälbefarne men numera till ärnad Husbonde wid Sippmanne Per Persson Westström och Enkan ärl. och Gudfruktiga Hustru Anna Christina Johansdoter Falck ..." (Barn 6, Far 26, Mor 27)
-- Per Persson-Weström. Westström /lysnattest/. Född 12/1 1765 i Sundre sn . Koopvardiesjöman, sedan husman. Levde i Sippmanna, Vamlingbo sn.

14 mm f
Per Larsson. Född 5/11 1755 (hfl, fb saknas). Död 18/5 1828 i Västergårda, Sundre sn. Begravd 1/6 1828 i Sundre sn. Död av ålderdomskrämpor, 72 år gammal.
Husbonde (5/8 Västergårda), sexman. Levde i Västergårda, Sundre sn. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o 22/10 1809 i Sundre sn med --. Hemma, Västergårda, Änkeman, änka från ____arve, Grötlingbo sn (Barn 7)
-- Anna Jakobsdotter. Född 30/7 1760 i Amlings? Linde sn (hfl Sundre).

15 mm m
Maria Persdotter. Född 9/10 1755. Död 28/10 1808 i Västergårda, Sundre sn. Begravd Dom 21 p Trin 1808 i Sundre sn. Död 53 år gammal. Gift med föregående ana. (Barn 7, Far 30, Mor 31)


Generation IV

16 ff ff
Jakob Larsson. Född o 1691 (edb, kj). Död 28/2 1740 i St Sutarve, Hamra sn. Begravd där 9/3 1740. Död vid lag 48 år och 6 månader gammal.
Husbonde. Levde i Stora Sutarve, Hamra sn. Barn enl kj. Gift 28/10 1716 i Hamra sn med efterföljande ana. (Barn 8, Far 32, Mor 33)

17 ff fm
Kerstin Bertilsdotter. Christina Bartholomeidotter /vb/. Född o 1692. Död 26/11 1756 i Sutarve, Hamra sn. Begravd där 5/12 1756. Var 64 år och 8 månader gammal. Gift 28/10 1716 i Hamra sn med föregående ana. (Barn 8)

18 ff mf
Lars Olofsson. Om honom se Boken om Levide, s 135 o165.
Född på Burge part 1 /Lev/. Då fadern Olof Larsson dog flyttade Lars till Magnuse och var där bonde på halva gården.
Bonde. Levde i Magnuse, Levide sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 9, Far 36, Mor 37)

19 ff mm
Anna Maria Kristensdotter. Christiansdotter. Se Boken om Levide, s 164. Gift med föregående ana. (Barn 9, Far 38, Mor 39)

20 fm ff
Lars Olofsson. Från Ajmunde i Gerum /enl kj/. Har hittat honom i "Boken om Gerum.
Född o 1688. Död 31/12 1756 i Botarve, Öja sn. Begravd där 11/1 1757. Död av ålderdoms svaghet... ärlig och förståndig man.. var 68 år gammal och en mycket brav man, som jämväl kunde berömligen allahanda läsa.
Husbonde. Levde i Botarve, Öja sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 10, Far 40, Mor 41)

21 fm fm
Malena Eriksdotter. Född o 1676. Död 23/9 1749 i Botarve, Öja sn. Begravd där 5/10 1749. Ärliga och gudfruktiga... av ålderdoms bräcklighet, 73 år gammal. Gift med föregående ana. (Barn 10, Far 42)

22 fm mf
Ingemund Kristensson. Christensson.Se Boken om Levide, s 224ff.
Bonde, nämndeman. Levde i Tummelbos, Levide sn.
Ur Lev: "1710 avlöstes mågen Hans av andre sonen, Ingemund Christensson, för part 1. Ingemund Christensson blev nämndeman och inlöste också halva hemmanet från krono 1766. Hans hustru hette Anna Andersdotter Bergman. 1714 var det Elias /Christensson/ och Ingemund som brukade Tummelbos." Gift med efterföljande ana. (Barn 11, Far 44, Mor 45)

23 fm mm
Anna Andersdotter Bergman. Levde i Tummelbos, Levide sn (ehj). Gift med föregående ana. (Barn 11)

24 mf ff
Hans Zachrisson. Född 1720 i Nore, Vamlingbo sn (ehfl född 1720, filiation ekj-stencil). Död antagligen 16/8 1763 i Nore, Vamlingbo sn (ehfl, om det är det som avses).
Bonde, kyrkvärd. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 12, Far 48, Mor 49)

