Av Leif Boström, Täby
Ny upplaga 11 september 1998.

I antavlorna finns även möjliga personer medtagna och förmodligen finns det felaktigheter. Antavlorna bygger främst på egen forskning, men även andra forskares resultat har använts. Jag är tacksam för rättelser och kompletteringar.

1

Sven Natanael Wallmon. Född 1900-01-27 i Sånga. Död1979-06-26. Byggnadssnickare. Gift 1:o 1928-04-15 iStockholm med Vera. (Född 1899-10-12. Död 1929-04-20.)Gift 2:o 1932-06-28 i Oslo med Lydia Suzanna Ottersten.(Affärsidkare. Född 1898-12-08 i Hemmet, Sånga. Död 1983.En av de första kvinnor i Sverige som tog körkort. Hadefruktaffär på Drottninggatan 114 B i Stockholm 1943(Telefonkatalog).) (Far 2, Mor 3)

---------------------- Generation I ----------------------

2

Frans Oskar Karlsson. Född 1860-05-10 i Antuna, Ed. Död1930-04-27. Mjölnare. Gift 1884-07-13 med efterföljandeana. (Barn 1, Far 4, Mor 5)

3

Margareta Christina Wallmon. Född 1860-06-17 i Assjö,Börstil (C). Död kl. 13.30 söndagen 1942-08-23. Gift1884-07-13 med föregående ana. (Barn 1, Far 6, Mor 7)

--------------------- Generation II ---------------------

4

Gabriel Carlsson. Född 1829-03-03 i Leråker, Hacksta (C:).Död av pleuresi 1861-03-04 i Antuna, Ed. Statdräng iAntuna, Ed. Flyttade 1859 från Sollentuna till Ed. Giftmed efterföljande ana. (Barn 2, Far 8, Mor 9)

5

Carolina Christina Sandin. Född 1834-03-24 i Bergsätra,Frösunda (C:). Njuter uppfostringshjelp från Kongl.Serafim Ordensgillet sedan 1861. Flyttade 1862-10-22 frånEd till Spånga. Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o1862-10-05 i Ed med Mats Matsson Björk. (Artellerist vid.. Batteriet af Kongl. Svea Artelleri ... Född 1830-08-02i Björklinge (Täby AI:20). Flyttade 1868-10-24 från Frestatill Täby (Fresta flyttningslängd). Dräng, sedan arbetskarl.) (Barn 2, Far 10, Mor 11)

6

Anders Andersson Wallmon. Född 1826-12-19 i Östmora, Valö(C:). Död 1912-04-12 i Östervåla. Smed. Inflyttad1861-10-24 till Ekerö/B. Gift 1855 i Börstil (C) medefterföljande ana. (Barn 3, Far 12, Mor 13)

7

Maria Gustava Jansdotter. Född 1835-04-10 i Assjö, Börstil(C) (C:4, Monica Gelland). Död 1906-12-27 i Adelsö.Dopvittnen: Riksdagsman Olof ? i Assjö, KyrkoherdenMattias Wallmon med fru från Hållnäs, bonddrängen JanErsson i Assjö, madam Almgren vid Parneberg (MonicaGelland). Gift 1855 i Börstil (C) med föregående ana.(Barn 3, Far 14, Mor 15)

--------------------- Generation III ---------------------

8

Carl Nilsson. Född 1796-12-27 i Unsta, Hacksta/C (E:1).Statdräng i Leråker (under Unsta ägor), Hacksta. CarlNilssons betyg vid giftermålet: försvarligChristendomskunskap och god fräjd. Hade tjänsteflickaMaria Lotta Dahlström. Gift 1828-10-16 i Hacksta (C) (E:1)med efterföljande ana. Dräng i Unsta och piga därstädes,enligt vigselnotis. (Barn 4, Far 16, Mor 17)

9

Greta Stina Alm. Född 1800-07-24 i Djursta, Bro (AB)(C:3). Dopvittnen: Kakelugnsmak.r. gesäll Norling, dr CarlNilsson i Djursta, hustru Anna Arvidsdotter Norling ochpig Anna Andersdotter i Djursta. Brudens husbondehemmansägaren Jan Brunberg var hennes giftoman. Flyttademed familjen 1809 från Kvista, Bro (AB) till Låssa (AB).Flyttade med familjen 1810 från Torresta, Låssa (AB) tillHilleshög (AB). Flyttade med familjen 1812 från Hilleshög(AB) till Järfälla (AB). Flyttade 1815 från Löfhagen,Järfälla (AB) till Bonäs, Ed (AB). Flyttade 1820 frånStäkesbro, Ed (AB) till Kalmarnäs, Kalmar (C). Flyttade1823 från Kalmarnäs, Kalmar (C) till Tunsta, Hacksta (C).Gift 1828-10-16 i Hacksta (C) (E:1) med föregående ana.Dräng i Unsta och piga därstädes, enligt vigselnotis.(Barn 4, Far 18, Mor 19)

10

Per (Petter) Jansson Sandin. Född 1803-07-12 i Hjelteberg,Enköping-Näs (C:). Torpare i Sandtorp, Altuna. Flyttade1826 från Sandtorp, Altuna till Nysätra. Statdräng iBergsätra, Frösunda. Flyttade 1835 från Bergsätra,Frösunda till Fresta/B. Gift med efterföljande ana. (Barn5, Far 20, Mor 21)

11

Brita Jansdotter. Född 1799-06-22 i Kolsveden, Altuna (C).Gift 1:o med Jan Andersson. (Torpare i Sandtorp, Altuna.Född 1793 i Löfst.?. Död 1821 i Sandtorp, Altuna. Son iSandtorp, Altuna.) Gift 2:o med föregående ana. (Barn 5,Far 22, Mor 23)

12

Anders Larsson. Född 1788-02-05 i Östmora, Valö. Död1871-02-05 i Östmora, Valö. Bonde i Östmora, Valö. Säges ihusförhörslängd Valö AI:15 (1866-1870) sid 209 i Östmoravara svärfar, sängliggande och utfattig. Gift 1816-12-29 iSkäfthammar (C) (C:3) med efterföljande ana. (Barn 6, Far24, Mor 25)

13

Anna Stina Ekenberg. Född 1795-01-06 i Walde, Skäfthammar(C:3). Död 1849-10-15 i Östmora, Valö. Gift 1816-12-29 iSkäfthammar (C) (C:3) med föregående ana. (Barn 6, Far 26,Mor 27)

14

Jan Larsson. Född 1795-08-24 i Östmora, Valö. Bonde iAssjö, Börstil. Gift med efterföljande ana. (Barn 7, Far28, Mor 29)

15

Greta Lena Eriksdotter. Född 1805-02-24 i Assjö, Börstil.Gift med föregående ana. (Barn 7, Far 30, Mor 31)

--------------------- Generation IV ---------------------

16

Nils Hansson Udd. Född 1769-08-19 i Björkeby, Östra Ryd.Soldat i Unsta, Hacksta. Flyttade våren 1790 från Munsötill Unsta soldathus, Hacksta (AI:5). Gift 1:o 1791-10-30i Unsta storgård, Hacksta (E:1) med efterföljande ana.Gift 2:o med Maja Lisa Ekström. ( Född 1771-01-14 iThorsvi. ) (Barn 8, Far 32, Mor 33)

17

Stina Jansdotter. Född 1759-03-18 i Nyckelby, Övergran(C:4). Död efter barnsbörd 1796-12-31 i Unsta, Hacksta.Dopvittnen: Bonden Mats Andersson i Lapp.., afs soldRosenströms Encka hustru Anna Johansdotter på Nyckelbyägor, drängen Anders Ericsson i Nyckelby och u pigan AnnaEricsdotter ibid. Gift 1791-10-30 i Unsta storgård,Hacksta (E:1) med föregående ana. (Barn 8, Far 34, Mor 35)