25 mf fm
Katarina Jakobsdotter. Anges i hfl 1756-69 vara född i Levide och Burge och återfinns på sidan 135f i Boken om Levide.
Född 1724 i Burge, Levide sn (ehfl Vamlingbo). Möjligen identisk med kyrkovärdareänkan Catrina Nora som dör 1797 9/4 och begravs i Vamlingbo 1797 19/4. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Gift med föregående ana. (Barn 12, Far 50, Mor 51)

26 mf mf
Johan Falck. Johannes Magnusson Falk. Filiation enl hfl.
Född 21/9 1740 i Visby. Döpt samma dag. Död 28/3 1821 i Anderse, Fide sn (enl Hallgren). "Denne mans utmärkta förstånd förvärfvade honom allas aktning i tiden - till yttersta stunden av sitt jordiska var han verksam för sina medbröders väl - därför blev han vid sin bortgång saknad och begråten av alla som honom kände", 80 år gammal. [Hallgren]
Skolmästare i Vamlingbo, sedemera häradsdomare. Levde i Sippmanna, Vamlingbo sn -1808. Levde i Anderse, Fide sn 1808-död. Gift 26/10 1760 i Garde sn med efterföljande ana (skolmästare i Vamlingbo, piga i Kulde). (Barn 13, Far 52, Mor 53)

27 mf mm
Kristina Andersdotter. Född 3/4 1735 i Kulde, Garde sn . Döpt där 6/4 1735. Död kl ½ gången till 7 om aftonen 21/3 1804 i Sippmanna, Vamlingbo sn. Begravd första söndagen efter påsk "gentemot altaret, samt nedanföre graderna (graverne?) i Choret", 69 år gammal. Matmoder på Sippmanna. Gift 26/10 1760 i Garde sn med föregående ana (skolmästare i Vamlingbo, piga i Kulde). (Barn 13, Far 54, Mor 55)

30 mm mf
Per Nilsson. Född 1722 (hfl, fb saknas). Död 1799 i Västergårda, Sundre sn (ekj).
Husbonde. Levde i Västergårda, Sundre sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 15, Far 60, Mor 61)

31 mm mm
Katarina Jakobsdotter. Född 1730 (hfl, fb saknas). Död 1790 i Västergårda, Sundre sn (ekj). Gift med föregående ana. (Barn 15)


Generation V

32 ff ff f
Lars Olofsson. Född o 1659. Död 26/11 1737 i St Sutarve, Hamra sn. Begravd där 6/12 1737. Död 78 år och 9 månader gammal.
Husbonde i Stora Sutarve, Hamra sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 16)

33 ff ff m
Katarina Jakobsdotter. Född o 1663. Död 16/4 1737 i St Sutarve, Hamra sn. Begravd där 24/4 1737. Levat 73 år och 9 månader. Gift med föregående ana. (Barn 16) 36 ff mf f
Olof Larsson. Se Boken om Levide, s 135. Där anges vem fadern är.
Olof avled ung och hustrun Brita Persdotter gifte om sig med en Carl Persson.
Bonde. Levde i Burge (part 1), Levide sn (eLev). Ur Lev: "Olof Larsson blev den förste husbonden på part 1 vid Burge" (ett fjärdedels hemman). Gift med efterföljande ana. (Barn 18, Far 72)

37 ff mf m
Brita Persdotter. Se Boken om Levide, s 135. Där står bl a följande:
"Britas nya man hette Carl Persson och var kommen från Tummelbos där hans far, Per Persson , finns omtalad i mantalslängden för 1671. Men nu var det så illa att Carl själv inte kommit med där, utan prästen måste fråga vittnen som kunde intyga att Carl var född 1671. Det var något som Carls måg, när han får en sådan, inte var glad över. han tyckte att svärfadern var skral och ville gärna ha honom äldre, så att han själv kunde få ta över. Men icke. Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o med --. (Barn 18) -- Karl Persson. Se Boken om Levide, s 135. Där anges fadern. Född 1671 i Tummelbos, Levide sn (eLev, s135). Bonde. Levde i Burge (part 1), Levide sn.