18

Jan Jansson Alm. Soldat i Kvista, Bro (AB). Bro överfördes1971 från Uppsala län till Stockholms län. Född 1756 i Näs(Bro F:1). Död av watusot 1805-05-05 i Tallboda, Bro (AB)(F:1).Tjenat 20 år som soldat och bevistade finska kriget.Widlyftig men lades efter afs..edrt.sand på sotsängen ochfick nåd at besinna sig. Lemnar sin änkehustru med hennes2ne barn i fattigdom.Flyttade 1779 från Näs till Djursta, Bro (AB) (BroAI:3). Flyttade 1801 från Bro (AB) till Skällsta, Bro?.Bevittnade hela finska campagnen (hfl 1794-1807).Bland födda 1754-1758 i Enköpings-Näs finns 4/8 1757Jan, son till Bonden i Ärsta Jan Andersson (eller Larsson)och hustru Caisa Persdotter (C:3). I hfl finns familjen iÄrsta tom 1759. 1760 står det "borta" (AI:3). Fann ejbland utflyttade 1779 från Enköpings-Näs (AI:4).Fann ej bland födda 1755-1757 i Stockholms-Näs (AB)(C:2). Gift 1:o 1778-11-30 på Tibble, Stockholms-Näs (E:1)med Caisa Andersdotter Hammarlund. (Född 1756 i Bro/C. Död1795 i Djursta, Bro/C.) "Solldaten Jan Jansson Alm ifrånBro Sockn och Djursta by" vigd "med pigan Caisa Hammarlundifr Tible". Gift 2:o 1796-11-27 i Bro (AB) (C:1) medefterföljande ana. Vigselnotis: Soldaten vid SigtunaCompagniet Uplands Regemente Johan Alm med Pigan GretaMatthsdotter ifrån Djursta. (Barn 9)

19

Margreta Matsdotter. Född 1773 i Tibble. Död av feber1816-04-18 i Anneberg, Järfälla (AB) (C:3). Fann ej blandfödda 1772-74 i Skogs-Tibble (C) eller 1771-76 iHåbo-Tibble (B) eller 1772-1775 i Bro (AB) (C:2) eller1770-1776 i Stockholms-Näs (AB) (C:3).Flyttade 1796 från Djursta, Bro (AB) till Kvista, Bro(AB). Ej funnen i Djursta, Bro eller annanstans i Bro.Flyttade 1809 från Kvista, Bro (AB) till Låssa (AB)(Husförhörslängd). Flyttade 1810 från Torresta, Låssa (AB)till Hilleshög (AB) (Låssa AI:5). Husförhörslängd saknasför Hilleshög 1805-1825. Flyttade 1812 från Hilleshög (AB)till Järfälla (AB). Gift 1:o 1796-11-27 i Bro (AB) (C:1)med föregående ana. Vigselnotis: Soldaten vid SigtunaCompagniet Uplands Regemente Johan Alm med Pigan GretaMatthsdotter ifrån Djursta. Utom äktenskap Gift 2:o1810-10-01 i Låssa (AB) (C:2) med Anders Norberg.(Gardist. Född omkring 1754 i Värmland (Låssa AI:5). Död1818-08-12 i Järfälla (AB) (ej funnen i dödbok).) Vigselmellan avskedade gardisten Anders Norberg och soldatänkanMargretha Matsdotter på Thoresta. (Barn 9)

20

Jan Andersson. Torpare i Hjelteberg, Enköping-Näs. Född1763-06-22 i Salta, Teda (C) (C:). Gift 1791-09-04 iEnköpings-Näs (C:3) med efterföljande ana. Husdrängen utiHacksta och Lundagårds?pigan därstädes. Blivandetorparefolk i Hjelteberg. (Barn 10, Far 40, Mor 41)

21

Anna Brita Andersdotter. Född 1768-08-18 i Enköping-Näs(C:3). Gift 1791-09-04 i Enköpings-Näs (C:3) medföregående ana. Husdrängen uti Hacksta ochLundagårds?pigan därstädes. Blivande torparefolk iHjelteberg. (Barn 10, Far 42, Mor 43)

22

Jan Persson. Född 1772 i Torstuna (C). Torpare iKolsveden, Altuna. Möjligen född 1772 10/3 som oäkta sontill Brita Jansdotter. Flyttade 1797 från Tärna (U) tillFröslunda by, Altuna (C) (Altuna AI:6). Gift 1797-10-06 iTärna kyrka, Tärna (U) (E:2) med efterföljande ana. Vigselmellan drängen Jan Pehrsson i Tärnaby och pigan CaijsaLarsdotter i samma församling. (Barn 11)

23

Caisa Larsdotter. Född 1758 i Sala. Död 63 år gammal avoangiven sjukdom 1821-08-.. i Sandtorpet, Altuna (C:3).Flyttade 1797 från Tärna/U till Fröslunda by, Altuna(Altuna AI:6). Födda 1758: Sala land fann ej, Sala stad:9/5 Catharina, Maria Israelsdotter Nyberg, 3/12 AnnaCatharina, Lars Ersson Leijen och Anna Andersdotter. Gift1797-10-06 i Tärna kyrka, Tärna (U) (E:2) med föregåendeana. Vigsel mellan drängen Jan Pehrsson i Tärnaby ochpigan Caijsa Larsdotter i samma församling. (Barn 11)

24

Lars Andersson. Född 1757-12-25 i Östmora, Valö. Död1825-05-29 i Östmora, Valö. Bonde i Östmora, Valö. Gift1786-10-01 i Valö (C) (C:1) med efterföljande ana. (Barn12, Far 48, Mor 49)

25

Christina Matsdotter. Född 1760-08-10 i Uckerö, Valö.Sjuklig omkring 1807-1825. Levde 1839. Död före 1845. Gift1786-10-01 i Valö (C) (C:1) med föregående ana. (Barn 12,Far 50, Mor 51)

26

Erik Jansson Ekenberg. Född 1763-09-07 i Ekeby (AI:1). Dödav hetsig sjukdom 1817-02-20 i Walde, Skäfthammar (C:3).Sockenskräddare i Walde, Skäfthammar. Flyttade 1785 frånÅstorp, Ekeby till Walde, Skäfthammar. Gift 1792-07-12 iSkäfthammar (C:3) med efterföljande ana. (Barn 13, Far 52,Mor 53)

27

Anna Jansdotter. Född 1765-08-08 i Walde, Skäfthammar. Död1832-02-19 i Valö. Gift 1792-07-12 i Skäfthammar (C:3) medföregående ana. (Barn 13, Far 54, Mor 55)

28

Lars Andersson. Född 1757-12-25 i Östmora, Valö. Död1825-05-29 i Östmora, Valö. Anförlust, se sida 4.

29

Christina Matsdotter. Född 1760-08-10 i Uckerö, Valö.Anförlust, se sida 4.

30

Erik Eriksson. Född 1774-12-16 i Assjö, Börstil. Bonde ochtolfman i Assjö, Börstil. Gift 1801 med efterföljande ana.(Barn 15, Far 60, Mor 61)

31

Stina Eriksdotter. Född 1777-11-09 i Ånö, Hökhuvud. Gift1801 med föregående ana. (Barn 15, Far 62, Mor 63)

---------------------- Generation V ----------------------

32

Hans Hansson. Född 1744 i Björkeby, Östra Ryd. Bonde iBjörkeby, sedan Långbro, Östra Ryd. Flyttade före 1783från Långbro, Östra Ryd/B. Gift 1766-10-10 i Östra Ryd(C:3) med efterföljande ana. (Barn 16, Far 64, Mor 65)

33

Anna Nilsdotter. Född 1745 i Västmanland. Piga frånRydboholm, Östra Ryd, vid giftermål. Gift 1766-10-10 iÖstra Ryd (C:3) med föregående ana. (Barn 16, Mor 67)

34

Johan Olofsson. Född troligen 1730-09-24 i Saflinga,Härkeberga/C. Bonde i Nyckelby, Övergran. Flyttade 1746till Övergran/C. Födda Härkeberga C:1: 1729? 17 apr Johan19 apr Sold. Olof Fäncke hust Karin Erichsdotter, 1730? 30Jan Johan 2 Feb Olof Sahlström hust Anna Nilsdotter ifrånSaflinga, 1730 24 Sep Johan 25 Sep Olof Hansson hust Mariai Saflinga. Dopvittnen 1730 25 Sep: Asess Herlin, FruAdlerbauhm, hust Karin Pärsdr. Gift 1756-11-21 i Övergranmed efterföljande ana. (Barn 17, Far 68, Mor 69)

35

Anna Erlandsdotter. Född 1727-10-28 i Nyckelby, Övergran(C:2). Dopvittnen: Erik Larsson i Nyckelby, AndersAndersson i Walla, Pär Janssons hustru i Walla, AndersM... hustru i Lä... Gift 1756-11-21 i Övergran medföregående ana. (Barn 17, Far 70, Mor 71)

40

Anders Matsson. Dräng i Salta, Teda. Född omkring 1727(Teda AI:1). Gift 1756-10-10 i Teda (C) (C:3) medefterföljande ana. Vigselnotis: Drängen Anders Matssonifrån Enbärga med pigan Stina Ericsdåtter ifrånHiortsbärga. (Barn 20)