38 ff mm f
Kristen Henriksson Smitt. Christen Schmidt (Smitt eåc). Se Boken om Levide, s 164 o 206ff.
Död 1747 i Magnuse, Levide sn (eåc).
Kusk. Levde i Magnuse, Levide sn 1704-27 (eLev). Levde i Skinnarve (½ mtl skatte), Levide sn 1727- (eLev).
Ur Lev: "1704 kom den på Skinnarve senare bosatte Christen Henriksson Schmidt hit /till Magnuse/. Han bodde här till 1727, då han flyttade in på Skinnarvegården. De sista åren delade han Magnuse med sin måg Lars Olofsson. Från 1727 till 1749 var det två ägare på Magnuse, Lars Olofsson och Båtel Båtelsson, båda gifta med Christen Schmidts döttrar..." (s 164) "1725-1733 var Henrik Cristiansson (sic!) ägare /till Skinnare/.
I början av 1700-talet var det Briants mågar som periodvis ägde Skinnarve. På part 1 kan vi med kyrkobokens hjälp följa en av dem, kusken Cristen Hendriksson Schmidt, som bildade en omfattande släkt här. Cristen Hendriksson Schmidt flyttade in på Skinnarve från Magnuse 1727 med sin familj. Han var gift med Briantsdottern Johanna Maria f. 1670, enligt bouppteckning efter henne 1745. (Lembkes herdaminne har en annan uppgift).
Cristen Schmidt och Johanna Maria hade tre döttrar i sitt äktenskap: Anna Maria, Märtha och Elsa. En syn vid Skinnarve 1667 berättar om Cristen Schmidth, boende på Magnuse, gift med vördige och välborne prästen Peder Briants dotter. han satte upp mjöl- och sågkvarns-byggning på Magnuse grund. Nu befinnes att dessa byggnader står på Skinnarve grund och Guvernören har sagt att det ska hållas syn. Att det är Skinnarve grund intygar Staffen Mallgers hustru f. Båtelsson, som är 88 år gammal. Hon berättar att både grund och mark är Skinnarve tillhörigt. Lars Olsson, som är70 år gammal och som bott här i 50 år, säger att Magnuse äror går emot Mallgårds här... Gift med efterföljande ana. (Barn 19, Far 76, Mor 77)

39 ff mm m
Johanna Maria Briant. Se Boken om Levide, s 206f.
Född 1670 (Lev). Död o 1745. Bouppteckning efter henne 1745 /Lev/.
Ur Lev: "Cristen Hendriksson Schmidt flyttade in på Skinnarve från Magnuse 1727 med sin familj. Han var gift med Briantsdottern Johanna Maria f. 1670, enligt bouppteckning efter henne 1745. (Lembkes herdaminne har en annan uppgift.)" Gift med föregående ana. (Barn 19, Far 78, Mor 79)

40 fm ff f
Olof Båtelsson. Uppgifter ur "Boken om Gerum" s 85 o 126.
Bonde. Levde i Ejmunde, Gerum sn. "... var husbondefolk fram till 1717 vid Ejmunde. Efter dem tar sonen Båtel Olofsson vid." Gift med efterföljande ana. (Barn 20, Far 80, Mor 81)

41 fm ff m
Margareta Larsdotter. Uppgifter ur Boken om Gerum, s 85.
Född 1663 (enl ovan). Levde i Ejmunde, Gerum sn. Gift med föregående ana. (Barn 20, Far 82)

42 fm fm f
Erik Tynnesson. Död 1707 i Nore, Vamlingbo sn.
Husbonde. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 21, Far 84, Mor 85)

43 fm fm m
Butvi Hansdotter. Död i april 1703 i Nore, Vamlingbo sn [enl L-O Eriksson]. (Barn 21)

44 fm mf f
Kristen Eliasson Meisen. Christen, Christian. Se Boken om Levide, s 224ff. Är med åtminstone i mtl 1713 "Christen fadren gammal" /hj/. Bonde, skräddare /ehj/. Levde i Tummelbos, Levide sn.
Ur Lev: "Bildhuggaren eller stenhuggaren Elias Mesen ska också ha varit på Tummelbos. 1698 stod Christen Eliasson Meisen för gården i mantalslängden. Det bör väl vara Elias Meisens son, född omkring 1675, kanske tidigare. Han var gift två gånger.
År 1701 var han och hans sista hustru Maria inkallade på Domkapitlet angående en bruten trolovning. Det var deras dotter och Per Boxarve, som inte ville fullfölja ingången trolovning.
Vidare omtalas han i ett arvsmål 1733, då han lämnat Tummelbos med sin hustru för att bo hos hennes systerson, Jon Jakobsson vid Sigleifs i Silte. En son i Christens första gifte. Elias Christensson Rosenbys i Eskelhem, var gift med Kristin Persdotter därstädes." Gift med efterföljande ana. (Barn 22, Far 88)