41

Christina Eriksdotter. Född omkring 1735 (Teda AI:1). Gift1756-10-10 i Teda (C) (C:3) med föregående ana.Vigselnotis: Drängen Anders Matsson ifrån Enbärga medpigan Stina Ericsdåtter ifrån Hiortsbärga. (Barn 20)

42

Anders Andersson. Torpare i Gårdsändatorpet, sedanHjelteberg. Född 1736 i Hacksta/C (Enköpings-Näs AI:4).Gift med efterföljande ana. (Barn 21)

43

Karin Persdotter. Född 1734 i Fogdön/D (Enköpings-NäsAI:4). Gift med föregående ana. (Barn 21)

48

Anders Larsson. Född 1730-04-09 i Ingwasta, Rasbokil. Död1779 i Östmora, Valö. Bonde i Östmora, Valö. Gift1756-06-27 i Valö (C:1) med efterföljande ana. (Barn 24,Far 96, Mor 97)

49

Brita Andersdotter. Född 1731-12-30 i Dannebo, Valö (C:1).Död av ålderdomsbräcklighet 1800-02-04 i Östmora, Valö(C:2). Dopvittnen: Mäster Petter Lind i Forsmark, ErichAndersson i Botarsbro, Madame Krok, hust Brita Nils Ers påStoga. Gift 1756-06-27 i Valö (C:1) med föregående ana.(Barn 24, Far 98, Mor 99)

50

Mats Eriksson. Född 1723 i Uckerö, Valö. Bonde i Uckerö,Valö. Gift 1747-09-13 i Börstil (C:2) med efterföljandeana. (Barn 25, Far 100, Mor 101)

51

Maria Persdotter. Född 1722-08-10 i Draknäs, Börstil(C:1). Död av slag 71 år gammal 1793-07-30 i Uckerö, Valö(C:1). Dopvittnen: Erich Olsson i Draknäs, Hans Jonssonibid. h Maria i Stummelbo, Karin Ersdr i Draknäs. Gift1747-09-13 i Börstil (C:2) med föregående ana. (Barn 25,Far 102, Mor 103)

52

Johan Olofsson. Sockenskräddare i Åstorp, Ekeby. Född1729-10-04 i Ekeby (AI:1). Gift med efterföljande ana.(Barn 26)

53

Anna Eriksdotter. Född 1737 i Ekeby (AI:1). Död 1788 iÅstorp, Ekeby (AI:1). Gift med föregående ana. (Barn 26)

54

Jan Jansson. Född 1736 eller 1733 i Walde, Skäfthammar.Död av ålderdomsbräcklighet 1816-05-02 i Walde,Skäfthammar (C:3). Bonde och kyrkvärd i Walde,Skäfthammar. Gift 1764-10-14 med efterföljande ana.Bröllopet lyst i Östhammar. (Barn 27, Far 108, Mor 109)

55

Catharina Andersdotter. Född 1733-02-23 i Hökhuvud. Född1731 i Östhammar enligt hfl Skäfthammar AI:3 1775-83. Dödav ålderdomsbräcklighet 1814-01-08 i Walde, Skäfthammar(C:3). Gift 1764-10-14 med föregående ana. Bröllopet lysti Östhammar. (Barn 27)

60

Erik Olofsson. Född 1740-10-27 i Assjö, Börstil. Bonde(from 1770) och kyrkvärd i Assjö, Börstil. Gift medefterföljande ana. (Barn 30, Far 120, Mor 121)

61

Magdalena Persdotter. Född 1741-10-16 i Ed, Börstil. Dödav slag 1807-12-16 i Assjö, Börstil. Gift med föregåendeana. (Barn 30, Far 122, Mor 123)

62

Erik Eriksson. Född 1746-06-29 i Ånö, Hökhuvud. Gift 1772i Hökhuvud med efterföljande ana. (Barn 31, Far 124, Mor125)

63

Margeta Eriksdotter. Född 1750-10-15 i Ånö, Hökhuvud. Gift1772 i Hökhuvud med föregående ana. (Barn 31, Far 126, Mor127)

--------------------- Generation VI ---------------------

64

Hans Nilsson. Född 1690 i Angarn. Död 1764-09-09 iBjörkeby, Östra Ryd (C:3). Bonde och tolfman i Björkeby,Östra Ryd. Gift med efterföljande ana. (Barn 32)

65

Mareta Eriksdotter. Född 1710 i Nyland. Gift medföregående ana. (Barn 32)