45 fm mf m
Maria Persdotter. Född i Stånga ehj. Gift med föregående ana. (Barn 22)

48 mf ff f
Zachris Hansson. Född 1695 i Nore, Vamlingbo sn. Död 1743 i Nore, Vamlingbo sn.
Bonde. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 24, Far 96, Mor 97)

49 mf ff m
Birgitta Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 24)

50 mf fm f
Jakob Jönsson. Se boken om Levide, s 135 o 223. Fadern anges där.
Bonde, nämndeman. Levde i Burge (part 1), Levide sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 25, Far 100)

51 mf fm m
Katarina Karlsdotter. Se Boken om Levide, s 135f. Levde i Burge (part 1), Levide sn.
Med maken Jakob Jönsson fick hon två döttrar Catarina och Christina. Catharina gift till "den omtalade gården Nore i Vamlingbo". Gift med föregående ana. (Barn 25, Far 102, Mor 103)

52 mf mf f
Magnus Falck. Anges som far till Johan Falck av modern Margareta "en fremmande Skiepkarl wid namn Magnus Falck" i Johans födelsenotis 1740 i Visby stad. Gift med efterföljande ana. (Barn 26)

53 mf mf m
Margareta Hansdotter. I födelsenotisen för sonen Johan Falck anges det att hon är skolmästardotter från Garde.
Född 3/3 1717 (enl Hallgren Gotländska släkter s 152). Gift med föregående ana. (Barn 26, Far 106, Mor 107)

54 mf mm f
Anders Olofsson. Född 26/9 1697 (hfl). Död 20/7 1746 i Kulde, Garde sn. Begravd där 25/7 1746. Död 48 år och 10 månader gammal.
Kronobonde. Levde i Kulde, Garde sn. Från 1731 ägare till halvparten (1/8 mtl) i Kulde. Gift 10/11 1728 med efterföljande ana . (Barn 27)

55 mf mm m
Kerstin Gabrielsdotter. Kristina /Garde/. Född 4/8 1707 (hfl). Död 18/10 1769 i Kulde, Garde sn (hfl). Gift 1:o 10/11 1728 med föregående ana (hfl). Gift 2:o 1750 med -- (Garde). (Barn 27, Far 110, Mor 111)
-- Olof Nilsson. Född o 1721 (eGarde s 195). Död 1783 (Garde). Kronobonde. Levde i Kulde, Garde sn.

60 mm mf f
Nils Persson. Född 1695 (hfl, fb saknas).
Husbonde, kyrkvärd. Levde i Västergårda, Sundre sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 30)

61 mm mf m
Brita Eriksdotter. Född 1683 (hfl, fb saknas). Död 1760 i Västergårda, Sundre sn (hfl, db saknas). Gift 1:o med --. Gift 2:o med föregående ana. (Barn 30, Far 122)
-- Nils Olofsson. Född vid Västergårda /kj/. Död 1719 i Västergårda, Sundre sn (ekj). Bonde. Levde i Västergårda, Sundre sn.


Generation VI

72 ff mf ff
Lars Andersson. Se Boken om Levide, s 135. Där anges vem fadern är.
Bonde. Levde i Burge, Levide sn (Lev).
Lars ägde och brukade halva hemmanet Burge, och två av Lars söner, Anders och Olof, delade sedan detta halva hemman i två fjärdedels hemman /Lev/. (Barn 36, Far 144)

76 ff mm ff
Henrik Hansson-Schmidt. Uppgifter ur herdaminnet samt åc.
Död 10 april 1678 i Lärbro sn /hm/.
Kyrkoherde i Hangvar o sedan Lärbro -1657-76 resp 1676-78. Levde i Hangvar sn -1676. Levde sedan i Lärbro sn -död.
Ur hm: "Herr Henrik Schacht, Pastor i Visby, tvistade 1667 d. 21 Maj med Pastoribus i Hangvar och Eskelhem om fisketionden på Hall och Gnidsvärd, hvilken de ville sig allena tillvälla af stadsborgare af urminnes häfd. Consistorium resolverade, att stadsfiskare böra erlägga tionde till begge pastores (den i staden och pator i Hangvar eller Eskelhem). Under danska invasionen 1676 blef Henrik Schmidt transporterad till Lärbro pastorat." Gift med efterföljande ana. (Barn 38)

77 ff mm fm
Ingeborg Margareta Nilsdotter. Uppgifter av åc och ur herdaminne
. Levde i Hangvar sn. Levde i Lärbro sn.
Ur herdaminnet: ... hans änka (Henriks)... som då redan var trolovad med Jakob Svart, tvistade 1679 31/3 med efterträdaren David Herlitz om nådåret. Gift med föregående ana. (Barn 38)

78 ff mm mf
Per Herkules Briant. Peder Hercules. Se Hm s 314-16. Filiation till fadern enl Sv A 120:82 o 164. Död 21/2 1688 i Levide sn (eHm). Begravd där av superintendent Stjernman 27/2 1688. Kyrkoherde i Levide 1651-88, riksdagsman 1672. Kom till Gotland före 1645. Levde i Levide sn. Som kommentar till nedan utdrag ur herdaminnet kan jag nämna att Lars-Olov Eriksson i Skärholmen meddelat mig att dekorationen på den nedan nämnda spiseln saknar likhet med något franskt vapen och att Briant åtminstone inte kommer från Briant de Crévecoeur. Att Britan var krigspräst har tydligen Kjell Olsson vid Visby landsarkiv visat varit en helt grundlös uppgift.

Ur herdaminnet: "var enligt några född i Pommern och flykting från 30-åriga krigets tider, enligt andra förmodas han hafva härstammat från någon gammal fransk adelsslägt. Detta sistnämnda vinner stöd af följande omständigheter. Briant egde Skönarfve i Levide. Uti gäststugan på Skönarfve är en spisel, prydd med gammalt vackert bildhuggeri, bland annat förljande; på spiselkappen är en rund sköld, omgifven af en krans och uppburen af tvenne fristående uppresta lejon, alldeles lika dem, som synas på Briants epitaphium i kyrkan. På skölden synes ett rödt hjerta, genomstucket med tvenne gyllene värjor, ur hjertat uppskjuter en blomma. Det röda genomstuckna hjertat gifver, tillsammans med namnet Briant, en förmodan att mannen möjligtvis härstammat från någon gammal fransk adelsslägt. På Briants grafsten, som ligger i choret midt för altaret och benämnes "brudstenen", finnes, eget nog, bland andra prydnader, äfven 4 stora s. k. franska liljor ("Fleurs de Lis"), hvilken heraldiska figur ofta visserligen förekommer i adliga vapen, men på grafstenar torde vara ovanlig. Briant var först krigsprest på danska flottan... Under danska invasionen 1676 förskonades han, till följe af sina förra tjenster emot Danmark, ifrån alla krigets obehagligheter. Hans hustru lärer fört en mängd matvaror till den utanför Fröjel-strand ankrade danska flottan. År 1678 förordnades Briant till ordinarie Consistoialis /jaha? något sorts ven cons?/ af Södertredingen. 1682 d. 13 Sept. anklagades han af Fiskalen H. Lothigius, och kunde derföre ej blifva riksdagsman ånyo. Eftersom inga afböner gällde, måste han fria sig med ed. 1687 fick han, såsom varande en gammal man, tillåtelse att predika på danska. Begärde s. å. för sin ålderdoms skull en medhjelpare, som tillika kunde conservera huset.
Att Briant varit både förmögen och gifmild mot kyrkan, synes af de gåfvor och minnemärken, hvilka finnas i Levide kyrka. Altartaflan har förljande inskrift nedinunder: "Til Guds aere oc Kirkens Prydelse er denne Altertafle opsat oc bekostet af Peder Briant oc Ane Mortens dotter Anno 1660 d. 4 Dec. Oc paa Kirkevergernis Staffan Hogesön (flera namn och bomärken) oc menige Saagnens Bekostning stafferet 1663". Dopfunten har en målad inskrift, som visar, att Briant år 1663 påkostat förfärdigandet af densamma... etc...
Efter hans död kallade församlingen, med vilkor af hustets conserverande, först Joh. Ausenius, sedan Arndt Felderman, derpå Anders Schonfelt, men alla vägrade." Ur Lev: "1660 står det i mantalslängden att gården brukas av pastor. Då hade redan kyrkoherde Peder Briant köpt gården, som han sedan ägde under sin tid i Levide och hans änka efter honom. En ståtlig spis från denna tid finns bevarad på Gotlands Fornsal. Här vid Skinnarve låg också kvarn och såg, som det grälades en hel del om.