67

Christina Andersdotter. Född 1717 i Edetland. Flyttadefrån Långbron, Östra Ryd/B till Sandkullen, Östra Ryd/B.Gift (Barn 33)

68

Olof Hansson. Född möjligen omkring 1700. Gift medefterföljande ana. (Barn 34)

69

Maria. Född möjligen omkring 1707. Gift med föregåendeana. (Barn 34)

70

Erland Mattsson. Bonde i Nyckelby, Övergran. Gift medefterföljande ana. (Barn 35)

71

Anna Larsdotter. Född i Övergran (AI:2). Död i bröss ochhufwudwärk 1758-05-16 i Nyckelby, Övergran. Gift medföregående ana. (Barn 35)

96

Lars Andersson. Född 1707-05-26 i Ingwasta, Rasbokil. Död1764-12-02 i Östmora, Valö (C:1). Flyttade 1737 frånIngvasta, Rasbokil till Östmora, Valö. Bonde i Östmora,Valö. Kunde wäl läsa. Fört en Christelig, .. , stilla och.. Bibeln .. Gift 1728-11-03 i Rasbokil med efterföljandeana. (Barn 48, Far 192, Mor 193)

97

Karin Johansdotter. Född 1695-11-21 i Kiölinge, Rasbokil.Gift 1728-11-03 i Rasbokil med föregående ana. (Barn 48,Far 194, Mor 195)

98

Anders Matsson. Född omkring 1684 (Valö C:1 dödsnotis).Död av ålderdom 1770-04-10 i Dannebo, Valö (C:1). Gift1712 med efterföljande ana. (Barn 49)

99

Anna Andersdotter. Född omkring 1688 (Valö C:1 dödsnotis).Död av ålderdom 1770-03-22 i Dannebo, Valö. Hon och hennesman, de .. begge lefvat med mycken .. och beröm på .. ochmätta af ålder. Gift 1712 med föregående ana. (Barn 49)

100

Erik Eriksson. Född 1691. Död omkring 1787. Bonde iUckerö, Valö. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o1745-05-01 i Valö med Kerstin Nilsdotter. ( Född 1692 iBörstil. ) (Barn 50, Far 200)

101

Anna Matsdotter. Född omkring 1693 i Lund, Valö (C:1dödsnotis). Död 1744-10-26 i Uckerö, Valö (C:1). Begravd1744-11-04 i Valö (C:1). Kunde försvarligt läsa både innanoch utan, haft 3 barn med sin man, fört ett stillafridsamt och .. leverne, varit .. under god hälsa hela sintid, .. levat i 51 år. Gift med föregående ana. (Barn 50)

102

Per Nilsson. Bonde i Draknäs. Gift med efterföljande ana.(Barn 51)

103

Margeta Matsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 51)

108

Jan Jansson. Född 1709. Död 1770-07-25 i Walde,Skäfthammar (C:2). Bonde i Walde, Skäfthammar. Gift medefterföljande ana. (Barn 54)

109

Brita Eriksdotter. Född 1706. Död 1771-01-26 i Walde,Skäfthammar (C:2). Gift med föregående ana. (Barn 54)

120

Olof Larsson. Född i Assjö, Börstil. Bonde i Assjö,Börstil. Gift 1739-12-28 i Börstil med efterföljande ana.(Barn 60, Far 240, Mor 241)

121

Anna Eriksdotter. Född i Gammelby, Börstil. Gift1739-12-28 i Börstil med föregående ana. (Barn 60)

122

Per Andersson. Född 1716-03-18 i Ed, Börstil (C:1). Död avålderdomskrämpor 1793-09-21 i Ed, Börstil (C:3). Bonde iEd, Börstil. Dopvittnen: Anders Hansson i Ed, IngridMattsdr i Björstad i Harg socken, Pär Pärsson i Öregrund,hu Anna Pärsdotter i Assiö. Gift 1:o 1737-11-01 i Börstilmed efterföljande ana. Gift 2:o med Cajsa Andersdotter. (Född i Sneslinge Kulla. ) Gift 3:o med Maja Eriksdotter. (Född i Harg. ) (Barn 61, Far 244, Mor 245)