Från 1680 till 1712 var prästänkan Anna Mårtensdotter ägare av gården efter sin man, den då avlidne Briant. Flera av hennes döttrar bodde också här denna tid." Gift med efterföljande ana. (Barn 39, Far 156)

79 ff mm mm
Anna Mårtensdotter. Föräldrarna har Lars-Olov Eriksson meddelat mig, och hänvisar till sin artikel i Orä Fållk nr 1 1995 samt bl a till rådhusrättens protokoll 1658 sommartinget i juni, där arvskifte efter modern avhandlades.
Död 20/2 1712 i Levide sn (åc). Levde i Levide sn.
Ur Lev: "I en lista över böndernas fiske 1701 står att Skönarve /Skinnarve/ är ett halvt skattehemman, beläget vid stora landsvägen till Visby, i byalag med Magnuse. Det brukas av dygdesamma matronan, hustru Anne, salig Peder Briants änka. Hon haver köpt halva gården av Jörgen Jöransson och hans hustur Brita Larsdotter, den andra halva av Sofia, salig Jöns Olofsson."

Ur herdaminnet s 315f: "en verksam, men elak och processlysten gumma, om hvilken det berättas att hon genom falsk ed svurit sig till jord och aldrig velat göra reda i boet. Hon köpte Magnuse gård i socknen efter mannens död... I anteckningar af Alf /se Gotlands Läns nyaste Tidning 1865, nr 42, pseudonymen Alf lär vara skolläraren Snöbohm i Levide/ om "den siste danske presten i Lefvide samt ett och annat om sjökriget mellan Sverige och Danmark 1676" berättas om Briants hustru följande: "Hon ägde Magnuse i Lefvide och bodde der med sina döttrar, så länge de voro ogifta. Om hennes härkomst har jag inga upplysningar kunnat efhålla, men hennes stjuffader har varit rådman i Visby och hetat Theus Brook. Hon tyckes varit en amper gumma och ej låtit bita sig ur fatet. Åtminstone har hon haft godt om processer. Än förde hon sådana med sockneboar om obetalta rättigheter sedan salig hr Pehrs tid, än med mågarne om affvet efter salig hr Pehr, än med grannar om ägor och råmärken och äfven med högv. Domcapitlet har hon haft något obytt, hvarvid det tyckes att hon dragit kortaste strået, d. v. s. tappat och fått sota för att hon för djerft sjungit ut sin mening, ty Domcapitlet lär ej tyckt om den ton hon funnit för godt begangna. Folksägnen vill till och med veta, att hon ej haft ro efter döden".
En annan sägen om henne, upptecknad af samme Alf, är, "att kort förr än kriget förklarats, skall danska flottan ankrat utanför Fröjel-stranden och haft folk i land för att skaffa proviant. Då har prestfrun i Lefvide varit nedrest till samma strand för att försälja åtskilliga matvaror till danskarne samt derunder kommit i samspråk med någre danska sjöoffickerare, hvilka, när de förnummit att hon var hustru till presten Briant, förklarat, att de mindes honom från den tid han var krigsprest på flottan samt bedt henne hjertligt helsa honom samt framföra det budskapet: "I dag komma vi som vänner, men kanske redan i morgon som fiender. Bed honom dock ej oroa sig deröfver, ty vi äro ju landsmän och gamla vänner och som sådana skall han alltid finna oss". Under detta samtal skola prestfrun och officerarne vändt ryggen åt hvarandra på det folket , som stod på något afstånd, ej skulle märka, att de språkade med hvarandra och hon derigenom ådraga sig någon olägenhet, ty ifall man förstått att de talat något längre med hvarandra, kunde hon kommit i misstanke att hafva lemnat upplysningar om landet och dess försvarsanstalter till dem, som snart skulle blifva fiender till Sverige". Denna tilldragelse förmodas hafva händt på försommaren 1675." Gift med föregående ana. (Barn 39)

80 fm ff ff
Båtel Uddvide. Uppgifter ur Boken om Gerum, s 126.
Bonde. Levde i Uddvide, Gerum sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 40)

81 fm ff fm
NN. År 1683 ägdes Uddvide gård av änkan efter Båtel Uddvide. Därefter tog sonen Per Båtelsson vid... /ur Boken om Gerum, s 126/.
Levde i Uddvide, Gerum sn. Gift med föregående ana. (Barn 40)

82 fm ff mf
Lars Ejmunde. (Barn 41)

84 fm fm ff
Tynnes Larsson. Lauritzson. Är möjligen son till kyrkoherden i Vamlingbo Lauritz Andersson - död 1649. Den andra parten av Nore tillföll en måg till herr Lauritz - nämligen hans efterträdare som kyrkoherde i Vamlingbo Nils Olofsson Judichaerus (kh där 1650-65).
Död 1687 i Nore, Vamlingbo sn.
Bonde. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Gift före 1634 med efterföljande ana. (Barn 42)

85 fm fm fm
Magdalena Eriksdotter. Gift före 1634 med föregående ana. (Barn 42, Far 170)

88 fm mf ff
Elias Meisen. Smöser, Möser (namn som förekommer i Sudertredings dombok 29 okt 1667).
Bildhuggare, stenexportör. Levde i Tummelbos, Levide sn (se även Boken om Levide, s224). Elias förefaller ha varit en man med vissa ekonomiska resurser till skillnad från sina stenexportörsbröder. Dock kan det ha berott på att han även försörjde sig på bildhuggeri.
Vid ett flertal tillfällen rycker Elias in och hjälper andra stenexportörer. Bl a räddade han kollegan Elias Bobbenarve från att gå från gård och grund. Trots att denne lyckats skaffa tre borgensmän, som var för sig gick i godo för 25 daler som avbetalning på hans stora skatteskulder, hotade skattmasen med att ta gården i pant för den resterande skulden och förklara gården för skatteöde. /ur Gotl Arkiv 1937 ehj/. Omnämnd bl a: För tecknings Lijsta Uppå Måttsten 28 junij 1664. Brev från Lars Bonelius (kh i Öja) till hauptman Arvid 3 juli 1664. Gotl. Arkiv 1937. I en uppsats av Richard Steffen "Stenhuggarverket" handlar kapitel 4 om Elias Meisen. Gift 1:o med Boel Jensdotter. Gift 2:o med Anna Adamsdotter. (Barn 44)

96 mf ff ff
Hans Zachrisson. Att han är son till Zachris Rasmusson Strands förefaller enligt en stencil jag har fått troligt - jag har satt det så... Död 1727 i Nore, Vamlingbo sn.
Bonde. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Gift troligen 1688 med efterföljande ana. (Barn 48, Far 192, Mor 193)

97 mf ff fm
Katarina Danielsdotter. Död 1735 i Nore, Vamlingbo sn (kj-etc). Gift troligen 1688 med föregående ana. (Barn 48, Far 194, Mor 195)

100 mf fm ff
Jöns Jakobsson. Se Boken om Levide s220ff.
Bonde. Levde i Stenstugu (part 2), Levide sn.
Ur Lev: "Åren 1694 till 1704 brukades Stenstugu tillsammans med Hallbåter. Så kommer Stenstugu igen i två parter, med bönderna Per Jakobsson på part 1 och Jöns Jakobsson på part 2... 1705 blev det två parter om 3/8 mantal vardera vid Stenstugu. På part 2 hette den förste ägaren Jöns Jakobsson, hans hustru är okänd... (Barn 50)

102 mf fm mf
Karl Persson. Se Boken om Levide, s 135. Där anges fadern.
Född 1671 i Tummelbos, Levide sn (Lev, s135). Bonde. Levde i Burge (part 1), Levide sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 51, Far 204)

103 mf fm mm
Brita Persdotter. Anförlust, se nr 37.

106 mf mf mf
Hans Hansson Stenberg. Se om honom Boken om Garde 1954, s 97. Filiation til fadern enl samma bok s 195.
Född 1677. Uppgifter om Hans död saknas och troligen har han flyttat /Garde/.
Skolmästare i Garde 1706-62. 1760 sade han "ej förmå mer" och hade då sin dotterson Johan Magnusson som medhjälpare. Levde i Garde sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 53, Far 212)

107 mf mf mm
Ingrid. Gift med föregående ana. (Barn 53)

110 mf mm mf
Gabriel Rasmusson. Född 1686 (hfl). Död 2/7 1738 i Kulde, Garde sn (hfl).
Bonde. Levde i Kulde, Garde sn. Gift 1:o 13/11 1704 med efterföljande ana (hfl). Gift 2:o 4/11 1731 med -- (ehfl). (Barn 55) -- Anna Jonsdotter.