123

Brita Hansdotter. Född 1712-09-01 i Börstilsby, Börstil(C:2 dödsnotis). Död av ålderdomskrämpor 1779-10-20 i Ed,Börstil (C:2). Haft 4 barn, 2 söner och 2 döttrar. Haftgod hälsa intill dess hon sjuknade. Var sjuk i 14 dagar.Gift 1737-11-01 i Börstil med föregående ana. (Barn 61,Far 246, Mor 247)

124

Erik Andersson. Född 1711-10-03. Död av utslagsplåga1779-09-15 i Ånö, Hökhuvud (C:2). Bonde i Ånö, Hökhuvud.Gift med efterföljande ana. (Barn 62)

125

Kerstin Eriksdotter. Född 1716. Död av lungsot 1775-11-04i Ånö, Hökhuvud (C:1). Gift med föregående ana. (Barn 62)126Erik Jansson. Född 1720-09-11. Bonde i Ånö, Hökhuvud. Gift1747 med efterföljande ana. (Barn 63)

127

Karin Persdotter. Född 1730-09-18. Död av häftigt invärtesslag 1781-06-03 i Ånö, Hökhuvud. Gift 1747 med föregåendeana. (Barn 63)

--------------------- Generation VII ---------------------

192

Anders Larsson. Född omkring 1685 i Ingvasta, Rasbokil.Död 1737-06-22 i Ingvasta, Rasbokil. Bonde i Ingwasta,Rasbokil. Gift 1704-11-13 i Rasbokil med efterföljandeana. (Barn 96, Far 384, Mor 385)

193

Brita Mårtensdotter. Född 1677-03-24 i Helgeby, Rasbokil.Död 1763-06-29 i Nyby, Stavby. Hon "kunde inte läsa i bokmen förstod det viktigaste av kristendomen." Gift1704-11-13 i Rasbokil med föregående ana. (Barn 96, Far386, Mor 387)

194

Johan Michelsson. Bonde i Kiölinge, Rasbokil. Gift1692-10-09 i Rasbokil med efterföljande ana. (Barn 97)

195

Karin Persdotter. Gift 1692-10-09 i Rasbokil medföregående ana. (Barn 97)

200

Erik. Gift (Barn 100)

240

Lars Olofsson. Född i Assjö, Börstil. Bonde i Assjö,Börstil. Gift med efterföljande ana. (Barn 120, Far 480)

241

Anna Persdotter. Gift med föregående ana. (Barn 120)

244

Anders Persson. Född 1688 (C:2 dödsnotis, enl. AI:1 född1684). Död 1773-06-20 i Ed, Börstil (C:2). Bonde i Ed,Börstil. Gift med efterföljande ana. (Barn 122)

245

Malin Persdotter. Gift med föregående ana. (Barn 122)

246

Hans Eriksson. Bonde i Börstilsby, Börstil. Gift medefterföljande ana. (Barn 123)

247

Brita Eriksdotter. Gift med föregående ana. (Barn 123)

-------------------- Generation VIII --------------------

384

Lars Andersson. Född omkring 1647. Död 1712-01-14 iIngvasta, Rasbokil. Bonde i Ingvasta, Rasbokil. Gift medefterföljande ana. (Barn 192)

385

Brita. Troligen mor till Anders. Gift med föregående ana.(Barn 192)

386

Mårten Matsson. Född omkring 1639. Död 1700-06-13 iHelgeby, Rasbokil. Bonde och tolvman i Helgeby, Rasbokil.1699 26-28 januari: Vald till tolvman i Erik Erssons iTibble ställe. Tog efter avlagd vanlig domare- ochtrohetsed till Kungl. Mag:t sitt säte i rätten. 1699,14-16 september: Tolvman Mårten Matsson i Helgeby uppstodför rätten och begärde att få en attest härifrån ianledning av den stora missväxt som han på sådden 1696,1697, 1698 haft samt och däröver att hans hemman medalltför höga och stora utlagor skall vara belagd ... Igården bodde också Olof Matsson (Mårtens bror?) och hanshustru Brita. Dessutom bodde där Mårtens syster Karin. Deninbördes ordningen på barnaskaran är obekant. Gift medefterföljande ana. (Barn 193)

387

Brita Sigfridsdotter. Född omkring 1641 i Bäckebol, Rasbo(eller Rasbokil). Död 1694-02-08 i Helgeby, Rasbokil. Giftmed föregående ana. (Barn 193)

480

Olof Andersson. Bonde i Assjö, Börstil. Gift (Barn 240)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button