111 mf mm mm
Gunilla Stensdotter. Död 29/10 1729 (hfl). Levde i Kulde, Garde sn. Gift 13/11 1704 med föregående ana (hfl). (Barn 55)

122 mm mf mf
Erik Tynnesson. Död 1707 i Nore, Vamlingbo sn.
Husbonde. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Anförlust, se nr 42.

123 mm mf mf
Butvi Hansdotter. Död i april 1703 i Nore, Vamlingbo sn [enl Lars-Olov Eriksson].


Generation VII

144 ff mf ff f
Anders Jönsson. Se Boken om Levide, s 135.
Bonde. Levde i Burge, Levide sn.
Ur Lev: "1653 beskrives Burge i revisionsboken: Bourge är ett heelt hemman om 14 ½ marckeleij, hafuer åcker till 21 tunnelandh, ängh till 36 manss slätt, staar 2 manss slätt, aagh i Meistremyyr, trädgårdh af een deel päronträdh, humblegårdh till 100 stänger, 2 hagar till 6 hästar och godh skough. Bruckas af Anders Jönsson, hwilcken hafwer ärfdt gården och dertill ifrån Peinarfwe gård kiöpt ett halfft marckeleij, hwilcket här ofwan ibland dhe förrige (övriga) gårdsens marckeleijen är infördt och specificerat. 1656 stod Mårten, Lars och Anders som ägare. 1661 hette ägaren Lars Burge. 1683 svarade Mårten Burge för gården. 1694 var Båtel ägare av ena halvan och Anders av den andra halvan av gården. Anders far var Lars Andersson." (Barn 72)

156 ff mm mf f
Herkules Briant. Död 1660 i Lärbro sn (Sv A 120:164).
Landsfogde, domare. Levde i Vägome, Lärbro sn (eåc). (Barn 78)

158 ff mm mm f
Marten Pedersen. Död i november 1630 i Visby [LIa:1 1630-1631]. Gift med efterföljande ana. (Barn 79)

159 ff mm mm m
Johanna. Död i december 1657 i Visby [LIa:1 1657-1658]. Se även domb 1658st (juni) [allt meddelat av Lars-Olov Eriksson].

168 fm fm ff
? Laurits Andersen. Född i Skåne. Död 1649 i Vamlingbo sn.
Präst i Vamlingbo och Sundre sn. Anförlust, se nr 84.

170 fm fm fm f
Erik Kristensson. Nämnd 1614-. Var då gift och hade barn.
Bonde. Levde i Nore, Vamlingbo sn. (Barn 85, Far 340)

192 mf ff ff f
Zachris Rasmusson Strands.
Husbonde, kyrkvärd och stenexportör. Levde i Strands, Öja sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 96)

193 mf ff ff m
Magdalena Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 96)

194 mf ff fm f
Daniel Persson. Pedersson. Död 1685 i Nore, Vamlingbo sn.
Bonde. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 97)

195 mf ff fm m
Valborg Tynnesdotter. Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o med --. (Barn 97, Far 390, Mor 391) -- Per Hansson. Peder.

204 mf fm mf f
Per Persson. Se Boken om Levide, s 135.
Bonde. Levde i Tummelbos, Levide sn. (Barn 102)

212 mf mf mf f
Hans Mårtensson. Om honom se Boken om Garde s 194f.
Död 1734 (Garde).
Kronobonde, skomakare. Levde i Kulde, Garde sn. 1701 står det tydligen om Hans Kulde att han skaffade pengar till gårdens avgälder, dels genom spannmål, dels genom sitt skomakeri. (Barn 106)


Generation VIII

340 fm fm fm ff
Kristen Nore. Christen. Nämnd åtm 1610-35.
Bonde, nämndeman. Levde i Nore, Vamlingbo sn. (Barn 170)

390 mf ff fm mf
Tynnes Larsson. Lauritzson.
Är möjligen son till kyrkoherden i Vamlingbo Lauritz Andersson - död 1649. Den andra parten av Nore tillföll en måg till herr Lauritz - nämligen hans efterträdare som kyrkoherde i Vamlingbo Nils Olofsson Judichaerus (kh där 1650-65) Död 1687 i Nore, Vamlingbo sn.
Bonde. Levde i Nore, Vamlingbo sn. Gift före 1634 med efterföljande ana. (Barn 42)

391 mf ff fm mm
Magdalena Eriksdotter. Anförlust, se nr 85.


Generation XI

780 mf ff fm mf f
? Laurits Andersen. Född i Skåne. Död 1649 i Vamlingbo.
Präst i Vamlingbo och Sundre sn.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button